Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Dejepis

Kľúčové slová

sumerský, Ur, Eufrat, Mezopotámia, mestský štát, Abraham, Loftus, architektúra, Budova, Vonkajšia stavba, bydliska, obydlia, doprava, svätyne, kostol, náboženstvo, ziggurat, Zikkurat, 3. tisícročie pred Kr., obranná múr, starovek, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorá biblická postava pochádza (podľa Biblie) z mesta Ur?
 • Na brehu ktorej rieky stálo staroveké mesto Ur?
 • V ktorom meste panoval podľa mýtov kráľ Gilgameš?
 • Ktorý národ nežil na území starovekej Mezopotámie?
 • Ktoré boli dve najdôležitejšie rieky starovekej Mezopotámie?
 • Na území ktorého dnešného štátu sa nachádzajú ruiny mesta Ur?
 • Ktoré mesto sa nenachádzalo na území starovekej Mezopotámie?
 • Ktorému bohovi bol zasvätený chrámový obvod mesta Ur?
 • Ktorý typ písma sa používal v starovekej Mezopotámii?
 • Čo znamená slovo Mezopotámia?
 • Čo je to zikkurat?
 • Je to pravda?\nStarovekí Mezopotámčania používali ako prvý pálenú tehlu?
 • Je to pravda?\nChrámové veže používali len na náboženské účely?
 • Ktorá budova bola centrom chrámového obvodu mezopotámskych mestských štátov?
 • Aký typ obrábania pôdy používali Sumeri?
 • Na ktorý pojem sa vzťahuje nasledujúca definícia?\nOrganizácia riadiaca život obyvateľov daného územia.
 • Na ktorý pojem sa vzťahuje nasledujúca definícia?\nPod vládou štátu s veľkou rozlohou je spojených viacero národov a krajín.
 • Kto nepracoval v chrámoch?
 • Kto zorganizoval výstavbu a údržbu systému kanálov s starovekej Mezopotámii?
 • Je to pravda?\nZnaky klinového písma najprv znamenali celé slová, neskôr už len slabiky?
 • Ktoré predmety mali dôležitú úlohu pri zachovaní klinového písma?
 • Ktorý vynález nevynašli v Mezopotámii?
 • Aký základ mala číselná sústava používaná v starovekej Mezopotámii?
 • Kto bol najznámejším\nkráľom starovekého Babylónu?
 • V ktorom storočí panoval Chammurapi?
 • Kto bol zakladateľom najstarších mestských štátov?
 • Akú vedeckú funkciu mal zikkurat?
 • Je to pravda?\nV starovekej Mezopotámii používali farebné mozaiky na dekoráciu stien.
 • V akej forme sa zachoval Chammurapiho zákkonník?
 • Ktorý z divov starovekého sveta sa spája s menom kráľovnej Sammuramat?
 • Čo sa nenachádzalo v starovekom meste Ur?

Scénky

Mesto Ur

Výstavba

Prechádzka

Chrámová oblasť

Obydlia

Animácia

Rozprávanie

Mesto Ur bolo dôležitá sumerská metropola starovekej Mezopotámie. Mesto sa nachádzalo v južnej Mezopotámii, na brehu rieky Eufrat a neďaleko od ústia rieky do Perzského zálivu.

Podobne ako iné sumerské mestské štáty, aj Ur disponoval v 4. tisícročí pred Kr. významnou mocou. Blízkosť rieky a mora robila z mesta dôležité centrum obchodu. Kanál vybudovaný naprieč mestom a bezpečný prístav slúžili k preprave a doprave. Prístav vo veľkej piere prispel k hospodárskemu rastu a k tomu, aby aby sa mesta stala prekvitajúca obchodná metropola.

Mesto, v ktorom sa podľa Biblie narodil Abrahám, má charakteristickú štruktúru prvých „veľkomiest”. Na ochanu boli okolo mesta postavené hradby a chrámový obvod bol viditeľne oddelený od obydlí.

Chrámový obvod, od mesta odelený hradbovým systémom, sa po viacerých vlnách výstavieb stal naozaj veľkolepým. Tu sa nachádzali svätine postavené pre sumerských bohov a paláce panovníkov, veľkňazov a veľkňažiek. Najvyššou a najdôležitejšou budovou tejto časti mesta bola chrámová veža, jeden z prvých zikkuratov, ktorý pozostával z troch podlaží. Centrálna poloha, uzatvorenosť náboženského obvodu a konštukcia chrámovej veže symbolizuje hierarchiu charakteristickú na mezopotámsku spoločnosť.

Usporiadanie obytných domov odráža nepravidelnú, tesnú štruktúru prvých miest ľudstva. Zväčša jedno a dvojposchodové obydlia boli postavené z tehly, ich fasáda bola krytá ílom. Kvôli podnebiu mali domy plochú strechu, ktorú obyvatelia využívali na uskladnenie.

Mesto bolo opustené v 4. storočí pred Kr. Vykopávanie mesta Ur sa začalo pomerne neskoro, až v 20. storočí. Prvý archeológ, ktorí na území viedol vykopávky, bol Angličan William Kenneth Loftus, ktorého môžeme považovať za objaviteľa mesta.

Súvisiace extra

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Obilná sýpka v údolí Indu (Harappa)

Starí Indovia postavili už v staroveku obroské prirodzene vetrané sklady.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Added to your cart.