Križovatka

Križovatka

Zábavné a efektné animácie precvičujúce orientáciu v priestore.

Matematika

Kľúčové slová

Rozmiestnenie, smery učenia, smery, pravá-ľavá, doprava, Križovatka, ulice, priestor, Semafor, chodník, prechod pre chodcov, dopravná značka, autobusová zastávka, Autobus, bicykel, polohovanie

Súvisiace extra

Otázky

 • Akú farbu má auto, ktoré je najvzdialenejšie od autobusu?
 • Koľko lavičiek je na okraji basketbalového ihriska?
 • Koľko taxíkov je na obrázku?
 • Čo robí autobus na obrázku?
 • Koľko poschodí má budova zobrazená v pravom dolnom rohu?
 • Koľko stromov je na obrázku mimo parku?
 • Aký prostriedok hromadnej dopravy je na obrázku?
 • Akú farbu má auto, ktoré stojí najbližšie pri policajnom aute?
 • Koľko prechodov pre chodcov je na obrázku?
 • Ktorým smerom odbočuje taxík pri basketbalovom ihrisku?
 • Koľko parkujúcich áut je na obrázku?
 • Akú farbu má najväčší počet áut na obrázku?
 • Akú má farbu taxík?
 • Koľko dopravných značiek je na obrázku?
 • Koľko kolies má autobus na obrázku?
 • Koľko ľudí čaká pri prechode pre chodcov na zelenú?
 • Čo si môžeme kúpiť v parku zobrazenom na obrázku?
 • Koľko prechodov pre chodcov je na obrázku?
 • Nádoba pripevnená k značke autobusovej zastávky slúži na...
 • Koľko semaforov je na obrázku pre prechody pre chodcov?
 • Akú farbu má detský kočík na obrázku?
 • Aká farba svieti na semafore pred cyklistom?
 • Koľko basketbalových dosiek je na obrázku?
 • Čo vidíte v strede križovatky?
 • Cez prechod pre chodcov môžeme prejsť, ak sa na semafore rozsvieti...
 • Aký je ďalší názov pre prechod pre chodcov?
 • Koľko osôb čaká pri prechode pre chodcov na zelenú?
 • Ako je prechod pre chodcov označený na ceste?
 • Koľko prechodov pre chodcov je na obrázku?
 • Kto je najďalej od policajného auta?
 • Koľko hráčov hrá basketbal na ihrisku?
 • Akú hru hrajú na ihrisku?
 • Koľko bicyklov je na obrázku?
 • Čo vidíte za cyklistom?
 • Koľko áut stojí pri ceste?
 • Akú farbu majú odpadkové koše pri semafore?
 • Koľko taxíkov je na obrázku?
 • Koľko áut stojí na parkovisku?
 • Čo je na inzertnej tabuli, ktorá stojí na kraji parku?
 • Koľko ľudí je v parku?
 • Koľko ľudí stojí na autobusovej zastávke?
 • Koľko je v parku lavičiek?
 • Ktorým smerom odbočuje jeden z taxíkov?
 • Akú farbu má telefónna búdka na obrázku?
 • Ktorým smerom chce ísť taxík pri policajnom aute?
 • Kde stojí telefónna búdka vzhľadom k zelovocu?
 • Aká farba svieti na najbližšom semafore?
 • Kto je najbližšie k policajtovi?
 • Akú farbu má auto, ktoré stojí na parkovisku napravo od červeného auta?
 • Koľko farieb je na semafore pre autá?
 • Akú farbu má auto stojace pred robotníkmi, ktorí opravujú cestu?
 • Kde stojí policajt?
 • Akú farbu má slnečník pri zelovoci?
 • Na ktorej strane autobusu môžu cestujúci nastupovať?
 • Akú farbu má slnečník predavača zmrzliny?
 • Čo robí autobus na obrázku?
 • Keď sa na semafore rozsvieti zelené svetlo, cyklista môže bezpečne prejsť cez prechod pre chodcov tak, že...
 • Koľko áut stojí na parkovisku?
 • Koľko dám je na obrázku?
 • Ktoré tvrdenie platí pre zelené auto?
 • Za ktorú ruku drží svoju mamu dievčatko oblečené v oranžových šatách?
 • Kto je najbližšie k modrému autu parkujúcemu na kraji cesty?
 • Akú farbu má najväčší počet áut na obrázku?
 • Akú farbu má oblečenie robotníkov, ktorí stoja za dopravnou značkou?
 • Ktoré auto je najviac vzdialené od detského kočíka?

Scénky

Škovránková ulica

 • zelovoc
 • detský kočík
 • policajné vozidlo
 • policajt
 • semafor
 • stĺp na inzerciu
 • taxík
 • auto
 • basketbalové ihrisko
 • chodník
 • predavač zmrzliny
 • cyklista
 • prechod pre chodcov
 • parkovisko

Javorová ulica

 • prechod pre chodcov
 • robotník
 • križovatka
 • poklop kanála
 • detský kočík
 • semafor
 • cyklista
 • dopravná značka
 • basketbalové ihrisko
 • basketbalová doska
 • auto

Mačacie námestie

 • auto
 • prechod pre chodcov
 • taxík
 • park
 • stĺp na inzerciu
 • detský kočík
 • odpadkový kôš
 • autobus
 • autobusová zastávka
 • lavica
 • dopravná značka

Školská ulica

 • autobusová zastávka
 • autobus
 • cyklista
 • taxík
 • detský kočík
 • slnečník
 • telefónna búdka
 • zelovoc
 • semafor

Križovatka

 • auto
 • budova
 • lavica
 • basketbalové ihrisko
 • policajné vozidlo
 • taxík
 • prechod pre chodcov
 • autobus
 • autobusová zastávka
 • strom
 • park

Súvisiace extra

Autobus

Autobusy hrajú dôležitú úlohu vo verejnej doprave.

Bezpečnostné vybavenie bicyklov

Pravidlá cestnej premávky sa netýkajú iba premávky, ale napríklad aj bezpečnostného vybavenia bicykla.

Dedina lastovičiek

Táto animácia ponúka možnosť precvičiť si orientáciu pomocou mapy.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Katka na ihrisku

Táto farebná a zábavná animácia obsahuje cvičenia zamerané na priestorovú orientáciu.

Metro

Najrýchlejší koľajový prostriedok mestskej hromadnej dopravy.

Prvé dni v škole

Pomocou tejto animácie sa v hravej forme zoznámite s farbami, číslami, písmenami a tvarmi.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Hasiči

Táto animácia prezentuje koštrukciu hasičského auta.

Policajná hliadka

Táto animácia prezentuje vybavenie policajného hliadkovacieho vozidla.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Smetiarske auto

Smetiarske autá plnia dôležitú úlohu v každodennom živote miest.

Vývoj automobilov

Animácia predstavuje vývoj automobilov od ich vzniku až po súčasnosť.

Vývoj bicykla

Bicykel bol spočiatku nazývaný hračkou, ale v priebehu troch storočí prešiel výraznou technickou zmenou.

Added to your cart.