Medúza

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Biológia

Kľúčové slová

Medúza, Cnidaria, pŕhlivá bunka, Princíp raketa, gastrovaskulárna dutina, chápadlá, epitelová svalová bunka, morský, dravec, plávajúce životný štýl, striedanie generácií, zviera, Organizmus, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Medúza

Prierez

 • ústny otvor - Živočích umiestni chytenú korisť cez ústny otvor do gastrovaskulárnej dutiny pomocou ústnych ramien. Slúži aj na vylučovanie odpadových látok.
 • ústne rameno - Obsahuje mnoho pŕhlivých buniek. Majú dôležitú úlohu pri chytaní koristi a jej umiestnení do gastrovaskulárnej dutiny.
 • gastrovaskulárna dutina - Výlučky žľazových buniek spustia trávenie. Tráviace bunky prostredníctvom endocytózy príjmu čiastočne rozložené látky a dokončia trávenie. V prípade pŕhlivcov sa teda objavilo popri vnútrobunkovom trávení aj mimobunkové trávenie.
 • vonkajšia vrstva tela - Obsahuje nervové a epitelové svalové bunky. Nervové bunky vytvárajú rozptýlenú (difúznu) nervovú sústavu: neexistujú rozvinuté nervové centrá, ale v medúze sa vytvárajú menšie nervové uzliny. Epitelové svalové bunky vytvárajú vonkajšiu vrstvu tela a zodpovedajú za pohyb živočícha.
 • stredná vrstva tela - Rôsolovitá vrstva, obsahuje málo buniek.
 • vnútorná vrstva tela - Výlučky žľazových buniek spustia trávenie potravy v gastrovaskulárnej dutine.
 • okrajové chápadlá

Stena tela

 • pŕhlivá bunka - Do tela koristi vstrekuje jed.
 • epitelová svalová bunka - V prípade pŕhlivcov epidermové a svalové tkanivo ešte nie je oddelené. Epitelové svalové bunky vytvárajú vonkajšiu vrstvu tela a zodpovedajú za pohyb svalov. Ich rozšírená spodná časť obsahuje bielkovinové vlákna, pomocou ktorých sa medúza pohybuje.
 • nervová bunka - Riadi kontrakcie epitelových svalových buniek pomocou elektrický signálov. Nervové bunky vytvárajú rozptýlenú (difúznu) nervovú sústavu: neexistujú rozvinuté nervové centrá, ale v medúze sa vytvárajú menšie nervové uzliny.
 • stredná vrstva tela - Rôsolovitá vrstva, obsahuje málo buniek.
 • žľazová bunka produkujúca tráviacu štavu - Výlučky žľazových buniek spustia trávenie.
 • tráviaca bunka - Tráviace bunky prostredníctvom endocytózy príjmu čiastočne rozložené látky a dokončia trávenie. V prípade pŕhlivcov sa teda objavilo popri vnútrobunkovom trávení aj mimobunkové trávenie.

Pŕhlivá bunka

 • riasový receptor
 • viečko
 • osteň
 • zvinuté pŕhlivé vlákno
 • vystrelené pŕhlivé vlákno

Animácia

 • ústny otvor - Živočích umiestni chytenú korisť cez ústny otvor do gastrovaskulárnej dutiny pomocou ústnych ramien. Slúži aj na vylučovanie odpadových látok.
 • ústne rameno - Obsahuje mnoho pŕhlivých buniek. Majú dôležitú úlohu pri chytaní koristi a jej umiestnení do gastrovaskulárnej dutiny.
 • gastrovaskulárna dutina - Výlučky žľazových buniek spustia trávenie. Tráviace bunky prostredníctvom endocytózy príjmu čiastočne rozložené látky a dokončia trávenie. V prípade pŕhlivcov sa teda objavilo popri vnútrobunkovom trávení aj mimobunkové trávenie.
 • vonkajšia vrstva tela - Obsahuje nervové a epitelové svalové bunky. Nervové bunky vytvárajú rozptýlenú (difúznu) nervovú sústavu: neexistujú rozvinuté nervové centrá, ale v medúze sa vytvárajú menšie nervové uzliny. Epitelové svalové bunky vytvárajú vonkajšiu vrstvu tela a zodpovedajú za pohyb živočícha.
 • stredná vrstva tela - Rôsolovitá vrstva, obsahuje málo buniek.
 • vnútorná vrstva tela - Výlučky žľazových buniek spustia trávenie potravy v gastrovaskulárnej dutine.
 • okrajové chápadlá
 • pŕhlivá bunka - Do tela koristi vstrekuje jed.
 • epitelová svalová bunka - V prípade pŕhlivcov epidermové a svalové tkanivo ešte nie je oddelené. Epitelové svalové bunky vytvárajú vonkajšiu vrstvu tela a zodpovedajú za pohyb svalov. Ich rozšírená spodná časť obsahuje bielkovinové vlákna, pomocou ktorých sa medúza pohybuje.
 • nervová bunka - Riadi kontrakcie epitelových svalových buniek pomocou elektrický signálov. Nervové bunky vytvárajú rozptýlenú (difúznu) nervovú sústavu: neexistujú rozvinuté nervové centrá, ale v medúze sa vytvárajú menšie nervové uzliny.
 • stredná vrstva tela - Rôsolovitá vrstva, obsahuje málo buniek.
 • žľazová bunka produkujúca tráviacu štavu - Výlučky žľazových buniek spustia trávenie.
 • tráviaca bunka - Tráviace bunky prostredníctvom endocytózy príjmu čiastočne rozložené látky a dokončia trávenie. V prípade pŕhlivcov sa teda objavilo popri vnútrobunkovom trávení aj mimobunkové trávenie.
 • riasový receptor
 • viečko
 • osteň
 • zvinuté pŕhlivé vlákno
 • vystrelené pŕhlivé vlákno

Anatómia

Rozprávanie

Životný cyklus pŕhlivcov väčšinou zahŕňa striedanie generácií, v rámci ktorého sa strieda generácia polypov s generáciou medúz. Polyp, ktorý žije väčšinou na jednom mieste, vytvorí medúzu nepohlavným pučaním. Medúzyvoľne plávajúce dravé živočíchy, novú generáciu polypov vytvárajú pohlavným rozmnožovaním.

V rámci embryonálneho vývoja pŕhlivcov môžeme pozorovať vonkajšiu a vnútornú zárodočnú vrstvu, takže stredná zárodočná vrstva sa ešte nevyvinula. Z týchto dvoch zárodočných vrstiev sa vyvinie vonkajšia a vnútorná vrstva tela. Medzi týmito dvoma vrstvami možno pozorovať strednú vrstvu rôsolovitej konzistencie, ktorá sa nazýva mesogloea.

Vnútorná vrstva tela obsahuje žľazové bunky vylučujúce tráviace enzýmy, ktoré spúšťajú tráviaci proces. Tráviace bunky prijímajú sčasti rozložené látky a dokončia trávenie. V prípade pŕhlivcov sa teda objavilo popri vnútrobunkovom trávení aj mimobunkové trávenie.
Vonkajšia vrstva obsahuje epitelové svalové bunky. Ich rozšírená spodná časť obsahuje bielkovinové vlákna, pomocou ktorých sa medúza pohybuje. Nervové bunky riadia kontrakcie epitelových svalových buniek pomocou elektrický signálov.
Ich nervová sústava je rozptýlená, t.j. difúzna: neexistujú rozvinuté nervové centrá, ale vytvárajú sa v nich menšie nervové uzliny. Pŕhlivé bunky do tela koristi vstrekujú jed.

Keď sa korisť dotkne riasového receptora, aktivuje sa pŕhlivá bunka: viečko sa otvorí, osteň prenikne do povrchu tela koristi a pŕhlivé vlákno vstrekne do rany jed. Tento proces sa odohrá za menej než jednu milióntinu sekundy.

Najväčší počet pŕhlivých buniek sa nachádza na ústnych ramenách. Chytenú korisť medúza umiestni do gastrovaskulárnej dutiny pomocou ústnych ramien.

Medúzy môžu byť nebezpečné aj pre človeka. Najnebezpečnejší je jed štvorhraniek, kvôli ktorému podľa odhadov približne 100 ľudí ročne príde o život.

Súvisiace extra

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie viditeľného svetla. Animácia nám vysvetlí ako to funguje.

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Added to your cart.