Homo erectus

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Dejepis

Kľúčové slová

Homo erectus, človek vzpriamený, vzpriamená postava, homo sapiens, prehistorickí ľudia, slza v tvare ruky sekera, v staroveku, životný štýl, zhromaždenie, lebka, mozog, výrobu nástrojov, pästný klin, objem mozgu, Vývoj, požiarne, použitia náradia, používanie ohňa, dejepis, druh, pôvod

Súvisiace extra

Scénky

Homo erectus

 • muž
 • žena
 • atletická, svalnatá postava
 • pomerne kratšie ruky
 • vzpriamená postava
 • pomerne dlhšie nohy

Používanie nástrojov

Zhromažďovanie

Lebka a mozog

 • homo erectus
 • homo sapiens
 • nízke čelo
 • dlhá, nízka mozgovňa
 • hrubé nadočnicové valy
 • hrubé kosti lebky
 • rovnejšia tvárová časť lebky
 • široká sánka

Pästný klin

 • pästný klin - V praveku (paleolite) vyrábali tento nástroj v tvare kvapky štiepaním. Tento kamenný nástroj používali v rámci viacerých činností a bol najdlhšie používaným nástrojom v dejinách ľudstva.

Životný štíl

Animácia

 • muž
 • žena
 • atletická, svalnatá postava
 • pomerne kratšie ruky
 • vzpriamená postava
 • pomerne dlhšie nohy
 • homo erectus
 • homo sapiens
 • nízke čelo
 • dlhá, nízka mozgovňa
 • hrubé nadočnicové valy
 • hrubé kosti lebky
 • rovnejšia tvárová časť lebky
 • široká sánka

Rozprávanie

Homo erectus sa zaraďuje k primitívnym ľuďom. Prvé slovo v latinskom pomenovaní značí, že sa jedná o druh človeka a druhé slovo opisuje dôležitú zmenu v držaní tela.
Človek vzpriamený sa objavil na Zemi asi pred 1,5 miliónmi rokov a zmizol cca. pred 200 tisíc rokmi.
Stále je predmetom sporov okrem času, kedy sa tento druh objavil aj jeho pôvod a zaradenie. Isté je však, že pochádza z Afriky a odtiaľ sa dostal do Európy a Ázie.

Vzpriamené telo Homo erecta bolo atletickejšie a svalnatejšie, ako telo dnešného človeka. Nohy mal dlhšie a ramená kratšie.

Lebka človeka vzpriameného vykazuje viacero odlišných znakov v porovnaní s lebkou dnešného človeka. Tie zahŕňajú dlhú a nízku mozgovú časť lebky, zrezané čelo, súvislý a vystupujúci nadočnicový val a širokú sánku.

Homo erectus žil sčasti kočovným a sčasti usadlým spôsobom života. Obživu si zabezpečoval lovom a zbieraním. Vyrábal jednoduché nástroje.

Kamenné nástroje tvarovali štiepaním. Ich charakteristickým nástrojom bol pästný klin v tvare kvapky, ktorý používali v rámci viacerých činností. Pravdepodobne používali aj nástroje vyrobené z kostí a dreva, ale zatiaľ sa to nepodarilo potvrdiť prostredníctvom archeologických nálezov.

Súvisiace extra

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Šabľozubý tiger

Vyhynutý druh veľkej mačkovitej šelmy pomenovanej podľa ich veľkých šabľovytých očných zubov.

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Tiktaalik

Prechodná forma medzi rybami a suchozemskými štvornohými stavovcami.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Ľudská kostra

Vnútorná podporná štruktúra nášho tela.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Deinonychus

Deinonychus, ktorého meno znamená "hrozný pazúr", bol mäsožravým dinosaurom z čeľade dromeosaurov.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Pteranodon longiceps

Prehistorický lietajúci plaz podobný vtákom, avšak nie je medzi nimi priame evolučné spojenie.

Stegosaurus

Druh pravekého jaštera, ktorého kostenné platne slúžili na termoreguláciu.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Triceratops

Typ dinosaura z obdobia vrchnej kréty. Rozpoznať ho môžeme podľa kostenného goliera a troch rohov.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Added to your cart.