Krasová oblasť (základný)

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Geografia

Kľúčové slová

krasová oblasť, kras, krasové javy, krasovëní, vápenec hora, vápencová jaskyne, Jaskyňa, kras jar, stalaktity, Doline, karrenfeld, vpusť, Skala, zrážky, terén tvarovanie, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Povrchové krasové formy

 • praskliny
 • závrt
 • dolina
 • škrapové pole
 • praskliny
 • dolina
 • škrapové pole
 • závrt
 • suché údolie
 • ponorný potok
 • dolinové jazero
 • potok
 • krasový prameň

Definície pojmov:

Krasová oblasť: krajina tvorená uhličitanovými horninami, ktoré voda formuje rozpúšťaním.

Krasovatenie: procesy, ktoré prebiehajú hlavne v oblastiach tvorených vápencom, na horninách, ktoré sa ľahko rozpúšťajú a sú výrazne popraskané. Tieto procesy sa objavujú vplyvom rozpustného účinku povrchových a podpovrchových vôd, respektíve erózie spôsobenej vodou pretekajúcou pod povrchom smerom nadol.

Krasové formy: povrchové a podpovrchové formy, ktoré vznikli krasovatením.

Dolina: povrchová krasová forma. Je to priehlbina, ktorá vzniká väčšinou na povrchu vápencových planín, má podobu misy a okrúhly alebo nepravidelný tvar.

Závrt: krasová forma vedúca z povrchu do hĺbky. Okrúhla, lievikovitá priehlbina, ktorú presakujúca voda vyhlbuje rozpúštaním.

Jaskyňa: dutina, ktorá vzniká prirodzeným spôsobom v horninovej hmote zemskej kôry, zmestí sa do nej aspoň jeden človek.

Jaskyňa: Keď sa voda, ktorá preteká dole cez praskliny dostane k stropu dutín, vyzráža sa z nej vápno a vytvorí kvaple.

Základný proces krasovatenia spočíva v rozpúštaní krasových hornín.

Podpovrchové krasové formy

 • praskliny
 • praskliny
 • kvapľová jaskyňa
 • trhliny
 • stalagmit
 • stalaktit
 • stalagnát

Voda vo vápencových pohoriach

 • zrážky
 • povrchové vodné toky
 • presakovanie / pohlcovanie
 • jaskynný potok
 • jaskynné jazero
 • krasový prameň
 • potok
 • rozpúšťanie
 • zvetrávanie

Animácia

Rozprávanie

Kyslý dážď rozpúšťa vápenec, voda cez praskliny horniny preniká do hĺbky. Na povrchu sa objavujú charakteristické útvary, vznikajú dutiny, tzv. doliny a škrapové polia. Vápenec sa často dostáva na povrch, nakoľko dážď odplavuje pôdu.
Súvislé vodné toky nie sú typické pre krasové oblasti, nakoľko závrtové hltače pohlcujú povrchovú vodu, ktorá vo svojej ceste pokračuje v podobe jaskynného potoka, ktorý sa nazýva aj ponorným potokom. Podpovrchová kyslá voda vytvára dutiny, t.j. krasové jaskyne a chodby. Tieto chodby môžu mať 2-5 poschodí, ktoré sú prepojené komínmi. Ak sa v jaskynnom potoku nahromadí veľké množstvo vody, vznikne jaskynné jazero.

Keď sa voda, ktorá preteká dole cez praskliny dostane k stropu dutín, vyzráža sa z nej vápno a vytvorí kvaple. Kvaple sa objavujú v rôznych podobách: stalaktity - visiace kvaple, stalagmity - stojace kvaple, stalagnáty - stĺpové kvaple.

Jaskynný potok vystupuje na povrch na hranici krasovej oblasti a nazýva sa krasovým prameňom.

Súvisiace extra

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Added to your cart.