Hydrát metánu

Hydrát metánu

Je to pevná látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakom kryštalizáciou na kontakte s oceánskou vodou za nízkych teplôt.

Chémia

Kľúčové slová

Hydrát metánu, metán, plynový hydrát, more, tundra, klatrát metánu, supermolekulárny, Skleníkový efekt, permafrost, horiaci ľad, Elementárna častica, Sieťová štruktúra, chémia

Súvisiace extra

Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej štruktúre.

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Rozpustenie NaCl

Kuchynská soľ sa rozpúšťa vo vode: polárne molekuly vody tvoria plášť okolo iónov.

Added to your cart.