Meióza

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Biológia

Kľúčové slová

Meióza, bunkové delenie, diploidný, chromozóm, reductional, haploidný, diploidný bunka, haploidné spermie, haploidné vajíčko, oplodnenie, pohlavná bunka, mužská pohlavná bunka, vajcia, zygota, DNA, cytológia, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Podstata životného cyklu zvierat

 • otcova diploidná bunka
 • haploidná spermatická bunka
 • matkina diploidná bunka - Diploidná bunka obsahuje z každého chromozómu dva kusy. Jeden pochádza od otca a druhý od matky. Naše somatické bunky sú diploidné a pohlavné bunky sú haploidné.
 • haploidná vajcová bunka - Pohlavné bunky sú haploidné: z každého chromozómu obsahujú jeden kus. Tie odovzdáva jedinec svojmu potomkovi, takže tie tvoria v prípade potomka materskú sadu chromozómov. Pohlavné bunky vznikajú z diploidných buniek prostredníctvom redukčného delenia, t.j. meiózy.
 • oplodnenie - Spojením dvoch haploidných pohlavných buniek vznikne diploidná zygota.
 • diploidná zygota - Z tohto sa vyvinie organizmus potomka prostredníctvom série mitóz.
 • potomok - Jeho telo tvoria diploidné bunky, ktoré vznikajú zo zygoty sériou mitóz. Niektoré somatické bunky produkujú prostredníctvom meiózy haploidné pohlavné bunky.
 • meióza - Redukčné delenie. V rámci neho sa v prípade diploidnej bunky obsahujúcej 2n chromozómov počet chromozómov zredukuje na polovicu, v dcérskych bunkách je potom n chromozómov. Hodnota n závisí od daného druhu, napr. u človeka n = 23. To znamená, že naše diploidné somatické bunky obsahujú 2n = 46 kusov (23 párov) chromozómov, kým haploidné pohlavné bunky obsahujú n = 23.
 • meióza

Proces meiózy

 • centriola - Riadi pohyb chromozómov počas delenia buniek. Pozostáva z dvoch kolmo usporiadaných valcovitých bielkovinových komplexov.Tieto bielkovinové komplexy sú krátke mikrotubuly.
 • chromatín - Tvorí ho DNA a bielkoviny, z neho vznikajú (sa kondenzujú) chromozómy.
 • deliace vretienko - Pozostáva z mikrotubúl, ktoré spájajú centriolu s centromérou chromozómov.

Animácia

 • oplodnenie
 • potomok
 • meióza
 • centriola
 • deliace vretienko

Súvisiace extra

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Pohlavná bunka

Zygota je bunka ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek gamét.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Rozmnožovanie a vývoj hmyzu

Hmyz sa môže vyvíjať troma spôsobmi: vývojom bez premeny, nedokonalou alebo dokonalou premenou.

Added to your cart.