Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Chémia

Kľúčové slová

kyselina fosforečná, kyselina, kyslá reakcia, Kyselina trivalent, nealkoholický nápoj, fosfáty, odstraňovanie vodného kameňa, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Kyselina fosforečná (H₃PO₄)

Údaje

Molárna hmotnosť: 94,97 g/mol

Bod topenia: 42,35 °C

Bod varu: 158 °C

Hustota: 1,685 g/cm³

Vlastnosti

Kyselina fosforečná (kyselina ortofosforečná) je pevná látka bez farby a zápachu. Je to hygroskopická zlúčenina, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode. Je to stredne silná kyselina, čo znamená, že v jej vodnom roztoku je menej oxóniových iónov ako vo vodnom roztoku kyseliny sírovej s rovnakou koncentráciou.
Reaguje so zásadami; soli, ktoré vznikajú počas tejto reakcie sú fosforečnany. S organickými zlúčeninami vytvára estery, je jednou zo zložiek nukleových kyselín.

Výskyt a výroba

V prírode sa najčastejšie objavuje v podobe fosforitu a apatitu. Vzniká reakciou vody a oxidu fosforečného, ktorý sa tvorí počas horenia fosforu.

Použitie

V priemysle sa používa na ochucovanie nápojov a ošetrenie kovov. V domácnostiach sa používa na odstránenie vodného kameňa a hrdze.

Priestorové znázornenie

Kyselina fosforečná (H₃PO₄)

Údaje

Molárna hmotnosť: 94,97 g/mol

Bod topenia: 42,35 °C

Bod varu: 158 °C

Hustota: 1,685 g/cm³

Vlastnosti

Kyselina fosforečná (kyselina ortofosforečná) je pevná látka bez farby a zápachu. Je to hygroskopická zlúčenina, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode. Je to stredne silná kyselina, čo znamená, že v jej vodnom roztoku je menej oxóniových iónov ako vo vodnom roztoku kyseliny sírovej s rovnakou koncentráciou.
Reaguje so zásadami; soli, ktoré vznikajú počas tejto reakcie sú fosforečnany. S organickými zlúčeninami vytvára estery, je jednou zo zložiek nukleových kyselín.

Výskyt a výroba

V prírode sa najčastejšie objavuje v podobe fosforitu a apatitu. Vzniká reakciou vody a oxidu fosforečného, ktorý sa tvorí počas horenia fosforu.

Použitie

V priemysle sa používa na ochucovanie nápojov a ošetrenie kovov. V domácnostiach sa používa na odstránenie vodného kameňa a hrdze.

Súvisiace extra

Beryllium dichlorid (BeCl₂)

Je katalyzátorom a používa sa pri výrobe beryllia.

Fosfor červený

Alotropická modifikácia fosforu.

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je veľmi reaktívny vďaka svojmu voľnému elektrónu. Je jedovatý plyn.

Jód (I₂)

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Dusík (N₂) (prvý stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami,...

Reakcia hliníka a brómu (pozorovanie)

Zlúčením tohto halogénu s kovmi vznikajú bromidy.

Added to your cart.