Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Dejepis

Kľúčové slová

Kresťan, kostol, Hierarchia, Pápež, arcibiskup, Strelec, farár, cirkevná spoločnosť, diecéza, cirkevná provincia, duchovenstvo, nižšie duchovenstvo, náboženstvo, 11. storočie, Organizmus, štruktúra

Súvisiace extra

Otázky

 • Kto nebol členom svetského duchovenstva?
 • Ktorá bola najvyššia hodnosť v stredovekej kresťanskej cirkvi?
 • Cirkevní predstavitelia akej hodnosti boli najpočetnejší v stredovekej kresťanskej cirkvi?
 • Za koho nástupcu sa považuje pápež?
 • Biskup ktorého mesta je pápežom?
 • Ku ktorému svetskému duchovenstvu patria farári?
 • Ku ktorému svetskému duchovenstvu patria biskupi?
 • Počas koho panovania vzniklo prvé biskupstvo na území Uhorského kráľovstva?
 • Koľko biskupstiev bolo na území Uhorska kráľovstva počas panovania Štefana I.?
 • Kedy nastala veľká schizma?
 • Na ktoré dve časti sa rozdelila cirkev v roku 1054?
 • Ktorý výraz sa vzťahuje na veľký rozkol cirkvi?
 • Ako sa nazýva tradičná pokrývka hlavy pápeža?
 • Na čele čoho stál biskup?
 • Na čele čoho stál biskup?
 • Ktorá ríša bola najväčším nepriateľom západnej kresťanskej cirkvi v stredoveku?
 • Podľa legendy k menu ktorého cisára sa viaže cesta do Canossy?
 • Podľa legendy k menu ktorého pápeža sa viaže cesta do Canossy?
 • Podľa biblie koho poveril Ježiš vedením cirkvi?
 • Od koho dostalo pápežstvo obrovské talianske majetky?
 • Čo tvorilo najdôležitejší stály príjem cirkvi v stredoveku?
 • Aký príspevok nedostávala stredoveká kresťanská cirkev?
 • Čo nebolo obvyklou cirkevnou úlohou farárov?
 • Čo znamená grécke slovo "pappas", z ktorého je odvodené slovo "pápež"?
 • Kto bol podľa kresťanskej tradície prvým biskupom Ríma?
 • Kto bol prvým nositeľom titulu "pápež" v rímskej cirkvi?
 • Ktoré meno si pápeži vyberali najčastejšie (do roku 2013)?
 • Z čoho boli zhotovené pápežské kľúče, ktoré boli symbolom pápežovej moci?
 • Čo znamená grécke slovo "episkopos", z ktorého je odvodené slovo "biskup"?
 • Kedy sa skončilo prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši?
 • Ktorý rímsky cisár povolil kresťanom slobodné vyznávanie viery v Rímskej ríši?

Scénky

Mapa

 • pápež (Rím)
 • arcibiskup
 • biskup
 • farár

Pápež

Arcibiskup

Biskup

Farár

Poradie

 • pápež - Hlava (západnej) kresťanskej cirkvi. Nástupca svätého Petra, rímsky biskup.
 • arcibiskup - Najvyšší predstaviteľ cirkevnej provincie pozostávajúcej z viacerých diecéz.
 • biskup - Najvyšší predstaviteľ diecézy.
 • farár - Predstaviteľ nižšieho duchovenstva. Vykonávali rôzne úlohy v jednotlivých obciach, respektíve v ich kostoloch.

Hierarchia

 • pápež
 • arcibiskupi
 • biskupi
 • farári

Súvisiace extra

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Added to your cart.