Jágerský hrad (16. storočie)

Jágerský hrad (16. storočie)

Jágerský hrad získal svoju konečnú podobu v 16. storočí a stal sa jedným z reťaze stredovekých pohraničných hradov.

Dejepis

Kľúčové slová

Castle of Eger, Eger, systém pohraničných pevností, Hrad, pevnostnej architektúry, opevneie, pohraničná pevnosť, Veža, turecké obliehanie, veža, Gárdonyi, Egerské hviezdy, katedrála, palác, obliehanie, kanónová veža, architektúra, Maďarčina, Pohovka, v novoveku, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • K čomu prirovnal Géza Gárdonyi vo svojom románe pôdorys Jágerského hradu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nJágerský hrad pozostával z troch častí:\nz vonkajšieho, stredného a vnútorného hradu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nJágerský hrad bol jediným hradom v 16. storočí, ktorý úspešne ubránili počas tureckého obliehania.
 • Kto bol tureckým sultánom počas legendárneho obliehania Jágerského hradu?
 • Kedy bola na hrade postavená katedrála?
 • Ktorý kráľ ustanovil Jáger za biskupské sídlo?
 • Ako sa volá rad oblúkov, ktoré držia stĺpy?
 • Aký architektonický prvok zdobil\nspodné podlažie biskupského paláca?
 • V akom architektonickom štýle bol postavený\nbiskupský palác?
 • Kedy bol postavený biskupský palác?
 • Aká stavba nebola súčasťou\nJágerského hradu?
 • Na úpätí ktorých hôr stojí\nJágerský hrad?
 • Akú baštu nemal Jágerský hrad?
 • Kto napísal v 16. storočí pieseň o obliehaní Jágerského hradu?
 • Akú baštu nemal Jágerský hrad?
 • Kedy obsadili Turci Jágerský hrad?
 • Vďaka koho románu sa stal príbeh Jágerského hradu skutočne známym?
 • Od ktorého kráľa dostal jágerský biskup povolenie na stavbu hradu?
 • Kto sa nepodieľal na obrane Jágerského hradu?
 • Kto bol veliteľom hradu počas\nlegendárneho tureckého obliehania?
 • V ktorom roku bol Jágerský hrad obliehaný Turkami?
 • V ktorom storočí sa stal Jágerský hrad\ndôležitou súčasťou systému uhorského pohraničného opevnenia?

Scénky

Jágerský hrad

 • Veža "Ókapu"
 • Bebeková bašta
 • Bolykiho bašta
 • vonkajší hrad
 • Csabiho bašta
 • Kostolná bašta
 • Sándorová bašta
 • Bašta zeme
 • Temnicová bašta
 • biskupský palác
 • katedrála
 • vnútorný hrad
 • Dobóová bašta
 • Varkochová brána

Jágerský hrad bol postavený na kopci. Múr, ktorý obklopuje pevnosť a niektoré časti vonkajšieho hradu vznikli po tatárskom vpáde, v 13. storočí. Po sústavnom rozširovaní svoju konečnú podobu, ktorú môžete vidieť aj v animácii, získal v 16. storočí.

Štruktúra hradu pozostávala z dvoch častí: vonkajšieho a vnútorného hradu. Vo vnútornom hrade sa nachádzali dôležité stavby: biskupský palác, chrám a skladovacie priestory. Vo vonkajšom hrade bol menší chrám a obytné domy.
Na múre, ktorý obklopovala hrad, boli umiestnené bašty. Tie boli pomenované po legendárnych obrancoch pevnosti. Najvýznamnejšou z nich bola Dobóova bašta, ktorú postavili ešte pred obliehaním v roku 1552. Pozdĺž hradby bola chodba, vďaka ktorej sa mohli obrancovia ľahšie pohybovať.

Vnútorný hrad

Jágerský hrad

Maďarské mesto Jáger (Eger) leží na úpätí Bukových hôr (Bükk-hegység). Pôvod hradu siaha až do 11. storočia, vtedy tu počas panovania svätého Štefana postavili katedrálu.
Po vpáde Tatárov biskup Lampert dostal od kráľa Bela IV. povolenie na výstavbu hradu, na základe ktorého vybudovali časť neskoršieho vonkajšieho hradu a pevný kamenný múr, ktorý ho obklopoval.
Táto pevnosť - po sústavnom rozširovaní a prestavbách - svoju klasickú podobu získala v 16. storočí a stala sa dôležitou súčasťou systému pohraničného opevnenia krajiny, ktorá sa roztrhla na tri časti.

Hrad postavili na kopci a jeho štruktúra pozostávala z dvoch častí, vonkajšieho a vnútorného hradu.
Pevnosť obklopovala hradba s baštami. V hradnom areáli bolo niekoľko dôležitých budov, vrátane chrámu a biskupského paláca.

Hrad sa stal skutočne známym vďaka neúspešnému tureckému obliehaniu v roku 1552. Aj román maďarského spisovateľa Gézu Gárdonyiho (Jágerské hviezdy) prispel k tomu, aby legendárny veliteľ hradu István Dobó a jeho hŕstka vojakov neupadli do zabudnutia.

Géza Gárdonyi

Biskupský palác

Gotický biskupský palác

Biskupský palác dal postaviť v 15. storočí jágerský biskup Ján Bekensloer, a to pre pohodlie vlastného dvora a dôležitých hostí.
Nakoľko v tom čase do mesta často zavítal aj kráľ, bolo nevyhnutné postaviť bohato zdobenú budovu, kde by sa usporadúvali recepcie a oslavy.
Palác bol postavený v gotickom štýle, ktorý bol charakteristický pre dané obdobie. Dokončený bol v roku 1476. Dvojpodlažnú budovu na spodnom podlaží zdobil rad gotických oblúkov (arkáda). Na oboch podlažiach sa nachádzalo niekoľko miestností.
Pod palácom bola priestranná pivnica, ktorú používali podľa potreby na rôzne účely (napríklad v období tureckej okupácie ju používali ako žalár).
Palác bol v rokoch 1957-1965 zreštaurovaný, vďaka čomu ho dnes môžeme vidieť v jeho pôvodnej kráse.

Katedrála

Dobóová bašta

Bašta legendárneho veliteľa

Baštu dal postaviť v rokoch 1549-1552 legendárny veliteľ hradu, István Dobó. Bašta bola nadstavbou k stredovekej veži.
Pevnosť s päťuholníkovým pôdorysom bola v období Istvána Dobóa súčasťou veľkej prestavby a opevnenia.
Postavená bola podľa pravidiel stredovekej baštovej architektúry.
Tento typ bol neskôr nahradený tzv. talianskou baštou.
Po obliehaní v roku 1552 bašta bola opravená spolu s ostatnými časťami hradu.
Od 18. storočia sa jej stav sústavne zhoršoval, až ju v roku 1976 vyhodili do povetria (kvôli nebezpečenstvu úrazu).
Jej rekonštrukcia prebiehala v dvoch fázach. V 80. rokoch 20. storočia vybudovali samotnú konštrukciu stavby a v rokoch 2002-2005 zrekonštruovali aj interiér.

Prechádzka

Animácia

Rozprávanie

Mesto Jáger (Eger) leží na úpätí Bukových hôr (Bükk-hegység), na severe Maďarska.
Stredoveký hrad tohto mesta bol postavený na kopci. Múr, ktorý obklopuje pevnosť a niektoré časti vonkajšieho hradu vznikli už v 13. storočí. Ich výstavbu nariadil jágerský biskup na základe politiky Bela IV. po tatárskom vpáde.
Hrad po sústavnom rozširovaní a prestavbách svoju konečnú podobu, ktorú môžete vidieť aj v animácii, získal v 16. storočí.

Na začiatku novoveku sa Jágerský hrad stal dôležitou súčasťou nového systému pohraničného opevnenia, ktorý bol vybudovaný proti tureckým dobyvateľom.
V tom čase sa uskutočnila modernizácia obranných prvkov, respektíve hrad bol rozdelený na vonkajší a vnútorný.
Prestavba bola skutočne potrebná, nakoľko slabý ryolitový tuf, ktorý bol použitý pri prvej výstavbe a predošlá konštrukcia hradu neboli odolali tureckému delostrelectvu.

Na novej dvojitej hradbe, ktorá bola výsledkom opevnenia a prestavby, boli umiestnené brány a bašty.
Väčšina z nich bola pomenovaná po legendárnych obrancoch hradu. Najvýznamnejšou z nich je bašta pomenovaná po Istvánovi Dobóovi, ktorý bol hradným veliteľom počas obliehania v roku 1552. Bašta bola postavená v rokoch 1549-1552, ako nadstavba stredovekej bašty.
Pozdĺž hradby bola chodba, vďaka ktorej sa mohli obrancovia ľahšie pohybovať počas obliehania.
V 16. storočí sa v areáli vonkajšieho hradu nachádzali obytné a obslužné budovy pre obyvateľov hradu, respektíve chrám, ktorý bol miestom obradov kresťanského spoločenstva. Vnútorný hrad bol smerom od vonkajšieho hradu chránený vnútorným múrom.

Na severozápadnej strane vnútorného hradu stál gotický biskupský palác. Spodné podlažie tejto jednoposchodovej budovy bolo vytvorené v gotickom štýle v 15.-16. storočí, poschodie, ktoré je kombináciou gotických a renesančných prvkov, vzniklo až v 18. storočí.
Novodobý obraz pevnosti dotvára aj románsko-gotická, trojloďová katedrála postavená vo vnútornom hrade. Jej veže boli dominantou nielen hradu, ale aj celého okolia, čo zároveň znamenalo, že boli ľahkým terčom dobyvateľov.

Jágerský hrad sa stal známym aj vďaka románu Gézu Gárdonyiho. Pevnosť sa však po hrdinskom víťazstve, v roku 1596 predsa len dostala do rúk Turkov.
Našťastie, hrad nebol zničený počas tureckej okupácie, práve naopak, bol znova opevnený. Ďalšie storočia však zanechali stopu na tejto stavbe, ale vďaka práci reštaurátorov v posledných dvoch desaťročiach časť hradu môžeme dnes vidieť v pôvodnej kráse. Hrad každoročne navštívia obrovské davy turistov.

Súvisiace extra

Koleso ohňa

Diabolský vynález sa ukázal byť veľmi účinný proti obliehaniu Turkov.

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Hrad Gyula (16. storočie)

Tehlový hrad v juhovýchodnom Maďarsku, jeho najstaršie časti boli pravdepodobne postavené na konci 14. storočia.

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými útočníkmi. Jej stavba začala v 13. storočí.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Tureckí vojaci (16. storočie)

V osmanskej armáde boli janičiari (platení bojovníci) ako aj spahiovia.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Pevnosť "Brány Sedmohradska" Veľkého Varadína (Oradea), je ukážkovým príkladom pevnostnej stredovekej architektúry.

Hradné väzenie v stredoveku

Rozmanité mučidlá používali v stredovekých a ranno-novovekých väzeniach.

Lutna a Ninera

Najstaršia verzia lutny sa objavila v starovekej Mezopotámií.

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Prevádzka kanóna (18. storočie)

Kanóny sa stali jednou z najvýznamnejších zbraní nového veku.

Reformované kolégium v Debrecíne (18. stor.)

Jedna z najstarších škôl v Maďarsku, študovalo tu mnoho známych osobností.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Turecká architektúra v Maďarsku (17. storočie)

Mešita v Pécsi a minaret v meste Eger sú typické pre stavby z obdobia tureckých vpádov v Maďarsku.

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Varaždinský hrad (16. storočie)

Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase maďarského dobývania.

Added to your cart.