Madarský jazdec

Madarský jazdec

Skalný reliéf, ktorý sa nachádza v Bulharsku, bol zhotovený asi na prelome 7. a 8. storočia.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

jazdec, reliéf, skalný reliéf, Skala, Madara, Svetovej Dedičstvo, Bulharsko, v stredoveku, stredoveký, Tengri, Mithra, Tervel, Justinián II., Krum, Omurtag, 7.-8. storočie, dejiny umenia, symbol, umelecké dielo, dejepis, monarcha

Súvisiace extra

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, ktorý zobrazuje štyroch prezidentov, je národným pamätníkom USA.

Skýtsky zlatý bojovník (3. storočie pr. Kr.)

Nositeľa brnenia, ktorého našli v kurhane Issyk v Kazachstane, nazvali „Zlatým bojovníkom”.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Added to your cart.