Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Súvisiace extra

Valín

Valín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá...

Izoleucín

Izoleucín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré sa tvoria bielkoviny.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

Hexán (C₆H₁₄)

Šiesty člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezfarebná, toxická kvapalina so sladkou vôňou. Je vynikajúcim rozpúšťadlom na oleje a tuky.

Added to your cart.