Kyselína octová (kyselina etánová) (CH₃COOH)

Kyselína octová (kyselina etánová) (CH₃COOH)

Je to druhým produktom oxidácie etanolu.

Chémia

Kľúčové slová

octová kyselina, Ethanovho, ocot, karboxylová kyselina, karboxylová skupina, kvasenie, ľadová kyselina octová, acetáty, oxidácia, etanol, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Etanal je jedným z aldehydov a je dôležitou surovinou v priemysle.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Je to najznámejším alkoholom, dôležité je jeho uplatnenie v potravinárskom priemysle.

Etylacetát (C₄H₈O₂)

Je to jedným z najdôležitejších esterov, vzniká reakciou etanolu s kyselinou octovej.

Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Dietyléter (éter) (C₄H₁₀O)

Je najrozšírenejším členom triedy zlúčenín, všeobecne nazývaných étery.

Molekula úloha V.(Zlúčeniny kyslíka)

Úloha na precvičovanie a vysvetlenie štruktúry a zlúčenín kyslíka.

Added to your cart.