Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica je obytný satelit postavený v spolupráci s 16 krajinami.

Geografia

Kľúčové slová

vesmírna stanica, ISS, Medzinárodná vesmírna stanica, Kopule, Osud, modul, Zaria, Unity, Zvezda, Tranquility, astronaut, skafander, spacewalk, solárny panel, gyroskop, batérie, astrofyzika, kozmický výskum, astronómia, zemepis, fyzika

Súvisiace extra

Otázky

 • Akú anglickú skratku má Medzinárodná vesmírna stanica?
 • Akú funkciu má modul Destiny?
 • Akú funkciu má modul Harmony?
 • Akú funkciu má modul Unity?
 • Akú funkciu má modul Zarja?
 • Odkedy sa zdržiava na Medzinárodnej vesmírnej stanici posádka?
 • Čo znamená skratka NASA?
 • Kedy bol vypustený prvý modul Medzinárodnej vesmírnej stanice?
 • Ktorý bol prvý výskumný modul Medzinárodnej vesmírnej stanice?
 • Kde bolo vyrobené robotické rameno Canadarm2?
 • Čo je zdrojom energie pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu?
 • Pomocou čoho premieňa Medzinárodná vesmírna stanica slnečnú energiu na elektrickú energiu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nObytná časť Medzinárodnej vesmírnej stanice je vyplnená vzduchom, ktorý má rovnaké zloženie a tlak ako atmosféra Zeme.
 • Koľko toaliet sa nachádza momentálne (2015) na Medzinárodnej vesmírnej stanici?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPoloha Medzinárodnej vesmírnej stanice sa nastavuje tak, aby sa solárne panely vždy dali otočiť k Zemi.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPoloha Medzinárodnej vesmírnej stanice sa nastavuje tak, aby obytné moduly vždy boli otočené smerom k Zemi.
 • Koľkokrát za deň môžeme vidieť z Medzinárodnej vesmírnej stanice východ a západ slnka?
 • Akú funkciu má modul Zvezda?
 • Ktorý bol prvý modul Medzinárodnej vesmírnej stanice?
 • Aká je obežná výška Medzinárodnej vesmírnej stanice?
 • Za aký čas obehne našu Zem Medzinárodná vesmírna stanica?
 • Ktorej krajine patrí vládna agentúra NASA?
 • Akú funkciu má modul Kibo PM?
 • Kde bol vyrobený modul Kibo?
 • Čo majú kozmonauti oblečené počas výstupu do otvoreného vesmíru?
 • Ako sa nazýva činnosť, ktorú vykonáva kozmonaut vo vesmíre mimo kozmickej lode?
 • Ako sa nazýva hlavné robotické rameno Medzinárodnej vesmírnej stanice?
 • Ako sa nazýva pozorovací modul, ktorý bol vypustený v roku 2010?
 • Koľko okien má pozorovací modul Cupola?
 • Aké vlastnosti vzduchu nie sú regulované systémom udržujúcim život, ktorý sa nachádza na Medzinárodnej vesmírnej stanici?
 • Čo nezabezpečuje systém udržujúci život, ktorý sa nachádza na Medzinárodnej vesmírnej stanici?

Scénky

Vesmírna stanica

 • Medzinárodná vesmírna stanica (International Space Station – ISS)
 • solárne panely
 • sieťová štruktúra
 • robotické rameno Canadarm2

Konštrukcia

Modul Destiny

 • výskumné laboratórium
 • prístroje
 • hliníková konštrukcia

Modul Zvezda

 • kabíny na spanie (2 db)
 • držadlá používané pri premiestňovaní

Modul Cupola

Prechádzka vo vesmíre

 • astronaut
 • skafander
 • pripojenie k robotickému ramenu
 • robotické rameno Canadarm2

Animácia

Rozprávanie

International Space Station, skrátene ISS, čiže Medzinárodná vesmírna stanica je vesmírnou stanicou, ktorá obieha okolo Zeme po nízkej obežnej dráhe.
Našu Zem obehne vo výške 360 km za 92 minút.

ISS bola navrhnutá a postavená v rámci medzinárodnej spolupráce. Jej prvým modulom bola ruská Zarja, ktorá slúžila ako základňa a zabezpečovala všetky potrebné funkcie. Vypustili ju 20. novembra 1998.
O dva týždne neskôr ju nasledoval americký prechodový modul Unity.
Služobný modul Zvezda bol pripojený k prvým dvom modulom v júli 2000.
ISS sa ďalej rozširovala, nakoľko k nej pripájali ďalšie moduly, prvky spojovacieho nosníka a potrebné zariadenia. K nim patrí aj americký výskumný modul Destiny, ktorý bol vypustený vo februári 2001.
Prvá posádka - pozostávajúca z jedného amerického a dvoch ruských kozmonautov - vstúpila na vesmírnu stanicu 2. novembra 2000. Odvtedy stálu prítomnosť ľudí vo vesmíre zabezpečuje aspoň dvojčlenná posádka.

Obytné moduly ISS vypĺňa vzduch, ktorý má rovnaké zloženie a tlak ako atmosféra Zeme. Kyslík vyrábajú zariadenia modulov Zvezda a Tranquility, dusík sa na vesmírnu stanicu dopravuje zo Zeme. Systém udržujúci život okrem toho zodpovedá aj za reguláciu vlhkosti vzduchu, respektíve úpravu vody a spracovanie odpadu. Dve toalety vesmírnej stanice sa tiež nachádzajú v týchto dvoch moduloch.
Nakoľko členovia posádky by za 24 hodín videli šestnásť západov a východov slnka, okná sú počas nočných hodín koordinovaného svetového času zatemnené.
Nachádza sa tu aj systém na signalizáciu a hasenie požiaru, ktorý zabezpečuje ochranu posádky a zariadenia.

Základnou úlohou kozmonautov je vykonávať komplexný výskum, a to v rámci 10-hodinových pracovných dní. Okrem meraní, ktoré priebežne produkujú neuveriteľné množstvo údajov, uskutočňujú aj mnoho experimentov, respektíve občas aj oni sami sú ich subjektmi. Svoju prácu nevykonávajú iba v bezpečí vesmírnej stanice, ale vystupujú aj do otvoreného vesmíru, kde okrem údržby a montáže robia aj nové prieskumy.

Existuje niekoľko typov výstupov do otvoreného vesmíru. Podľa základného delenia kozmonaut je alebo nie je istený lanom. Ak je istený, je spojený s kozmickou loďou a systémom udržiavajúcim život pomocou lana.
V druhom prípade udržiavanie pri živote zabezpečuje skafander alebo zariadenia, ktoré sú na neho napojené. Pohyb sa uskutočňuje pomocou manévrovacej jednotky.

Prácu v otvorenom vesmíre vo veľkej miere uľahčujú externé robotické ramená. Hlavným robotickým ramenom vesmírnej stanice je kanadský Canadarm2, ktorý zohráva dôležitú úlohu v rámci rozširovania a údržby stanice.

Dodávku energie pre ISS zabezpečujú obrovské solárne panely, ktoré slnečnú energiu premieňajú na elektrickú energiu.
Poloha vesmírnej stanice sa nastavuje pomocou gyroskopov a dýz tak, aby sa solárne panely vždy dali otočiť ku Slnku.
Počas tmavých fáz, ktoré sú spôsobené obežnou dobou, priebežnú dodávku energie zaisťujú nabité akumulátory.

16 krajín zapojených do programu bude Medzinárodnú vesmírnu stanicu, ktorá je jednou z najväčších a najdrahších kozmických lodí v dejinách vesmírneho výskumu, prevádzkovať aspoň do roku 2020.
Poslanie ISS sa ukončí riadenou likvidáciou.

Súvisiace extra

Hubblov vesmírny ďalekohľad

Hubblov vesmírny ďalekohľad je umiestnený mimo zemskej atmosféry.

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty podobné našej Zemi s podmienkami vhodnými pre život.

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Misia New Horizons

Kozmickú sondu New Horizons vypustili v roku 2006. Jej úlohou bolo skúmať Pluto a Kuiperov pás.

Naši astronomickí susedia

Predstavenie susedných planét, hviezd a galaxií.

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Space Shuttle (kozmický raketoplán)

Bol americký kozmický pilotovaný raketoplán používaný na lety do vesmíru vládnou organizáciou NASA.

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Cesta Jurija Gagarina do vesmíru (1961)

Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru bol Gagarin. Na svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 v lodi Vostok 1 zo sovietskeho kozmodrómu Bajkonur.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú údaje o vesmíre a nesú so sebou elektronickú platňu s nahrávkou o...

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Added to your cart.