Križiak obyčajný

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Biológia

Kľúčové slová

záhrada pavúk, pavúk, pavúky, pavúkovce, pavučina, pavúčie vlákno, článkonožec, tkanie pavučina, klepietka, jed žľaza, predná časť tela, zadná časť tela, hodváb žľaza, snovacie bradavka, jedový pazúr, pavúk uhryznutie, zviera, dravec, biológia

Súvisiace extra

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Mravec lesný

V mravenisku nájdeme kráľovnú, samca a robotnice.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Stonôžka páskovaná

Táto scénka vám predstaví stonôžku, ktorá žije najmä v stredomorskej oblasti.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Added to your cart.