Kavka obyčajná

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Biológia

Kľúčové slová

kavka, Rodina Corvidae, hniezdo, insessores, vtáčie brko, zobák, zviera, Stavovce, vták, všežravé, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Kavka obyčajná

Anatómia

  • dĺžka tela: 30-40 cm
  • rozpätie krídiel: 65-75 cm
  • telesná hmotnosť: 200-250 g

Hniezdo

  • vtáča - Z hniezda vylietajú po 28-35 dňoch po vyliahnutí. Po vyletení z hniezda ich rodičia kŕmia ešte aspoň ďalšie 4 týždne.
  • vajíčko - Samica zvyčajne znáša 4-5 modrozelených vajíčok so škvrnami, z ktorých sa po 17-18 dňoch vyliahnu mláďatá. Na vajíčkach sedí samica.
  • hniezdo - Kavky žijú v monogamnom vzťahu. Svoje hniezda stavajú v dutinách stromov, skál a budov. Vystieľajú ich srsťou, vlnou, trávou a iným materiálom.

Animácia

Rozprávanie

Kavka obyčajná je všežravec: konzumuje hlavne článkonožce a červy, ďalej ovocie a bobule. Podobne ako straka, aj kavka sa rada hrá s lesklými a trblietavými predmety.
Kavky sa zvyčajne zhlukujú do kŕdľov a často sa vyskytujú v mestách. Ich zložité sociálne správanie podrobne študoval Konrad Lorenz, etológ ocenený Nobelovou cenou. Pre kŕdeľ je charakteristická hierarchia.

Kavky žijú v monogamnom vzťahu. Svoje hniezda stavajú v dutinách stromov, skál a budov. Vystieľajú ich srsťou, vlnou, trávou a iným materiálom. Samica zvyčajne znáša 4-5 modrozelených vajíčok so škvrnami, z ktorých sa po 17-18 dňoch vyliahnu mláďatá. Na vajíčkach sedí samica. Mláďatá vylietajú z hniezda po 28-35 dňoch po vyliahnutí. Po vyletení z hniezda ich rodičia kŕmia ešte aspoň ďalšie 4 týždne.

Súvisiace extra

Druhy vtáčieho peria

Animácia nám predstaví hlavné druhy vtáčieho peria a ich jemnú štruktúru.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Drozd čierny

Prostredníctvom animácie drozda čierneho vám predstavíme vtáčie vajíčka a anatómiu vtáčej kostry.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Rybár dlhochvostý

Rybár dlhochvostý je vták s najdlhšou trasou sťahovania na svete.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Added to your cart.