Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

Súvisiace extra

Cysteín

Cysteín je aminokyselina, ktorá obsahuje síru, je to jedna zo dvadsiatich proteínogénnych...

Ako priviesť vodu k varu pomocou ľadu

Je možné, aby voda zovrela pod bodom varu, teda pod 100 °C?

Dehydratácia cukru pomocou kyseliny sírovej

V tomto pokuse necháme zreagovať repný cukor, t.j. sacharózu s kyselinou sírovou.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Treonín

Teronín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Chlórmetán (metylchlorid) (CH₃Cl)

Zmes chlóru a metánu reaguje, ak ju zahrievame a vzniká chlórmetán.

Added to your cart.