Herónova guľa – aeolipyla

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

Technológia

Kľúčové slová

hrdinský aeolipile, aeolipile, starovek, Parný stroj, turbína, vriaca voda, prichádzajúce parný, odtekajúcej pary, práca, vynálezca, vedec, vynález, dejepis, technika

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorom meste žil Herón?
 • V ktorej súčasnej krajine sa nachádza Herónovo rodné mesto?
 • Ktoré Herónovo dielo opisuje stroje poháňané tlakom vzduchu, pary a vody?
 • Kedy žil Herón?
 • Aké zariadenia vynašiel Herón?
 • Kto vynašiel moderný parný stroj?
 • Čo otáča Herónovu guľu?
 • Vyberte nesprávne tvrdenie!
 • Vyberte nesprávne tvrdenie!
 • Prečo neuplatnili Herónove stroje vo výrobe?
 • Vyberte nesprávne tvrdenie!
 • Vyberte nesprávne tvrdenie!
 • Vyberte nesprávne tvrdenie!
 • Vyberte nesprávne tvrdenie!
 • Ktoré logické poradie je správne v prípade Herónovej gule?
 • Hlavne ktorým oblastiam sa venoval Herón?
 • Ktoré rastliny mohol konzumovať Herón?
 • S akým účelom navrhol Herón svoj "parný stroj"?
 • S ktorým zvieraťom sa mohol stretnúť Herón?

Scénky

Aeolipyla

Veľký vedec

Herón z Alexandrie - podobne ako ostatní vedci v danom období - sa venoval hlavne matematike a fyzike.
Napísal niekoľko teoretických diel (ako je napríklad "Pneumatika", ktorá opisuje stroje poháňané tlakom vzduchu, pary a vody) a vynašiel rôzne zariadenia.
Hoci niektoré z jeho zariadení on sám považoval iba za hračky, výrazne predbehli danú dobu. Medzi ne patrila aj turbína, ktorá bola v dejinách techniky prvým zariadením fungujúcim pomocou pary.

Prierez

 • prívod pary
 • vriaca voda
 • výtok pary
 • ohnutá trúbka
 • medený kotol

Prvý „parný stroj”

Prvý opis raketového princípu nájdeme v Herónovom diele „Pneumatika”.
Na základe tohto princípu a počiatočného rozpoznania zákona zachovania hybnosti vytvoril svoju turbínu. Toto zariadenie z 1. storočia po Kr. vstúpilo do dejín techniky pod názvom Herónova guľa (aeolipila).
Vynález premieňajúci tepelnú energiu pary na mechanickú prácu predstavoval nádobu so silnými stenami, ktorá bola sčasti naplnená vodou. Do nádoby na oboch koncoch pripevnili otvorené rúry, ktorých spodný otvor sa nachádzal nad vodou.
Oheň zapálený pod týmto zariadením priviedol vodu do varu, vzniknutá para prúdila v rúrach smerom nahor. Rúry sa zbiehali v dutom hriadeli, na ktorom bola umiestnená guľa.
Para, ktorá sa takýmto spôsobom dostávala do gule, opúšťala guľu cez dve ohnuté rúry a vyvoláva rotačný pohyb gule.

Animácia

Rozprávanie

Herón pravdepodobne žil a pracoval v 1. storočí po Kr. Pochádzal z egyptskej Alexandrie, ktorá sa v období helenizmu považovala za centrum vedy a kultúry.
Hoci sa jeho meno spája hlavne s matematikou (napr. tzv. Herónov vzorec), tento vedec zhotovil aj mnoho praktických vynálezov.
Medzi ne patrí aj aeolipila, ktorá je známa aj ako Herónova guľa. 1700 rokov pred revolúciou spôsobenou parnými strojmi tento grécky strojník vytvoril zariadenie, ktoré možno považovať za predchodcu univerzálneho parného stroja zdokonaleného Jamesom Wattom.
Spodnú časť zariadenia tvoril uzatvorený medený kotol, ktorý obsahoval vodu. Oheň pod aeolipilou priviedol vodu do varu, a tak sa v kotle vytvorila para.
Para prúdila smerom nahor cez rúry pripevnené ku krytu kotla. Rúry sa zbiehali v dutom hriadeli, na ktorom bola umiestnená guľa.
Para, ktorá sa takýmto spôsobom dostávala do gule, opúšťala guľu cez dve ohnuté rúry. Krútiaci moment vytvorený parou prúdiacou z dýz uviedol do pohybu guľu umiestnenú na hriadeli (čiže toto zariadenie premieňalo tepelnú energiu pary na mechanickú prácu).
Hoci Herón poznal aj princíp piestu, neprepojil tieto dva nástroje, a preto nie on sa spomína ako vynálezca parného stroja.
Jeho "guľa" nebola zavedená do praxe, aj samotný vynálezca ju pokladal za zaujímavú hračku. Jeho turbína sa však v dejinách techniky považuje za prvé zariadenie fungujúce pomocou pary.

Súvisiace extra

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Ako to funguje? - Turbojet

Táto animácia predstavuje ako funguje prúdový motor, ktorý sa používa v letectve.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Parná lokomotíva BR Standard Class 3 2-6-2T

Parné lokomotívy používané britskými železnicami British Railways boli vyrobené v roku 1950.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Rušeň Rocket (1829)

Parný rušeň anglického inžiniera Georgea Stephensona bol postavený v rámci súťaže lokomotív v roku 1829.

Added to your cart.