Mechanizmus videnia

Mechanizmus videnia

Zakrivenie očnej šošovky sa zmení, keď sa pozrieme na vzdialený alebo blízky objekt, s cieľom zabezpečiť ostrý obraz.

Biológia

Kľúčové slová

oko, tvorba obrázka, videnie, zmyslový orgán, zrakový nerv, krátkozrakosť, presbyopie, jasná vízia, farebné videnie, vízia problém, dúhovka, zrenica, šošovka, vráskovec, rohovka, sklovec, žltá škvrna, slepá škvrna, očné bielko, cievovka, neurálnej membrány, zrakové centrum, predná komora, podnet, svetlo, čapíky, tyčinky, pigment, receptor, impulz, okuliare, kontaktná šošovka, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Anatómia oka

 • dúhovka - Je pokračovaním cievovky. Jej hladké svalstvo zabezpečuje adaptáciu k svetelným podmienkam: pri silnom svetle sa zrenica stiahne, pri slabom svetle sa rozšíri. V dúhovke sú pigmenty, vďaka ktorým má ľudské oko osobitú farbu.
 • zrenica - Funguje ako clona, ktorá reguluje množstvo svetla dopadajúceho na retinu. Pomocou hladkých svalov dúhovky sa pri silnom svetle zužuje a pri slabom svetle rozširuje. Tento svetelný reflex zrenice je nepodmienený reflex, ktorého centrum je v mozgovom kmeni. Ak tento reflex zrenice nefunguje správne, môže signalizovať poškodenie mozgového kmeňa.
 • šošovka - Konvexná šošovka s variabilnou ohniskovou vzdialenosťou. Keď sledujeme blízky predmet, vďaka jej flexibilite sa stáva vypuklejšou, kým pri pohľade na vzdialený predmet sa stáva plochejšou vplyvom vlákien závesného aparátu. Vďaka tomu sa na sietnici vytvorí ostrý obraz. Šošovka časom stráca svoju flexibilitu, preto v pokročilejšom veku je ťažšie pozerať sa na blízke predmety (nakoľko to vyžaduje, aby sa šošovka stala vypuklejšou): toto sa nazýva stareckou ďalekozrakosťou. Pri šedom zákale sa šošovka stáva zakalenou, čo môže viesť až k slepote.
 • vlákna závesného aparátu - Držia šošovku a sprostredkovávajú pohyb svalov vráskovca. Pri pohľade na blízky predmet svaly vráskovca sa stiahnu, vlákna závesného aparátu sa stávajú voľnejšími a šošovka sa stáva vďaka svojej flexibilite vypuklejšou. Pri pohľade na vzdialený predmet svaly vráskovca ochabnú, vlákna závesného aparátu sa napnú a sploštia šošovku.
 • vráskovec - Je pokračovaním cievovky. Jej hladké svalstvo zabezpečuje prispôsobenie šošovky k vzdialenosti predmetu.Pri pohľade na blízky predmet svaly vráskovca sa stiahnu, vlákna závesného aparátu sa stávajú voľnejšími a šošovka sa stáva vďaka svojej flexibilite vypuklejšou. Pri pohľade na vzdialený predmet svaly vráskovca ochabnú, vlákna závesného aparátu sa napnú a sploštia šošovku. To znamená, že svaly vráskovca pracujú pri pohľade na blízky predmet, čo môže spôsobiť únavu očí. Svalom vráskovca zabezpečíme odpočinok tak, že z času na čas zaostríme na vzdialený predmet.
 • rohovka - Je pokračovaním očného bielka. Je to priehľadná vrstva, kde svetlo vnikajúce do oka sa láme v najväčšom uhle.
 • predná komora - Obsahuje komorovú vodu. Ak sa v oku nahromadí komorová voda, zvyšuje sa tlak, čo v závažnom prípade môže spôsobiť slepotu, nakoľko zvýšený tlak môže zničiť sietnicu.
 • sklovec - Priehľadné teliesko gélovitej konzistencie, cez ktoré sa dostáva svetlo zo šošovky na sietnicu.
 • žltá škvrna - Zodpovedá za ostrosť videnia. Keď zaostríme na nejaký predmet, tu sa vytvorí obrátený, zmenšený obraz predmetu. V strede žltej škvrny nájdeme iba čapíky, smerom k okrajom sa zväčšuje pomer tyčiniek.
 • slepá škvrna - Je to miesto, kde vystupuje zrakový nerv. Tu sa nenachádzajú receptorové bunky (čapíky a tyčinky), tu premietnutý obraz nevidíme. Avšak náš mozog "vypĺňa" slepú škvrnu, takže vnímame úplný obraz.
 • očné bielko - Veľmi odolná vrstva, jej pokračovaním v prednej časti oka je rohovka.
 • cievovka - Cievy, ktoré sa v nej nachádzajú zásobujú tkanivá oka krvou. Jej pokračovaním v prednej časti oka je vráskovec a dúhovka.
 • retina - Iným názvom sietnica. Obsahuje receptorové bunky: čapíky a tyčinky. Žltá škvrna na retine zodpovedá za ostrosť videnia. Slepá škvrna je miestom, kde vystupuje zrakový nerv, tu sa nenachádzajú čapíky a tyčinky.
 • zrakový nerv - II. hlavový nerv. Prepravuje do mozgu impulzy, ktoré vznikajú v receptorových bunkách sietnice.

Tvorba obrazu

 • šošovka - Konvexná šošovka s variabilnou ohniskovou vzdialenosťou. Keď sledujeme blízky predmet, vďaka jej flexibilite sa stáva vypuklejšou, kým pri pohľade na vzdialený predmet sa stáva plochejšou vplyvom závesného aparátu. Vďaka tomu sa na sietnici vytvorí ostrý obraz. Šošovka časom stráca svoju flexibilitu, preto v pokročilejšom veku je ťažšie pozerať sa na blízke predmety (nakoľko to vyžaduje, aby sa šošovka stala vypuklejšou): toto sa nazýva stareckou ďalekozrakosťou. Pri šedom zákale sa šošovka stáva zakalenou, čo môže viesť až k slepote.
 • retina - Iným názvom sietnica. Obsahuje receptorové bunky: čapíky a tyčinky. Žltá škvrna na retine zodpovedá za ostrosť videnia. Slepá škvrna je miestom, kde vystupuje zrakový nerv, tu sa nenachádzajú čapíky a tyčinky.
 • invertovaný, zmenšený obraz
 • vzdialený predmet
 • blízky predmet

Animácia

 • šošovka - Konvexná šošovka s variabilnou ohniskovou vzdialenosťou. Keď sledujeme blízky predmet, vďaka jej flexibilite sa stáva vypuklejšou, kým pri pohľade na vzdialený predmet sa stáva plochejšou vplyvom závesného aparátu. Vďaka tomu sa na sietnici vytvorí ostrý obraz. Šošovka časom stráca svoju flexibilitu, preto v pokročilejšom veku je ťažšie pozerať sa na blízke predmety (nakoľko to vyžaduje, aby sa šošovka stala vypuklejšou): toto sa nazýva stareckou ďalekozrakosťou. Pri šedom zákale sa šošovka stáva zakalenou, čo môže viesť až k slepote.
 • retina - Iným názvom sietnica. Obsahuje receptorové bunky: čapíky a tyčinky. Žltá škvrna na retine zodpovedá za ostrosť videnia. Slepá škvrna je miestom, kde vystupuje zrakový nerv, tu sa nenachádzajú čapíky a tyčinky.
 • invertovaný, zmenšený obraz
 • vzdialený predmet
 • blízky predmet

Súvisiace extra

Korekcia zraku

Spojné a rozptylné šošovky sa používajú na korekciu krátkozrakosti a ďalekozrakosti.

Oko

Oko je jedným z našich najdôležitejších zmyslových orgánov. Keď je stimulované svetlom, jeho receptory výrábajú elektrické impulzy.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Ako funguje digitálny fotoaparát?

Táto animácia prezentuje jednotlivé časti a fungovanie digitálnych fotoaparátov.

Ako to funguje? - Kinový projektor

Táto animácia nám predstaví štruktúru a prevádzku tradičného kina.

Chuťové receptory

Chuťové receptory prevádzajú chemické podnety na elektrické signály.

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Nos a mechanizmus čuchu

Pri stimulovaní pachu čuchové receptory vyrábajú elektrické signály.

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Teleskopy

Animácia prezentuje šošovkové a zrkadlové teleskopy používané v astronómii.

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a podkožného väziva.

Zápal stredného ucha

Táto animácia vám predstaví možné následky a liečbu hnisavého zápalu stredného ucha.

Zmysel pre rovnováhu

Pozícia hlavy a pohyb je snímaný pomocou vnútorného ucha

Optické prístroje

V súčasnosti sa používa široká škála optických prístrojov od mikroskopov až po ďalekohľady.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Added to your cart.