Kremík

Kremík

Kryštalická látka, je vel'mi dôležitý materiál v elektronickom priemysle (polovodiče, integrované obvody).

Chémia

Kľúčové slová

Kremík, polokov, polovodič, Elementárna častica, Sieťová štruktúra, zemská kôra, elektronika, mikročip, oxid kremičitý, kremeň, chémia

Súvisiace extra

Kysličník kremičitý (SiO₂)

Je polymorfná zlúčenina, jej najdôležitejšou modifikáciou je kremeň.

Diamant

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, najtvrdšia prírodná látka.

Doska plošných spojov

Umožňuje sériovú výrobu obvodov a zmenšovanie ich rozmerov.

Laptop, periférie

K notebookom môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia.

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá bola objavená na konci 80-tych rokov 20. storočia.

Grafit

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky.

Added to your cart.