Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Dejepis

Kľúčové slová

Gutenberg, kníhtlač, lis, Tlačiareň, sada písmen, sádzanie, pre mňa, Mainz, tlač, vynález, kniha, Priemyselná revolúcia, písmo, Biblie, mechanizácia, výroba, v stredoveku, Nemecko, revolúcia, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý nástroj nevynašiel Gutenberg?
 • Aký pôvod mal Gutenberg?
 • Čo nepatrilo k výhodám Gutenbergovej tlačiarenskej metódy?
 • Z akého materiálu sa zvyčajne odlievali tlačiarenské písmená?
 • Ako dlho trvalo zhotovenie Gutenbergovej Biblie?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Gutenbergovej Biblii boli iniciály ručne maľované.
 • Čo predstavoval výraz "iniciála"?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nUž aj pred Gutenbergom sa používali drevené alebo kovové bloky na tlačenie strán.
 • Koľko listov obsahovala Biblia zhotovená v Gutenbergovej tlačiarni, ktorá mala na každej strane 42 riadkov?
 • Čo bolo Gutenbergovým hlavným tlačiarenským dielom?
 • Ktorý nástroj nevynašiel Gutenberg?
 • Aké mal Gutenberg pôvodné povolanie?
 • Čo je patrica (razník písmen)?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGutenberg prevzal zloženie špeciálnej písmoviny od anglických tlačiarní.
 • Ktorý kov neobsahovala Gutenbergova špeciálna písmovina?
 • Čo sa spája s Gutenbergovým menom?
 • V ktorom meste otvoril Gutenberg svoju tlačiareň?
 • V ktorom storočí žil a pracoval Johann Gutenberg?
 • Z čoho bol zhotovený nástroj na nanášanie farby?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGutenbergova činnosť prispela k šíreniu reformácie.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGutenberg používal ako prvý pohyblivé písmená.
 • Kde sa používali\npohyblivé písmená najskôr?
 • Čo nie je základnou súčasťou modernej kníhtlače?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGutenbergovi vďačíme aj za vynájdenie vhodného papiera.
 • Ako nazývame výtlačky, ktoré boli zhotovené pred 1. januárom 1501?
 • Kto zhotovil prvú maďarskú tlačenú knihu?

Scénky

Tlačiarenský lis

 • forma - Na nej sa vytváral text, na ktorý sa nanášala farba. Následne na ňu lisovali papierový list.
 • skrutkový závit
 • tlačový základ - Tento konštrukčný prvok pohybujúci sa na koľajnici umiestňoval tlačiarenskú formu a papierový list pod železnú platňu, ktorú bolo možné posúvať smerom nahor a nadol pomocou pák.
 • stĺpec - Konštrukčné prvky tlačiarenského lisu, ktoré spájal priečnik.
 • priečnik - Spájal dva stĺpy. V ňom bol skrutkový závit, na konci ktorého bola pripevnená železná platňa.
 • železná platňa
 • papier - Vyrábal sa z handrového papiera. Podľa historických zdrojov tiež patril ku Gutenbergovým vynálezom.

Kníhtlač

Kníhtlač je mechanická metóda, pomocou ktorej sa na papierových listoch zhotovujú kópie daného textu.
Táto technológia bola prvýkrát použitá v Číne v 11. storočí. Vďaka revolučným nápadom, ktoré sa týkali tejto metódy a v rámci nej používaných nástrojov, sa však za vynálezcu kníhtlače považuje Johann Gutenberg. (Hoci ďalším oprávneným kandidátom na tento titul by bol aj jeho rovesník L. J. Coster z Holandska.)
Nová technológia a nástroje kníhtlače priniesli revolučné zmeny, ktorých najvýznamnejším výsledkom bolo urýchlenie celého procesu a zníženie nákladov.
Podľa amerického magazínu Life vynájdenie kníhtlače bolo najväčšou udalosťou druhého tisícročia.

Gutenbergova Biblia

Gutenberg

Otec kníhtlače

Johann Gutenberg, ktorý bol pôvodne zlatníkom, svoju tlačiareň založil v Rímsko-nemeckej ríši, v meste Mainz okolo roku 1450.
Technológiu pohyblivých tlačových prvkov vyvíjal dlhé roky experimentovaním.
Podľa historických zdrojov on používal ako prvý olejovú tlačiarenskú farbu a handrový papier. Vynašiel metódu odlievania písmen, sádzaciu techniku a drevený tlačiarenský lis.
Biblia bola prvou rozsiahlou prácou Gutenberga, ktorá znamenala pre tohto majstra obrovskú výzvu. Zhotovenie tohto diela trvalo 5 rokov. Táto Biblia obsahovala 641 listov (na každej strane bolo 42 riadkov v dvoch stĺpcoch), ktoré boli zdobené iniciálami a miniatúrami.

Johann Gutenberg

Tlačiarenská technológia

Gutenbergova tlačiarenská technológia pozostávala z viacerých krokov. Najprv sa zhotovila sada písmen, ktorej jednotlivé kusy boli odliate hlavne z olova, ale v menšom množstve obsahovali aj cín a antimón (odlievanie písmen).
Sadzač usporiadal písmená zodpovedajúce textu, ktorý mal byť vytlačený, do sádzadla (sadzba).
Následne sa na tlačiarenskú formu rovnomerne naniesla olejová farba, a to pomocou nástroja zhotoveného z býčej kože a vyplneného konskou srsťou.
Listy vyrobené z handrového papiera boli pritlačené na tlačiarenskú formu pomocou tlačiarenského lisu (lisovanie) - tak vznikol odtlačok.

Tlačiarenská dielňa

Základné nástroje

 • farba - Podľa historických zdrojov Gutenberg používal ako prvý jej špeciálnu verziu vyrobenú z oleja.
 • odtlačok - Vzniká po lisovaní papierového listu na tlačiarenskú formu, na ktorú sa naniesla farba.
 • písmovina - Zliatina olova, antimónu a cínu, ktorej bod topenia predstavuje 300 °C.
 • nástroj na nanášanie farby - Tento nástroj zhotovený z býčej kože a konskej srsti sa používal na rovnomerné nanášanie farby na tlačiarenskú formu.
 • patrica (razník písmen)
 • matrica (obraz písmen) - Medená predloha.
 • ručný nástroj na odlievanie
 • sádzadlo - Nástroj, v ktorom sa usporiadali písmená.

Prechádzka

 • ručný tlačiarenský lis - Bol vyrobený hlavne z dreva. Tlačový základ bol pritlačený k tlačiarenskej forme manuálne, pomocou skrutkového závitu.
 • odtlačky
 • sádzací stôl - Tu boli uskladnené kovové kusy zahŕňajúce písmená a rozdeľovacie znamienka.
 • farba - Podľa historických zdrojov Gutenberg používal ako prvý jej špeciálnu verziu vyrobenú z oleja.

Animácia

 • farba - Podľa historických zdrojov Gutenberg používal ako prvý jej špeciálnu verziu vyrobenú z oleja.
 • odtlačok - Vzniká po lisovaní papierového listu na tlačiarenskú formu, na ktorú sa naniesla farba.
 • písmovina - Zliatina olova, antimónu a cínu, ktorej bod topenia predstavuje 300 °C.
 • nástroj na nanášanie farby - Tento nástroj zhotovený z býčej kože a konskej srsti sa používal na rovnomerné nanášanie farby na tlačiarenskú formu.
 • patrica (razník písmen)
 • matrica (obraz písmen) - Medená predloha.
 • ručný nástroj na odlievanie
 • sádzadlo - Nástroj, v ktorom sa usporiadali písmená.
 • forma - Na nej sa vytváral text, na ktorý sa nanášala farba. Následne na ňu lisovali papierový list.
 • skrutkový závit
 • tlačový základ - Tento konštrukčný prvok pohybujúci sa na koľajnici umiestňoval tlačiarenskú formu a papierový list pod železnú platňu, ktorú bolo možné posúvať smerom nahor a nadol pomocou pák.
 • stĺpec - Konštrukčné prvky tlačiarenského lisu, ktoré spájal priečnik.
 • priečnik - Spájal dva stĺpy. V ňom bol skrutkový závit, na konci ktorého bola pripevnená železná platňa.
 • železná platňa
 • papier - Vyrábal sa z handrového papiera. Podľa historických zdrojov tiež patril ku Gutenbergovým vynálezom.
 • oceľová tyč
 • patrica (razník písmen)
 • matrica (obraz písmen) - Medená predloha.
 • ručný nástroj na odlievanie
 • písmovina - Zliatina olova, antimónu a cínu, ktorej bod topenia predstavuje 300 °C.
 • písmeno

Odlievanie písmen

 • oceľová tyč
 • patrica (razník písmen)
 • matrica (obraz písmen) - Medená predloha.
 • ručný nástroj na odlievanie
 • písmovina - Zliatina olova, antimónu a cínu, ktorej bod topenia predstavuje 300 °C.
 • písmeno

Rozprávanie

Za vynájdenie kníhtlače vďačíme Johannovi Gutenbergovi. Hoci predošlé tvrdenie mnohí spochybňujú, faktom je, že zlatník z Mainzu okolo roku 1450 spôsobil revolúciu v tomto odbore vďaka vynájdeniu novej technológie a nástrojov.

Novátorstvo a výnimočnosť jeho metódy nespočívali v tom, že pracoval s pohyblivými kovovými písmenami (nakoľko tie používali na Ďalekom východe už oveľa skôr), ale v tom, že dokázal optimálne zosúladiť štyri základné zložky (vzor písma, farba, tlačiarenský stroj, papier) modernej kníhtlače v rámci jedného výrobného procesu.

Gutenbergova tlačiarenská technológia pozostávala z viacerých fáz. Už počas príprav sa veľká pozornosť venovala výberu vhodnej písmoviny a tlačiarenskej farby. Písmená a rozdeľovacie znamienka sa vyrábali pomocou ručného nástroja na odlievanie a následne sa skladovali roztriedené.

Sadzači zostavili text, ktorý mal byť vytlačený, pomocou sádzadla.
Následne sa na tlačiarenskú formu rovnomerne naniesla vhodná farba, a to pomocou nástroja zhotoveného z býčej kože a vyplneného konskou srsťou.
V rámci posledného kroku tohto procesu listy vyrobené z handrového papiera boli pritlačené na tlačiarenskú formu pomocou tlačiarenského lisu, čím vznikol odtlačok.

Základnú konštrukciu ručného tlačiarenského lisu nemeckého vynálezcu tvorili dva stĺpy a priečnik, ktorý ich spájal. V tomto priečniku bol skrutkový závit, na konci ktorého bola pripevnená železná platňa. Tlačiarenskú formu spolu s papierom tlačový základ pohybujúci sa na koľajnici umiestňoval pod železnú platňu, ktorú bolo možné posúvať smerom nadol a nahor pomocou pák.

Gutenbergovou prvou prácou bola jedna krátka básnička a jeho hlavným dielom bola tlačená Biblia. Pomocou jeho nástrojov bolo možné zhotovovať knihy oveľa rýchlejšie a lacnejšie, než kedykoľvek predtým.
Jeho vynález sa za krátky čas rozšíril po celom svete. Podľa amerického magazínu Life vynájdenie kníhtlače bolo najväčšou udalosťou druhého tisícročia.

Súvisiace extra

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Ako to funguje? - Guličkové pero

Objavenie guličkového pera výrazne uľahčilo písanie.

Ako to funguje? - Laserová tlačiareň

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a funkcie laserovej tlačiarne.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Reformované kolégium v Debrecíne (18. stor.)

Jedna z najstarších škôl v Maďarsku, študovalo tu mnoho známych osobností.

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Kroje západnej Európy (Nový vek,16. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Vinársky kraj

Vína z vinohradníckej oblasti Tokaj sa stali v novoveku dobre známe a medzinárodne uznávané.

Added to your cart.