Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Súvisiace extra

Výr skalný

Výr skalný je celé storočia symbolom múdrosti a vedomostí.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme...

Dront nelietavý (dodo)

Už vyhynutý vták dodo, ktorý bol neschopný na let, sa stal symbolom vyhynutých živočíchov.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Chameleón jemenský

Chameleón je plaz, ktorý má schopnosť meniť farbu.

Dromedár

Dromedár alebo iným menom ťava jednohrbá je zviera, ktoré si obyvatelia púští veľmi cenia...

Added to your cart.