Megalitické kultúry v Európe

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Dejepis

Kľúčové slová

megality, Champ-Dolent, Pedra Gentil, D49, Stonehenge, menhir, kromlech, dolmen, hunebed, neolit, v staroveku, Vonkajšia stavba, archeológia, pohrebná komora, dvoukolák, oltárny kameň, Holandsko, Španielsko, Francúzsko, Anglicko, kultúra, dejepis, tajomstvo, mapa, Európa

Súvisiace extra

Scénky

Rozšírenie

 • Champ-Dolent - Menhir. Nachádza sa vo Francúzsku.
 • Pedra Gentil - Dolmen. Nachádza sa v Španielsku.
 • D49 - Dolmen. Nachádza sa v Holandsku.
 • Stonehenge - Kromlech. Nachádza sa vo Veľkej Británii.
 • Atlantický oceán
 • Stredozemné more
 • Európa
 • Afrika
 • Ázia

V neolite sa na mnohých miestach sveta objavili prosperujúce kultúry, ktoré súhrnným názvom označujeme ako megalitické kultúry.

Megalit je zložené slovo gréckeho pôvodu, ktoré pozostáva zo slov "veľké" a "kamene". Tento názov poukazuje na kamenné stavby, ktoré boli charakteristické pre tieto kultúry.
Megalitické stavby môžeme nájsť na mnohých miestach Európy, ale najtypickejšie sú pre pobrežie Atlantického oceána. Kdekoľvek sa nachádzajú, prvky týchto stavieb pozostávajúcich z obrovských kamenných blokov boli dopravené a postavené na svoje miesto podobnou technikou, použitím ľudskej a zvieracej sily.
Tieto kamene boli spojené bez použitia spojivového materiálu. Megalitické stavby môžeme rozdeliť podľa ich štruktúry na niekoľko skupín. Tri hlavné typy sú menhiry, dolmeny a kromlechy.

Champ-Dolent

 • cca. 9,3 m

Menhiry sú rovno stojace kamene. Tento názov má keltský pôvod a jeho pravdepodobné významy sú: "dlhý kameň", "osamelý kameň". Menhiry pravdepodobne súviseli s pohrebným kultom.

Výška menhiru stojaceho pri francúzskom meste Dol-de-Bretagne (Menhir de Champ-Dolent) presahuje 9 metrov. Jeho obvod pri zemi je cca. 7 metrov.
Tento kužeľový monolit je zo žuly. Jeho odhadovaná hmotnosť je 100 ton.
K tomuto menhiru sa viažu viaceré legendy. Podľa jednej z nich menhir sústavne klesá, a keď úplne zmizne, zanikne aj celý svet. Podľa inej legendy tento menhir spadol z neba, aby rozdelil dvoch bratov, ktorí plánovali krvnú pomstu. Možno názov menhiru ("pole smútku") bol odvodený od tohto príbehu. Podľa tradície jeden z najkrutejších franských kráľov, Chlotar I. sa pri menhire stretol so svojím rebelantským synom. Na základe toho môžeme predpokladať, že kamenný blok nerozdelil dvoch bratov, ale otca a syna.

Pedra Gentil

 • nosné kamene - Krycí kameň drží sedem kamenných nôh. "Kamenný stôl" je cca. 1,5 m vysoký.
 • krycí kameň - Jeho dĺžka predstavuje 3,16 m a jeho šírka 2,54 m.

Dolmeny sú také megalitické stavby, v prípade ktorých na nosné kamene bola umiestnená jedna alebo niekoľko kamenných dosiek. Na to poukazujú aj časti zloženého slova keltského pôvodu (doska, kameň). Dolmeny boli pravdepodobne pohrebnými miestami.
Dolmen stojaci v Španielsku pri katalánskom osídlení Vallgorguina je relatívne malý. Jeho výška sotva presahuje 1,5 metra. Krycí kameň drží sedem nosných stĺpov.
Medzi nosnými kameňmi usporiadanými približne do tvaru kruhu je malá vzdialenosť. Najširší, 81 centimetrový otvor je pravdepodobne vchodom.
Krycí kameň má dĺžku 3,16 m a šírku 2,54 m.
K väčšine dolmenov sa viažu magické povery. Výnimkou nie je ani táto megalitická stavba, ktorá sa považovala za miesto, kde sa stretávali bosorky.

D49

 • mohyla
 • krycí kameň
 • nosný kameň
 • kamenný kruh
 • vchod

Hunebedy sú výnimočné dolmeny, ktoré sa nachádzajú na území Holandska.

Pôvod ich názvu ("postele obrov") treba hľadať v miestnej ľudovej tradícii, podľa ktorej iba obri mohli presúvať takéto obrovské kamenné bloky.
Megalitická stavba s označením D49 sa - podobne ako väčšina hunebedov - nachádza v provincii Drenthe, pri osídlení Schoonoord.
V čase jej objavenia bola vo veľmi zlom stave. Neskôr ju zrekonštruovali pomocou kamenných blokov privezených z iných miest, ale nesnažili sa o striktné dosiahnutie pôvodného stavu.
Tento stredne veľký hunebed v tvare obličky je obklopený 28 obrubníkovými kameňmi. Nosné kamene držia šesť krycích kameňov.
Celá stavba bola pokrytá zemou. Do tohto dolmenu, ktorý pravdepodobne slúžil ako pohrebné miesto, sa dalo dostať iba cez jediný vchod.

Stonehenge

 • oltárny kameň - Stál na konci cesty, ktorá viedla ku kamennému kruhu. Podľa niektorých predstáv to bolo obradné miesto druidov.
 • triliton - Sústava troch kameňov. Vo vnútornom kruhu sa nachádzalo päť takýchto sústav.
 • krycí kameň
 • blok pieskovca

Kromlechyveľké megalitické stavby pozostávajúce z kamenných blokov, ktoré majú zvyčajne kruhový pôdorys. Poukazujú na to aj časti zloženého slova keltského pôvodu (crom: kruh alebo krivka, lech: kameň).
Stonehenge, kamenná stavba z bronzovej doby sa nachádza v Južnom Anglicku na Salisburskej nížine.
Jeho výstavba prebiehala v niekoľkých fázach. Kamenné stĺpy, z ktorých každý jeden vážil 20-30 ton a dosahoval výšku 2-7 metrov, pôvodne tvorili štyri koncentrické kruhy. Polomer vonkajšieho kruhu predstavoval približne 50 metrov.
Súbor kameňov obklopoval val a priekopa, ktoré boli vytvorené v prvej fáze.
Ohľadne funkcie Stonehenge aj dnes existujú len pravdepodobné a menej pravdepodobné predstavy. Tieto domnienky sú veľmi rôznorodé. Podľa niektorých výskumníkov to bola kultická stavba. Iní tvrdia, že to bol kalendár. Niektorí si zas myslia, že slúžil ako astronomický nástroj.
Najnovšie výskumy (2008) potvrdzujú tú predstavu, že to bolo kultické miesto s liečivými účinkami.

Megality

 • Champ-Dolent - Menhir. Nachádza sa vo Francúzsku.
 • Pedra Gentil - Dolmen. Nachádza sa v Španielsku.
 • D49 - Dolmen. Nachádza sa v Holandsku.
 • Stonehenge - Kromlech. Nachádza sa vo Veľkej Británii.

Animácia

 • Champ-Dolent - Menhir. Nachádza sa vo Francúzsku.
 • Pedra Gentil - Dolmen. Nachádza sa v Španielsku.
 • D49 - Dolmen. Nachádza sa v Holandsku.
 • Stonehenge - Kromlech. Nachádza sa vo Veľkej Británii.
 • Atlantický oceán
 • Stredozemné more
 • Európa
 • Afrika
 • Ázia

Rozprávanie

Megalitické kultúry sa počas neolitu objavili na celom svete. Aj na mnohých miestach Európy môžeme nájsť ich pamiatky, a to hlavne na pobreží Atlantického oceána.
Spoločný názov týchto kultúr pochádza z gréckeho zloženého slova, ktoré znamená "veľké kamene". Charakteristickými dielami týchto kultúr boli totiž kamenné stavby pozostávajúce z obrovských blokov.
Niekoľko tisícročné megalitické stavby môžeme rozdeliť podľa ich štruktúry na tri veľké skupiny: menhiry, dolmeny a kromlechy.
Menhiry sú rovno stojace kamene. Tento názov má keltský pôvod a znamená: dlhý alebo osamelý kameň. Výška menhiru stojaceho pri francúzskom osídlení Dol-de-Bretagne presahuje 9 metrov.
Dolmeny sú také megalitické stavby, v prípade ktorých na nosné kamene bola umiestnená jedna alebo niekoľko kamenných dosiek. Aj zložené slovo keltského pôvodu poukazuje na stolový tvar dolmenov. Dolmen stojaci pri španielskom osídlení Vallgorguina je relatívne malý, jeho výška sotva presahuje 1,5 metra.
Hunebedy sú výnimočné dolmeny, ktoré sa nachádzajú na území Holandska. Pôvod ich názvu "postele obrov" treba hľadať v miestnej ľudovej tradícii, podľa ktorej iba obri mohli presúvať takéto obrovské kamenné bloky.
Kromlechy sú veľké megalitické stavby pozostávajúce z kamenných blokov, ktoré majú zvyčajne kruhový pôdorys. Na kruhové usporiadanie kameňov poukazujú aj časti zloženého slova keltského pôvodu. Stonehenge, kamenná stavba z bronzovej doby sa nachádza v Južnom Anglicku.
Hoci megalitické stavby vyzerajú rôzne, pravdepodobne plnili podobnú funkciu. Tieto kamenné stavby boli pravdepodobne kultickými miestami a mnohé z nich slúžili ako hroby.

Súvisiace extra

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Added to your cart.