Maďarský husár

Maďarský husár

Termín husár odkazuje na typ ľahkého jazdectva, ktorý vznikol v Uhorsku a bol veľmi populárny v 18. a 19. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Husár, maďarský husár, ľahká jazda, kazajka, čákov, side bag, vojak, jazdec, Maďarčina, karabína, meč

Súvisiace extra

Otázky

 • Koľko koní mal jeden husársky pluk v 19. storočí?
 • Ako sa nazýva strelná zbraň husárov?
 • Podľa čoho boli pomenované nové husárske pluky, ktoré sa zakladali od jesene 1848?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV prvej polovici 19. storočia väčšina husárskych plukov nemala svoje stanovisko v Maďarsku.
 • Ktorá bola hlavná zbraň husárov?
 • Ako sa nazýva meč husárov?
 • V akej vojne nebojovali maďarskí husári?
 • Farba čoho nebola dôležitá\npri rozlišovaní husárskych plukov?
 • Kto nepatril k dôstojníkom husárskeho pluku?
 • Koľko maďarských husárskych plukov bolo\nvo vojsku Habsburskej ríše (do roku 1848)?
 • Koľko členov mal jeden husársky pluk v 19. storočí?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nHusári existovali iba v Maďarsku.
 • Kto bol najslávnejším husárom v dejinách?
 • Ktorý z nasledujúcich nebol slávnym husárskym plukom?
 • Čo bolo základnou správnou jednotkou husárov\nv 19. storočí?
 • Ktorý z nasledujúcich nebol slávnym oddielom husárov?
 • Počas vlády ktorého kráľa sa v Maďarsku prvýkrát použil na vojakov jazdectva výraz "husár"?
 • Pravdepodobne z akého slova je odvodený\nvýraz "husár"?
 • K akému oddielu armády patrili\nhusári?
 • Čo nemohli mať husári vo svojej kapse v 18. storočí?
 • Čo charakterizuje najlepšie husára?
 • Nohavice akej farby nenosili\nhusári v 17. storočí?
 • Prečo v 17. storočí husári nenosili zelené nohavice?
 • Čo necharakterizovalo maďarských husárov?
 • Ako sa nazýva pokrývka hlavy, ktorú nosili husári?
 • Ktorý husársky pluk mal výnimočné postavenie?
 • K akému typu zbraní patrí karabína?
 • Čo nebolo súčasťou základného výstroja husárov v 18. storočí?

Scénky

Súvisiace extra

Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848–1849

Hlavní účastníci bitiek maďarskej revolúcie boli maďarskí, ruskí a cisárski vojaci.

Bubon

Bubon je hudobný nástroj ktorý sa rozozvučí údermi na jeho membránu. Existuje viacero verzií bubnov.

Cromwellov vojak železný bok

Oliver Cromwell vytvoril silnú armádu počas anglickej občianskej vojny.

Drevené dychové nástroje

Dychové nástroje vyrobené z dreva sa líšia od nástrojov vyrobených z mosadze plátkom.

Klavír

Klavír je jedným z najobľúbenejších nástrojov na svete. Je rozmerný strunový nástroj vytvára zvuk mechanicky.

Sláčikové kvarteto

Sláčikové kvarteto je hudobné teleso zložené zo štyroch hráčov na sláčikové nástroje. Vzniklo v období baroku.

Trúbka

Trúbka je plechový hudobný nástroj. Spomedzi mosadzných nástrojov má najvyšší zvukovo výdatný tón.

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Víťaz Janko, cesta husárov

Vo veršovanej rozprávke Sándora Petőfiho sledujeme cestu husárov s ktorými prežívame rôzne dobrodružstvá.

Vojaci americkej občianskej vojny

Americká občianska vojna prebiehala medzi severnými štátmi,nazývanými Únia, a štátmi južnými, označovanými ako Konfederácia.

Hajdúch (Maďarskí vojaci v 16. storočí)

István Bocskay vytvoril úspešnú armádu z bývalých ozbrojených pastierov kráv.

Added to your cart.