Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Dejepis

Kľúčové slová

Babylon, Bábel, Mezopotámia, Marduk, Koldewey, Semiramidine visuté záhrady, Ištarina brána, Eufrat, Divov antického sveta, Irak, kostol, chrámová štvrť, Asýrčania, opevneie, Perzská ríša, Alexander Veľký, mestský štát, Budova, Vonkajšia stavba, ozdobná brána, ríše, obranná múr, hlinené tehly, palác, kráľovský, sídlo, _javasolt

Súvisiace extra

Otázky

 • Na brehu ktorej rieky stálo mesto Babylon?
 • Kto bol zakladateľom Starobabylonskej ríše?
 • Kto bol najvyšším bohom Babylonu?
 • V ktorom storočí vládol Chammurapi?
 • Aká bola celková dĺžka vonkajších múrov mesta?
 • Akú výšku dosahovala Ištarina brána?
 • Aké zviera sa neobjavilo na múroch Babylonu?
 • Koľko veží sa týčilo na múroch Babylonu podľa Hérodota?
 • Akú farbu mali glazované kachličky, ktorými bola pokrytá mestská hradba?
 • Koľko stavieb mesta Babylon sa nachádzalo na (najčastejších) zoznamoch divov starovekého sveta?
 • Na území ktorej dnešnej krajiny sa nachádzal staroveký Babylon?
 • Z čoho boli vyrobené dvere Ištarinej brány?
 • Ako sa nazývala tá časť mesta, ktorá bola obklopená osobitným múrom a kde stála chrámová veža?
 • Aká stavba sa nenachádzala v starovekom Babylone?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMúry Babylonu sa nachádzali na zozname divov starovekého sveta.
 • Počas vlády ktorého panovníka bola dokončená Ištarina brána?
 • Ktorá stavba sa nachádzala v chrámovej štvrti Babylonu?
 • V ktorom storočí získala Ištarina brána svoju konečnú podobu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPresné miesto visutých záhrad dodnes nie je známe.
 • Ktorej bohyni venovali najväčšiu a najpompéznejšiu bránu Babylonu?
 • Panovníkom ktorej ríše bol Nebukadnesar II.?
 • Kde sa nachádzalo mesto Babylon?
 • Čo znamená slovné spojenie „Báb-ili”?
 • Ktorý asýrsky panovník zničil Babylon?
 • Pri akej ceste sa nachádzala Ištarina brána?
 • Kde sa nachádza v súčasnosti rekonštrukcia Ištarinej brány?
 • Ako sa nazýva výnimočný mezopotámsky typ chrámu?
 • Ktorá biblická stavba sa dáva do súvislosti so zikkuratom mesta Babylon?
 • Chrámom ktorého boha bol babylonský zikkurat?
 • Ktorému bohovi zasvätili chrámovú štvrť Babylonu?
 • Ištar nebola bohyňou...

Scénky

Súvisiace extra

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Namdemun (Soul, Južná Kórea, 14. storočie)

Namdaemun je určený ako prvý národný poklad v Južnej Kórei, bol jeden z hlavných brán Soulu stredovekých mestských hradieb.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Pevnosť Nizwa (Omán, 17. storočie)

Okruhlá veža najväčšej pevnosti na Arabskom poloostrove mala veľmi dômyselný obranný systém.

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Added to your cart.