Hajdúch (Maďarskí vojaci v 16. storočí)

Hajdúch (Maďarskí vojaci v 16. storočí)

István Bocskay vytvoril úspešnú armádu z bývalých ozbrojených pastierov kráv.

Dejepis

Kľúčové slová

hajdúch, Bocskai, Vojsko, pastier dobytka, ozbrojený, Maďarčina, pešiak, vojak

Súvisiace extra

Otázky

 • Kto boli pôvodne hajdúsi?
 • Aký tovar prepravovali hajdúsi na západné trhy v 16. storočí?
 • Aký tovar neprepravovali na západné trhy v 16. storočí?
 • Odkiaľ pochádza slovo "hajdúch"?
 • Kam prepravovali hajdúsi dobytok?
 • Kde založil univerzitu Peter Pázmaň?
 • Kde vytlačili prvú maďarskú Bibliu?
 • S koho menom sa spája\nvydanie Vizsolyskej Biblie?
 • Na území ktorej dnešnej krajiny\nsa nachádza Trnava?
 • Ktoré mesto neosídlili hajdúsi?
 • Ako sa nazýva územie, ktoré vzniklo osídlením hajdúchov?
 • Ktorého ozbrojeného boja sa hajdúsi nezúčastnili?
 • Aký bol charakteristický bojový štýl hajdúchov?
 • V ktorom meste nebola založená protestantská vysoká škola?

Scénky

Súvisiace extra

Kuruci

Kuruci boli protihabsburskí povstalci (z viacerých spoločenských vrstiev) v 17. a 18. storočí.

Cromwellov vojak železný bok

Oliver Cromwell vytvoril silnú armádu počas anglickej občianskej vojny.

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Reformované kolégium v Debrecíne (18. stor.)

Jedna z najstarších škôl v Maďarsku, študovalo tu mnoho známych osobností.

Ukrajinský kozák (17. storočie)

Kozáci, ktorí boli členmi nezávislej polovojenskej komunity, zohrávali v dejinách Ukrajiny veľmi dôležitú úlohu.

Maďarský husár

Termín husár odkazuje na typ ľahkého jazdectva, ktorý vznikol v Uhorsku a bol veľmi populárny v 18. a 19. storočí.

Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848–1849

Hlavní účastníci bitiek maďarskej revolúcie boli maďarskí, ruskí a cisárski vojaci.

Hospodárske zvieratá

V obchodoch môžeme zákúpiť rôzne časti mäsa hospodárskych zvierat (hovädzie, bravčové, kuracie).

Added to your cart.