Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Súvisiace extra

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom...

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko...

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Added to your cart.