Koloseum (Rím, 1. storočie)

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Koloseum, amfiteáter, Rím, Római Birodalom, zviera boj, súboj gladiátorov, aréna, cirkusové hry, gladiátor, Budova, Vonkajšia stavba, Vespaziána, Titus, Domicián, Nero, oblúk, zábava, elipsovitý báze, hľadisko, Flaviovský amfiteáter, starovek, prenasledovanie kresťanov, cisár, imperial obdobie, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo znamená výraz amfiteáter?
 • Kde sa nachádza Koloseum?
 • Na území ktorej starovekej ríše bol postavený najznámejší amfiteáter na svete?
 • Počas vládnutia ktorého cisára sa začala\nvýstavba Kolosea?
 • Socha ktorého cisára stála pred Koloseom?
 • Kedy bolo Koloseum uvedené do prevádzky?
 • Ako sa táto stavba volala pôvodne?
 • Po soche ktorého cisára bola táto stavba pomenovaná v stredoveku?
 • Akú dĺžku má táto stavba?
 • Približne koľko divákov vedela prijať táto stavba?
 • Kto boli gladiátori?
 • Čo znamená pozdrav gladiátorov vstupujúcich do amfiteátru?\n(„Ave, Caesar, morituri te salutant!”)
 • Čo znamená nasledujúca fráza? „Panem et circenses!”
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Koloseu predvádzali aj námorné bitky.
 • Akú výšku má táto stavba?
 • Kto bol najznámejším (rebelujúcim) gladiátorom v histórii?
 • Čo znamenal palec otočený smerom nadol v prípade porazeného gladiátora?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Koloseu bojovali aj gladiátori ženského pohlavia.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDivé zvieratá zabili mnoho kresťanov v Koloseu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGladiátori nikdy nemohli byť oslobodení.
 • Čo znamenal cisárov palec otočený smerom nahor v prípade porazeného gladiátora?

Scénky

Aréna

Koloseum

Prierez

Cesta v čase

Prechádzka

Rozprávanie

Amfiteátre sú charakteristické stavby s eliptickým pôdorysom, ktoré zabezpečovali vhodné podmienky predovšetkým pre cirkusové hry.
Aréna bola obklopená niekoľkoposchodovým hľadiskom, odkiaľ diváci mohli v bezpečí sledovať zápasy.

Koloseum je jednou z najznámejších stavieb svetových dejín a najslávnejším amfiteátrom starovekej Rímskej ríše.
Jeho výstavba sa začala počas panovania cisára Vespaziána. Túto úžasnú stavbu postavenú pri Forum Romanum inauguroval cisárov nástupca, Titus v roku 80 po Kr. Konečnú podobu táto stavba získala počas vlády cisára Domiciána.
Táto obrovská stavba bola pôvodne pomenovaná ako Amphiteatrum Flavium podľa dynastie, ktorá ju dala postaviť, ale v stredoveku ju vraj premenovali po jazdeckej soche cisára Nera, ktorá stála v jej blízkosti.

Koloseum bolo 188 metrov dlhé, 156 metrov široké a približne 50 metrov vysoké. V hľadisku boli miesta na sedenie pre viac než 50 tisíc ľudí.
Pre cisára a jeho sprievod bola vytvorená osobitná lóža nad hlavnými bránami.
Geniálni architekti a inžinieri amfiteátru vytvorili z vápenca, tufu a tehál stavbu so zložitou konštrukciou.
Systém vchodov, schodov, zostupov a chodieb v praxi fungoval vynikajúco. (Tvarom a konštrukciou Kolosea sa inšpirovali aj mnohí architekti futbalových štadiónov 20. storočia.)

Gladiátorov a divé zvieratá vedeli dostať na "javisko" z komôr vytvorených pod arénou prostredníctvom chodieb a vstavaných výťahov.
Uzatvorením odvodňovacích kanálov bolo možné v aréne vytvoriť umelé jazero, na ktorom predvádzali námorné bitky.
Na najvyššom (štvrtom) poschodí podstavy a konzoly držali obrovské tyče, na ktorých bola napnutá plátená strecha, ktorá zakrývala väčšiu časť amfiteátru.

V aréne Kolosea počas niekoľkých desaťročí zahynulo mnoho gladiátorov a zvierat, pričom ich smrť bola zábavou pre nadšený dav. (V období prenasledovania kresťanov malo podobný osud aj mnoho kresťanov.)
Centrálny amfiteáter Ríma aj v súčasnosti láka každý rok milióny turistov.
Jeho tvar už nie je dokonalý, ale stále je jedným z najdôležitejších symbolov cisárskeho mesta. V ušiach návštevníkov stále znejú slová, ktoré vyslovil stredoveký anglický dejepisec, teológ a filozof, Venerabilis: „Kým stojí Koloseum, bude stáť aj Rím. Keď padne Koloseum, padne Rím. A keď padne Rím, padne aj svet.”

Súvisiace extra

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a...

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Bitka pri Megide

Faraón Thutmose III. porazil rebelskú koalíciu kanánskych vazalských štátov pod vedením...

Bitka pri Isse (333 pr. Kr.)

Bitka skončila drvivým víťazstvom makedónskeho vojska nad obrovskou perzskou armádou...

Veľká stúpa (Sánčí, 2. storočie pr. Kr.)

Majstrovské dielo budhistickej architektúry sa nachádza v Indii.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal...

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Added to your cart.