Jaskyňa Altamira

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Altamirská jaskyňa, Altamira, Maria Sanz de Sautuola, jaskynný maľba, Jaskynná maľba, Marcelino Sanz de Sautuola, magdalénska kultúra, magdalénsky štýl, Paleografický, Modesto Cubillas, Kantaberské pohorie, zubor stepný, Santillana del Mar, Španielsko, Jaskyňa, v staroveku, dejiny umenia, prehistorickí ľudia, Svetové dedičstvo UNESCO, horda, archeológia, záloha, Sixtínska kaplnka, 1879, Filozofia, 19. storočia, Európa

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorej krajine sa nachádza jaskyňa Altamira?
 • V ktorom pohorí sa nachádza jaskyňa Altamira?
 • Altamira je jedným z najznámejších archeologických nálezísk ... umenia.
 • Kedy bola táto jaskyňa objavená?
 • Kto napísal ako prvý štúdiu o paleolitických dielach, ktoré sa nachádzajú v jaskyni?
 • Kto sa podieľal na objavení jaskynných malieb?
 • Vďaka akým dielam sa stala Altamira svetoznámou?
 • Je to pravda, že pôvodný vstup do jaskyne pred 13 rokmi zasypali skaly?
 • Kde sa nachádzajú najvýznamnejšie diela jaskyne Altamira?
 • Je to pravda, že vedci privítali Sautuolov objav s veľkým nadšením?
 • Čo nepoužívali paleolitickí umelci pri výrobe farieb?
 • Akú farbu nepoužili tvorcovia malieb v jaskyni Altamira?
 • Ktorá časť jaskyne Altamira sa nazýva "Sixtínskou kaplnkou praveku"?
 • Aké zviera sa nenachádza na strope "siene mnohofarebných malieb"?
 • Pravdepodobne ktorá kultúra vytvorila jaskynné maľby v Altamire?
 • Pravdepodobne kedy vznikli jaskynné maľby v Altamire?
 • Vďaka čomu sa jaskynné maľby v Altamire zachovali v prekvapivo dobrom stave?
 • Je to pravda, že Altamira je jediná jaskyňa v Európe, kde sa nachádzajú paleolitické jaskynné maľby?
 • Aká významná udalosť sa odohrala v roku 1985 v súvislosti s jaskyňou Altamira?

Scénky

Jaskyňa

 • vchod - Pôvodný vstup bol cca. 20 m široký a 6 m vysoký. Bol zavalený asi pred 13 tisíc rokmi.
 • sieň mnohofarebných malieb - Sieň je cca. 18 m dlhá a 10 m široká, na jej nízkom strope sa nachádza približne 100 jaskynných malieb.
 • galéria konských chvostov - Táto sieň s výnimočným tvarom je cca. 50 m dlhá, 1 m široká a 1 m vysoká. Je najhlbšie položenou časťou jaskyne.

Jaskyňa Altamira sa nachádza v severnej časti Španielska, v blízkosti mesta Santillana del Mar, ktoré patrí k autonómnemu spoločenstvu Kantábria. Blízkosť mora a vrchov poskytovala paleolitickým tlupám ideálne podmienky na usadenie. V Kantabrijskom pohorí sa nachádza viac ako 60 podobných jaskýň. Jaskyňa Altamira, ktorá v súčasnosti dosahuje dĺžku cca. 270 metrov, je jedným z najznámejších archeologických nálezísk paleolitického umenia. Táto jaskyňa bola v roku 1985 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2008 bolo na tento zoznam pridaných ďalších 17 jaskýň na severe Španielska.

Jaskyňu Altamira náhodne objavil počas lovu Modesto Cubillas v roku 1868. Marcelino Sanz de Sautuola, ktorý bol vlastníkom tohto územia a zamestnávateľ Cubillasa, ju začal skúmať až o 8 rokov neskôr.

Epochálny objav sa však uskutočnil až v roku 1879. Sautuola, ktorý bol amatérskym paleontológom, vzal do jaskyne aj svoju 8-ročnú dcéru. Hľadal na zemi kamenné nástroje a zrazu ho vyrušil dcérin krik, ktorá si všimla na strope maľby zvierat.

V nasledujúcom roku Sautuola vydal štúdiu, v ktorej jaskynné maľby predstavil ako paleolitické umelecké diela. Vedecká komunita však nezdieľala toto stanovisko a objaviteľa obvinili z falšovania. V nasledujúcich desaťročiach bolo v Európe objavených niekoľko podobných jaskýň, čo dokazovalo, že Sautuola mala pravdu.

Vnútro

Jaskynné maľby

 • kahanec
 • jaskynná maľba
 • farba
 • štetec

Jaskyňa Altamira sa stala svetoznámou vďaka paleolitickým maľbám. Tieto diela sú pravdepodobne tvorbou tzv. magdalénskej kultúry. Táto kultúra bola charakteristická pre mladý paleolit a pomenovaná bola podľa francúzskeho náleziska La Madeleine.

Predpokladá sa, že maľby v jaskyni Altamira boli vytvorené pred 17 000 - 15 000 rokmi, v ranom období magdalénskej kultúry. Zvieratá boli zobrazené z toho uhla, z ktorého sa dali najjednoduchšie rozpoznať. Obrysy zjednodušených tvarov boli čierne a na vyplnenie obrázkov boli použité rôzne farby. Tvorcovia venovali pozornosť aj detailom: postavy usporiadali do skupín a rôznych kompozícií. Presný účel týchto diel nepoznáme, môžeme sa preto iba domnievať.

Používali čiernu, červenú a okrovú farbu. Farby získavali z rôznych minerálov a rastlín. Rozdrvili ich na prášok a zmiešavali ich s vodou, živočíšnym tukom alebo krvou. Farby nanášali na strop jaskyne štetcami, prstami alebo fúkaním cez duté kosti. Okrem známych zvieracích postáv sa v jaskyni nachádza aj 9 odtlačkov rúk, ktoré sú pravdepodobne staršie ako maľby zvierat.

Najznámejšou časťou jaskyne je "sieň mnohofarebných malieb"(respektíve "veľká sieň"). Táto sieň sa nachádza naľavo od vchodu. Je 18 m dlhá a 9 m široká, jej pôvodná výška sa pravdepodobne pohybovala medzi 110 a 190 cm. Túto sieň vďaka jej veľkolepým dielam nazývajú aj „Sixtínskou kaplnkou praveku“. Na jej strope je zobrazená črieda bizónov, dva kone, jeleň a (pravdepodobne) diviak.

Štruktúra

 • 5 m

Galéria

Približne pred 13 000 rokmi pôvodný vstup do jaskyne bol zavalený skalami, vytvoril sa tak relatívne malý, uzatvorený priestor so stálou teplotou a vlhkosťou. Táto stabilná mikroklíma významne prispela k zachovaniu pôvodného stavu jaskynných malieb počas tisícok rokov.

Objavenie jaskyne v 19. storočí však narušilo stabilnú mikroklímu. Maľby boli poškodené prúdením vzduchu, návštevníkmi a elektronickými zariadeniami. Nosná konštrukcia vytvorená na zlepšenie stability stropu úplne zmenila vnútornú štruktúru jaskyne. Neskôr sa prijalo niekoľko opatrení zameraných na ochranu jaskyne a jej jedinečných umeleckých diel: napríklad v tejto oblasti bol zakázaný chov hospodárskych zvierat, aby sa zabránilo presakovaniu znečistenej vody do jaskyne. Jaskyňa bola v priebehu rokov viackrát zatvorená. Dnes sa do jaskyne môže dostať iba niekoľko šťastlivých návštevníkov, ostatní môžu obdivovať iba repliky malieb v múzeu postavenom vedľa jaskyne.

Veľkoleposť týchto jaskynných malieb a ich význam v dejinách umenia dokazuje aj skutočnosť, že očarili aj Pabla Picassa, svetoznámeho španielskeho umelca 20. storočia.

Animácia

 • 5 m
 • kahanec
 • jaskynná maľba
 • farba
 • štetec
 • vchod - Pôvodný vstup bol cca. 20 m široký a 6 m vysoký. Bol zavalený asi pred 13 tisíc rokmi.
 • sieň mnohofarebných malieb - Sieň je cca. 18 m dlhá a 10 m široká, na jej nízkom strope sa nachádza približne 100 jaskynných malieb.
 • galéria konských chvostov - Táto sieň s výnimočným tvarom je cca. 50 m dlhá, 1 m široká a 1 m vysoká. Je najhlbšie položenou časťou jaskyne.

Rozprávanie

Jaskyňa Altamira sa nachádza v severnej časti Španielska, v blízkosti mesta Santillana del Mar, ktoré patrí k autonómnemu spoločenstvu Kantábria. Blízkosť mora a vrchov poskytovala pravekým tlupám ideálne podmienky na usadenie. Jaskyňa Altamira, ktorá v súčasnosti dosahuje dĺžku cca. 270 metrov, je jedným z najznámejších archeologických nálezísk paleolitického umenia

Jaskyňa Altamira sa stala svetoznámou vďaka paleolitickým maľbám. Tieto maľby boli pravdepodobne vytvorené pred 17 000 - 15 000 rokmi, v ranom období magdalénskej kultúry.

Najznámejšou časťou jaskyne je "sieň mnohofarebných malieb"(respektíve "veľká sieň"). Táto sieň sa nachádza naľavo od vchodu. Túto sieň vďaka jej veľkolepým dielam nazývajú aj „Sixtínskou kaplnkou praveku“.

Maľby objavil v roku 1879 vlastník daného územia a zároveň amatérsky paleontológ, Marcelino Sanz de Sautuola spolu so svojou 8-ročnou dcérou. Jaskyňa, ktorá každoročne priláka mnoho návštevníkov, bola v roku 1985 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V záujme zachovania týchto jedinečných umeleckých diel dnes môže do jaskyne Altamira vstúpiť iba niekoľko šťastlivých návštevníkov.

Súvisiace extra

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Zubor americký

Zubor americký je v Severnej Amerike najväčším suchozemským cicavcom.

Added to your cart.