Histidín

Histidín

Histidín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Chémia

Kľúčové slová

Histidín, His, aminokyselina, bielkovina, peptid, polypeptid, polárne postranné reťazec, Zwitterion, peptidové väzby, amidové väzby, aminokyselinová sekvencia, Molekula, Organická chémia, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

Scénky

Zwitterion

Histidín (C₆H₉N₃O₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 155,15 g/mol

Bod topenia: 282 °C

Bod varu: 458 °C

Hustota: 1,423 g/cm³

Vlastnosti

V prípade cicavcov je esenciálnou aminokyselinou. Je to bezfarebná kryštalická zlúčenina so sladkastou chuťou. Dobre sa rozpúšťa vo vode, v etanole slabo a v éteri je nerozpustná. V živom organizme sa podieľa na stavbe hemoglobínu. Dekarboxyláciou histidínu vzniká histamín.

Výskyt a výroba.

V rastlinách sa vyskytuje vo voľnej forme, ale vo veľkom množstve sa nachádza aj kazeíne, vaječnom bielku, fibríne a keratíne. Jeho syntéza a rozklad sú zložité procesy.

Použitie

Stavebný prvok bielkovinových molekúl.

Zwitterion priestorové znázornenie)

Molekula

Molekula (priestorové znázornenie)

Rozprávanie

Súvisiace extra

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Added to your cart.