Madarský jazdec

Madarský jazdec

Skalný reliéf, ktorý sa nachádza v Bulharsku, bol zhotovený asi na prelome 7. a 8. storočia.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

jazdec, reliéf, skalný reliéf, Skala, Madara, Svetovej Dedičstvo, Bulharsko, v stredoveku, stredoveký, Tengri, Mithra, Tervel, Justinián II., Krum, Omurtag, 7.-8. storočie, dejiny umenia, symbol, umelecké dielo, dejepis, monarcha

Súvisiace extra

Scénky

Skalný reliéf

Madarský jazdec predstavuje v Európe jediný skalný reliéf z raného stredoveku. Nachádza sa na severovýchode Bulharska, na Madarskej planine. Nájdete ho na cca. 100 m vysokej, takmer úplne zvislej skale vo výške 23 metrov. Bol zhotovený na prelome 7. a 8. storočia.

Reliéf zobrazuje víťazného panovníka, ktorý porazil nepriateľa. Podľa odborníkov túto kompozíciu možno považovať za symbol moci, respektíve prvého bulharského štátu.

V roku 1979 UNESCO zaradilo túto lokalitu na zoznam svetového kultúrneho dedičstva. Tento reliéf bol zobrazený na bulharských minciach a v roku 2008 obyvatelia Bulharska rozhodli, aby na budúcich eurominciach bolo tiež zobrazené toto dielo, ktoré sa stalo symbolom krajiny.

Zaujímavosťou je, že na Antarktíde bol jeden štít Livingstonovho ostrova patriaceho k Južným Shetlandám pomenovaný podľa lokality tohto skalného reliéfu (Madara Peak).

Rekonštrukcia

Existuje mnoho legiend v súvislosti s týmto reliéfom. Viacerí stotožňujú madarského jazdca s Tengrim, ktorý bol najhlavnejším božstvom obyvateľov stepí. Iní tvrdia, že symbolizuje Mithru, starovekého perzského boha. Najrozšírenejším názorom je, že zobrazuje bulharského chána Tervela.

Čiastočne zachované nápisy okolo kompozície tvoria tri skupiny. Najstaršia časť textu bola pravdepodobne vytesaná počas panovania Tervela. V texte sa spomína aj meno byzantského cisára Justiniána II. Ďalšie dva nápisy pochádzajú pravdepodobne z obdobia chána Kruma (803-814) a chána Omurtaga (814-831).

Ako socha

Rozprávanie

Madarský jazdec predstavuje v Európe jediný skalný reliéf z raného stredoveku. Nachádza sa na severovýchode Bulharska, na Madarskej planine. Nájdete ho na cca. 100 m vysokej, takmer úplne zvislej skale vo výške 23 metrov. Bol zhotovený na prelome 7. a 8. storočia.

Reliéf zobrazuje víťazného panovníka, ktorý porazil nepriateľa. Existuje mnoho legiend v súvislosti s týmto dielom. Viacerí stotožňujú madarského jazdca s Tengrim, ktorý bol najhlavnejším božstvom obyvateľov stepí. Iní tvrdia, že symbolizuje Mithru, starovekého perzského boha. Najrozšírenejším názorom je, že zobrazuje bulharského chána Tervela.

V roku 1979 UNESCO zaradilo túto lokalitu na zoznam svetového kultúrneho dedičstva. V posledných desaťročiach sa tento výnimočný reliéf stal jedným zo symbolov Bulharska.

Súvisiace extra

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Vojnové stroje, vynálezy Leonarda da Vinciho

Kreativita Leonarda sa prejavila aj pri náčrtoch delostreleckých zbraní.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej...

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho...

Obliehacie stroje, vynálezy Leonarda da Vinciho

Leonardo sa do dejín nezapísal len ako vynikajúci umelec, ale aj precízny vynálezca...

Vrtuľník, vynález Leonarda da Vinciho (okolo 1489)

Polyhistor sa domnieval, že pri dostatočnej rýchlosti otáčania vrtuľník môže vzlietnuť.

Otáčací most, vynálezy Leonarda da Vinciho (1487-1489)

Plány Leonarda zahŕňajú aj projekty súvisiace s mostmi. Nezvyčajný most zaručoval lodnú...

Added to your cart.