Koenzým A

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

Biológia

Kľúčové slová

Koenzým A, acetylové skupiny, carrier coenzyme, Cyklus kyseliny citrónovej, metabolické procesy, katabolizmus, katabolický proces, biochémie, chémia, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Koenzým A

Koenzým A (C₂₁H₃₆N₇O₁₆P₃S)

Údaje

Molárna hmotnosť: 767,54 g/mol

Vlastnosti

Koenzým A je bezfarebná pevná zlúčenina, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode a nerozpúšťa sa v alkohole, éteri a acetóne.

Jeho najdôležitejšou úlohou je transport acetylovej skupiny, jeho najznámejším derivátom je acetylkoenzým A. Je ústrednou zlúčeninou rozkladných a takisto stavebných procesov.

Výskyt a výroba

V bunkách funguje ako transportná molekula, je to koenzým, derivát nukleotidu.

Využitie

Molekula transportujúca acetylovú skupinu.

Koenzým A (kalotový model)

Koenzým A (C₂₁H₃₆N₇O₁₆P₃S)

Údaje

Molárna hmotnosť: 767,54 g/mol

Vlastnosti

Koenzým A je bezfarebná pevná zlúčenina, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode a nerozpúšťa sa v alkohole, éteri a acetóne.

Jeho najdôležitejšou úlohou je transport acetylovej skupiny, jeho najznámejším derivátom je acetylkoenzým A. Je ústrednou zlúčeninou rozkladných a takisto stavebných procesov.

Výskyt a výroba

V bunkách funguje ako transportná molekula, je to koenzým, derivát nukleotidu.

Využitie

Molekula transportujúca acetylovú skupinu.

Rozprávanie

Súvisiace extra

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je...

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet...

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Added to your cart.