Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Súvisiace extra

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Pyrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická zlúčenina na báze dusíka.

Reakcia koly s mliekom

Čo sa stane, ak zmiešame tieto dobre známe a z chemického hľadiska zaujímavé tekutiny?

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Dietyléter (éter) (C₄H₁₀O)

Je najrozšírenejším členom triedy zlúčenín, všeobecne nazývaných étery.

Izoprén (2-metybuta-1,3-dién) (C₅H₈)

Syntetický kaučuk sa vyrába polymerizáciou butadiénu.

Added to your cart.