Kovy

Kovy

Kovové atómy tvoria pravidelnú mriežkovou štruktúru.

Chémia

Kľúčové slová

kov, kovovou mriežkou, kovová väzba, Železo, Hliník, zinok, Meď, striebro, zlato, Sodík, Vápnik, fe, al, zn, Cu, ag, AU, na, Ca, kovový atóm core, premiestnili elektróny, kryštálovej mriežke, Priestorovo centrovaná mriežka, hexagonálna sústava, Tvár-centrovaná kubická mriežka, elektrické vedenie, ľahký kov, ťažký kov, ruda, vodivosť, korózia, feromagnet, Oceľ, amfoterné, termit, Železná Ruda, bauxit, sfalerit, mosadz, zliatina, kuprit, šperk, drahý kov, lúčavka kráľovská, karát, elektrolýza tavením, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Železo (Fe)

Železo (Fe)

Údaje

Molárna hmotnosť: 55,85 g/mol

Bod topenia: 1538 °C

Bod varu: 2861 °C

Hustota: 7,86 g/cm³

Vlastnosti

Železo je chemický prvok, ktorý sa nachádza v 8. skupine periodickej tabuľky. V rýdzom stave má sivobielu farbu a kovový lesk, je to relatívne mäkký kov. Jeho kryštálová štruktúra predstavuje priestorovo centrovanú kubickú mriežku. Rýdze železo sa pri vysokej teplote dobre opracováva. Má feromagnetické vlastnosti. Je dobrým elektrickým a tepelným vodičom. Je to kov s negatívnym štandardným elektródovým potenciálom. Na vlhkom vzduchu hrdzavie. Železný prášok v plameni horí podobne ako horiaca prskavka. Železo sa rozpúšťa v zriedených kyselinách, pričom sa tvorí vodíkový plyn. Koncentrované kyseliny ho pasivujú.

Výskyt a výroba

Železo je jedným z najrozšírenejších prvkov na Zemi. V rýdzom stave sa však vyskytuje iba zriedkavo (napr. v meteoritoch). Najčastejšie ho nájdeme v železných rudách (hematit, limonit). Vyrábajú ho zo železných rúd (hutníctvo).

Použitie

Používa sa na výrobu ocele. Nachádza sa aj v ľudskom organizme, napríklad v hemoglobíne. Jeho nedostatok spôsobuje chudokrvnosť.

Hliník (Al)

Hliník (Al)

Údaje

Molárna hmotnosť: 26,98 g/mol

Bod topenia: 660 °C

Bod varu: 2519 °C

Hustota: 2,7 g/cm³

Vlastnosti

Hliník je chemický prvok 13. skupiny periodickej tabuľky. Jeho kryštálová štruktúra predstavuje plošne centrovanú kubickú mriežku. Tento ľahký, striebrobiely kov je rozťažný a valcovateľný. Na povrchu hliníka sa vytvára súvislá vrstva oxidu hlinitého, ktorá ho chráni pred ďalšou oxidáciou. Rozpúšťa sa v zriedených kyselinách aj lúhoch, je to amfoterný prvok. Pre tento prvok je charakteristická tzv. termitová reakcia, oxid železitý redukuje pri teplote 2000 °C na železo.

Výskyt a výroba

V prírode sa v rýdzom stave nevyskytuje, jeho zlúčeniny sú však bežné (napr.: korund). Vyrába sa z bauxitu v hliníkovej hute.

Použitie

Hliník a jeho zliatiny sa používajú vo veľkom množstve a vo viacerých oblastiach. Vyrába sa z neho elektrické vedenie, plechy, fólie, dopravné prostriedky, konštrukčné prvky. Rozpustné hliníkové zlúčeniny poškodzujú zdravie, a preto sa im treba v prípade kuchynského riadu vyhýbať.

Zinok (Zn)

Zinok (Zn)

Údaje

Molárna hmotnosť: 65,3 g/mol

Bod topenia: 419,5 °C

Bod varu: 907 °C

Hustota: 7,14 g/cm³

Vlastnosti

Zinok je chemický prvok, ktorý patrí do 12. skupiny periodickej tabuľky. Má hexagonálnu kryštálovú mriežku. Je to modrobiely, ťažký kov, ktorý možno ľahko roztaviť. Jeho veľké kryštály sú viditeľné na jeho povrchu. Nekoroduje, na jeho povrchu sa vytvára súvislá vrstva oxidu. Zmes zinku a sírového prášku pri zahriatí vybuchne. Rozpúšťa sa v kyselinách aj lúhoch, pričom vzniká vodík.

Výskyt a výroba

Zinok sa v prírode v rýdzom stave nevyskytuje, jeho dôležitou rudou je sfalerit (ZnS) a zinkit (ZnO). Jeho sulfidové rudy pražia a vzniknutý oxid následne redukujú pomocou uhlíka.

Použitie

Používa sa ako protikorózny náter na povrchu železa (pozinkovaný plech), takýmto spôsobom vyrábajú odkvapové žľaby a krhle. Používa sa aj pri výrobe suchých batérií. Jeho dôležitou zliatinou je mosadz.

V malom množstve ho potrebujú aj živé organizmy (stopový prvok), vo veľkom množstve je však jedovatý.

Meď (Cu)

Meď (Cu)

Údaje

Molárna hmotnosť: 63,5 g/mol

Bod topenia: 1084,5 °C

Bod varu: 2562 °C

Hustota: 8,96 g/cm³

Vlastnosti

Meď patrí do 11. skupiny periodickej tabuľky. Charakterizuje ju plošne centrovaná kubická mriežka. Je to polotvrdý ťažký kov červenej farby. Meď je rozťažná, ľahko sa z nej dajú natiahnuť tenké drôty. Je vynikajúcim tepelným a elektrickým vodičom. Vplyvom vlhkého vzduchu sa na jej povrchu vytvára zelená vrstva, ktorá sa nazýva aj patinou (medienkovou patinou). S vodou, zriedenými kyselinami a lúhmi nereaguje, rozpúšťa sa iba v oxidujúcich kyselinách. Ľahko vytvára zliatiny (mosadz, bronz, alpaka).

Výskyt a výroba

Meď sa v prírode vyskytuje aj v rýdzom stave. Jej dôležitou rudou je kuprit. Výroba medi sa uskutočňuje redukciou.

Použitie

Vyrábajú z nej elektrické vedenie, plechy a rôzne súčiastky. V priemysle zohrávajú dôležitú úlohu aj jej zliatiny. Je dôležitá pre všetky živé organizmy, je zložkou enzýmov. Kovová meď nie je, ale jej iónové zlúčeniny sú jedovaté. Tie sa preto môžu používať ako fungicídy a pesticídy.

Striebro (Ag)

Striebro (Ag)

Údaje

Molárna hmotnosť: 107,8 g/mol

Bod topenia: 962 °C

Bod varu: 2162 °C

Hustota: 10,5 g/cm³

Vlastnosti

Striebro je chemický prvok, ktorý patrí do 11. skupiny periodickej tabuľky. Charakterizuje ho plošne centrovaná kubická mriežka. Striebro je biely kov s jasným leskom, jeho jemný prášok má čiernu farbu. Je mäkšie ako meď, ale tvrdšie ako zlato. Je jedným z najtvárnejších prvkov. Je najlepším elektrickým a tepelným vodičom. Striebro má nízku reakčnú schopnosť. Na vlhkom vzduchu a vzduchu obsahujúcom sírovodík sčernie. Nerozpúšťa sa v zriedených minerálnych kyselinách, rozpustné je v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej a koncentrovanej kyseline dusičnej. Ľahko vytvára zliatiny.

Výskyt a výroba

V prírode sa vyskytuje aj v rýdzej podobe, ale časté sú jeho sulfidové minerály (argentit), z ktorých ho vyrábajú mokrým spôsobom.

Použitie

Kovové striebro má silné antifungálne a antibakteriálne účinky. Vo veľkom množstve sa používa v šperkárskom priemysle, pri výrobe peňazí a v stomatológii. Rozpustné zlúčeniny striebra sú jedovaté. Niektoré zlúčeniny striebra sa používajú v medicíne (napr. dusičnan strieborný), a to hlavne na odstraňovanie bradavíc a dezinfekciu. Halogenidy striebra sa v minulosti používali pri výrobe fotografií.

Zlato (Au)

Zlato (Au)

Údaje

Molárna hmotnosť: 196,9 g/mol

Bod topenia: 1064,2 °C

Bod varu: 2856 °C

Hustota: 19,3 g/cm³

Vlastnosti

Zlato patrí do 11. skupiny periodickej tabuľky. Kryštalizuje do plošne centrovanej kubickej mriežky. Zlato je žltý, lesklý kov, ktorý možno ľahko poškriabať. Má najlepšiu rozťažnosť a valcovateľnosť spomedzi všetkých kovov. Má dobrú elektrickú a tepelnú vodivosť. Zlato sa na vzduchu nemení, je drahým kovom, ktorý je odolný voči väčšine chemických látok. Rozpúšťa ho lúčavka kráľovská (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a kyseliny chlorovodíkovej v objemovom pomere 1:3).

Výskyt a výroba

V prírode sa vyskytuje v rýdzej forme, ale kvôli jeho mäkkosti vyrábajú z neho zliatiny. Hmotnostný pomer zlata v zliatine je vyjadrený v karátoch. Rýdze zlato má 24 karátov.

Použitie

Značná časť zlata sa používa v šperkárskom priemysle, ale aj elektrotechnický priemysel využíva jeho zliatiny. Veľké množstvo zlata tvorí aj majetok (zlaté rezervy) jednotlivých krajín.

Sodík (Na)

Sodík (Na)

Údaje

Molárna hmotnosť: 23 g/mol

Bod topenia: 97,72°C

Bod varu: 883 °C

Hustota: 0,97 g/cm³

Vlastnosti

Sodík patrí do 1. skupiny periodickej tabuľky, čiže k alkalickým kovom. Jeho kryštálová štruktúra predstavuje priestorovo centrovanú kubickú mriežku. Sodík je striebrobiely ľahký kov s modrastým leskom. Je veľmi mäkký, možno ho krájať pomocou noža. Má dobrú elektrickú vodivosť. Je veľmi reaktívny a silným redukčným činidlom, preto ho nemožno skladovať na voľnom vzduchu, iba v petroleji. Prudko reaguje s vodou.

Výskyt a výroba

Sodík sa objavuje v zlúčeninách, najdôležitejšou z nich je chlorid sodný, čiže kuchynská soľ. Sodík sa vyrába elektrolýzou roztopeného chloridu sodného.

Použitie

Používa sa pri výrobe mydla a na čistenie roztavených kovov. Sodíkový ión je nevyhnutný pre náš organizmus, nakoľko zohráva dôležitú úlohu v rámci iónovej rovnováhy buniek, podieľa sa na pokojovom a akčnom potenciály neurónov.

Vápnik (Ca)

Vápnik (Ca)

Údaje

Molárna hmotnosť: 40,08 g/mol

Bod topenia: 842 °C

Bod varu: 1484 °C

Hustota: 1,55 g/cm³

Vlastnosti

Vápnik je chemickým prvkom 2. skupiny periodickej tabuľky, patrí medzi kovy alkalických zemín. Kryštalizuje do plošne centrovanej kubickej mriežky. Je to mäkký ľahký kov sivastej farby, ktorý ak je vystavený pôsobeniu vzduchu, stráca svoj lesk a úplne sa premení na oxid. Keď sa zapáli, zhorí oslňujúcim plameňom na biely prášok (CaO). Reaguje s vodou aj zriedenými kyselinami, pričom vzniká vodík.

Výroba a výskyt

Vápnik sa kvôli svojej silnej reakčnej schopnosti vyskytuje iba v zlúčeninách, je 5. najčastejšie zastúpeným prvkom v zemskej kôre. Jeho najdôležitejšími minerálmi sú vápenec, mramor, dolomit a sadrovec. Nachádza sa v kostiach, slimačej ulite, schránkach mušlí a koralov. Vápnik sa vyrába elektrolýzou jeho roztopeného chloridu.

Použitie

Je jedným z najdôležitejších komponentov živých organizmov, nakoľko tvrdosť a pevnosť kostí zabezpečujú jeho soli. Je nevyhnutný aj pre udržiavanie iónovej rovnováhy v organizme a správne fungovanie svalov. Kovový vápnik je silným redukčným činidlom a používa sa aj pri výrobe zliatin. Jeho významné zlúčeniny (napr.: vápenec, sadrovec) sa používajú v stavebnom priemysle, medicíne a poľnohospodárstve.

Rozprávanie

Súvisiace extra

Hexagonálna (šesťuholníková) sústava

Tieto kovy sú chladné, ťažko opracovateľné.

Priestorovo centrovaná mriežka

Priestorovo centrovaná mriežka je najmenej tesná kovová mriežka.

Tvár-centrovaná kubická mriežka

Tvár-centrovaná kubická mriežka umožňuje najbližšiu uloženiu atómov kovu.

Ťažba zlata (19. storočie)

"Veľká zlatá horúčka" vznikla v 19. storočí, v roku 1848, okolo mesta San Fransisco.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Železiarsky priemysel(začiatočník)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Navrhovanie kuchynského nábytku - priestorová sústava súradníc

Počítačový model kochynského nábytku pomáha pri spoznávaní sústavy súradníc.

Tepelná rozťažnosť mostov

Dĺžka kovovej konštrukcie mostov sa mení pri zmenách teploty.

Trúbka

Trúbka je plechový hudobný nástroj. Spomedzi mosadzných nástrojov má najvyšší zvukovo výdatný tón.

Bromid strieborný (AgBr)

Je to žltkastá kryštalická látka, na priamom slnečnom svetle sa bromid strieborný postupne rozkladá.

Chlorid strieborný (AgCl)

Je to biela kryštalická látka, na priamom slnečnom svetle sa bromid strieborný postupne rozkladá.

Dusičnan strieborný (AgNO₃)

Tento dusičnan striebra je univerzálny predchodca mnohých zlúčenín striebra, využíva sa pri fotografovaní.

Eiffelova veža (Paríž,1889)

Veža tvorená mrežovou sústavou bola postavená pre Svetovú výstavu. Symbol Paríža je inžinierskym zázrakom.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako katalyzátora.

Added to your cart.