Legendárne stredoveké ríše

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Dejepis

Kľúčové slová

Byzancia, Arabčina, franská, Mongolský, rímsko-nemecký, Pohovka, Justinianus, Charlemagne, Al-Mansúr, Konštantínopol, Bagdad, Kúfa, Aachen, Karakoram, Regensburg, Frankfurt nad Mohanom, Praha, ríše, Zem, dobytie, kalif, monarcha, hlavné mesto, bojovník, mapa, slepá mapa, Mapa znalosti, Zemeguľa, krajiny, hranice, v stredoveku

Súvisiace extra

Scénky

Stredoveké ríše

Z politického hľadiska ríša predstavuje štát s veľkou rozlohou, ktorý zahŕňa viacero národnostných skupín a krajín. Zvyčajne ho tvoria rôznorodé etniká a kultúry.

Legendárne ríše takmer vždy vznikali podmanením (použitím vojenskej sily) alebo prostredníctvom ekonomického a politického nátlaku. Ich spoločným znakom bolo to, že boli riadené silnou ústrednou mocnosťou.

Byzantská ríša (6. stor.)

 • Konštantínopol - Toto mesto založil rímsky cisár Konštantín I. v roku 330 na území mesta Byzantion, ktoré bolo starovekou gréckou kolóniou. Bolo aj hlavným mestom Rímskej, Byzantskej a Osmanskej ríše.
 • Atény
 • Tarentum
 • Tyros
 • Palmýra
 • Alexandria
 • Kyréna
 • Kartágo
 • Nové Kartágo
 • Rím
 • Mediolanum
 • Stredozemné more
 • Čierne more

Po páde Západorímskej ríše východná časť predošle rozdelenej Rímskej ríše naďalej prosperovala. Nástupcom Ríma sa stala Východorímska ríša, od 16. storočia známa ako Byzantská ríša.
Najväčšiu rozlohu dosiahla v 6. storočí vďaka cisárovi Justiniánovi I., ktorého zámerom bolo obnoviť predošlú veľkosť Rímskej ríše prostredníctvom úspešných dobyvačných vojen.

V stredoveku sa rozloha ríše postupne zmenšovala. Jej históriu ukončila expandujúca Osmanská ríša, keď v roku 1453 obsadila Konštantínopol.

Arabská ríša (8. stor.)

 • Kúfa - Toto mesto založil kalif Umar I. v roku 639. Kalif Ali sem premiestnil svoje centrum (z Mediny).
 • Bagdad - V roku 762 ho dal postaviť Al-Mansúr, kalif Abbasidského kalifátu. Zanedlho sa stal novým hlavným mestom, politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom.
 • Córdoba
 • Tunis
 • Alexandria
 • Mekka
 • Medina
 • Jeruzalem
 • Damask
 • Atlantický oceán
 • Stredozemné more
 • Červené more
 • Arabské more
 • Čierne more
 • Kaspické more
 • Arabský polostrov

Arabské kmene, ktoré zjednotil prorok Mohamed, získali v 7. storočí obrovské územia.
Ríša dosiahla najväčšiu rozlohu počas vlády Umajjovcov, ktorá trvala od roku 661 do roku 750.
Táto ríša sa stala takou obrovskou, že jej hranice presiahli Arabský polostrov a ťahali sa od Indiepo Hispániu.

Jednotnosť ríše sa nalomila v 10. storočí a vznikli samostatné kalifáty.

Franská ríša (9. stor.)

 • Aachen - Hlavné mesto Franskej ríše, obľúbené mesto cisára Karola Veľkého. Neskôr tu korunovali viacerých rímskonemeckých cisárov.
 • Rím
 • Poitiers
 • Ravenna
 • Atlantický oceán
 • Stredozemné more
 • Severné more

Franská ríša bola založená koncom 5. storočia, kedy kráľ Chlodovik I. zjednotil kmene. Tento panovník prostredníctvom dobyvačných vojen vytvoril relatívne jednotnú ríšu.
Franská ríša zažila svoj najväčší rozkvet počas panovania dynastie Karolovcov. Najväčšiu územnú rozlohu dosiahla počas vlády Karola Veľkého, franského kráľa korunovaného za rímskeho cisára, kedy sa vyrovnala Byzantskej ríši.

Po Karolovej smrti ríša zoslabla. Verdunská zmluva uzatvorená v roku 843 definitívne rozdelila túto obrovskú ríšu.

Mongolská ríša (13. stor.)

 • Karakorum - Chán Ogotaj, ktorý bol potomkom Čingischána, si v tomto meste dal postaviť palác. Na kratšiu dobu (1235 - 1260) bolo hlavným mestom Mongolskej ríše.
 • Hanbalik (Peking)
 • Lhasa
 • Kábul
 • Bagdad
 • Taškent
 • Suzdaľ
 • Kyjev
 • Stredozemné more
 • Čierne more
 • Kaspické more
 • Arabské more
 • Bengálsky záliv
 • Východočínske more
 • Juhočínske more
 • Japonské more

Mongolská ríša vznikla začiatkom 13. storočia vďaka dobyvačným vojnám, ktoré viedol Čingischán.
Jeho potomkovia boli vládcami takmer celej Ázie a východnej Európy. Ich ríša bola štátnym útvarom s najväčším súvislým územím v dejinách sveta a dosahovala 33 miliónov km².

Čingischán ešte počas svojho života rozdelil ríšu medzi svojich synov, ktorá sa v druhej polovici 13. storočia rozpadla na následnícke štáty.

Rímsko-nemecká ríša (15. stor.)

 • Regensburg - Bol slobodným ríšskym mestom a jedno z najdôležitejších miest Rímsko-nemeckej ríše. Tu sa konali od polovice 17. storočia do začiatku 19. storočia ríšske zhromaždenia.
 • Frankfurt nad Mohanom - Bol slobodným ríšskym mestom a jedno z najdôležitejších miest Rímsko-nemeckej ríše. Od polovice 16. storočia do konca 18. storočia slúžil aj ako korunovačné mesto.
 • Praha - Počas vlády cisára Karola IV. (1346 - 1378) sa stala hlavným mestom Rímsko-nemeckej ríše.
 • Lübeck
 • Konstanz
 • Florencia
 • Viedeň
 • Severné more
 • Baltské more
 • Stredozemné more

Rímsko-nemecká ríša vzišla z popola Franskej ríše. Oficiálne bola založená v roku 962, kedy bol Otto I. Veľký korunovaný za cisára.
Mocnosť, ktorá sa spomína aj ako Svätá rímska ríša, nepredstavovala jednotný štát, ale iba voľný zväzok.
Táto ríša, ktorá ovládala strednú Európu bola najsilnejšou svetskou mocnosťou v období stredovekého rozkvetu a nebezpečným protivníkom pápežstva.

Hoci územie tejto ríše sa už skôr rozpadlo na približne 300 štátov, oficiálne táto ríša zanikla v roku 1806, kedy sa František II. vzdal titulu rímskonemeckého cisára.

Súvisiace extra

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského náboženstva.

Mongolský bojovník (13. storočie)

Vďaka obávaným bojovníkom Mongoli vytvorili rozsiahlu ríšu.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Kába (Mekka)

Kába postavená na nádvorí Veľkej mešity v Mekke je najsvätejším miestom islamu.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Mongolská ríša

Legendárny mongolský panovník, Čingischán svojimi dobyvačnými vojnami vytvoril obrovskú ríšu.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Added to your cart.