Ivan Meštrović: Dejiny Chorvátov

Ivan Meštrović: Dejiny Chorvátov

Najslávnejšia práce legendárneho chorvátskeho sochára Zobrazuje ženskú postavu oblečenú v kroji.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Chorvátsky, mramorová socha, Ivan Meštrović, socha, sochár, sochárstvo, hlaholský, ľudový, ženská postava, Chorvátsko, kroj, výtvarné umenie, Filozofia, umelecké dielo, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Dejiny Chorvátov

Animácia

Rozprávanie

Svetoznámy chorvátsky sochár, Ivan Meštrović sa narodil v roku 1883, do hlboko veriacej rodiny.
V detstve bol pastierom. V tom čase sa zahĺbil do epickej poézie, ľudových piesní a historických balád, ktoré ho inšpirovali k tvorbe prvých drevených a kamenných sôch.
V roku 1900 sa zapísal na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni, kde študoval do roku 1904. Neskôr sa stal Rodinovým študentom, ale objavil sa aj v Maillolovej a Bourdelleovej dielni.

Spočiatku ho zaujal symbolizmus a impresionizmus, ale neskôr ho ovplyvnil secesný štýl a nakoniec v jeho dielach dominovala byzantská a ľudová tradícia.

Dejiny Chorvátov, jedna z najznámejších sôch tohto sochára sa zrodila v rámci posledného vplyvu.
Toto mramorové dielo z roku 1932 zobrazuje sediacu ženu v kroji, ktorá v lone drží Bibliu.
Na knihe vidíme hlaholiku, čím sa spája národná a kresťanská tradícia.

Súvisiace extra

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Varaždinský hrad (16. storočie)

Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Socha slobody (New York)

Socha bola darom francúzskeho národa americkému ku stému výročiu Dňa nezávislosti.

Kaplnka Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francúzsko, 1950)

Túto pútnickú kaplnku navrhol francúzsky architekt Le Corbusier, jeden z najväčších architektov 20. storočia.

Moai (Veľkonočný ostrov, 16. storočie)

Tento malý ostrov nachádzajúci sa v Tichom oceáne sa stal známym vďaka jeho výnimočným kamenným sochám.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Palác Reök v Segedíne

Projektantom najkrajšej secesnej budovy v Segedíne je Ede Magyar.

Added to your cart.