Grafit

Grafit

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky.

Chémia

Kľúčové slová

Grafit, alotropická modifikácia uhlíka, allotrope, vrstevnatá mriežka, uhlíková anóda, elektróda, ceruzka, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Diamant

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, najtvrdšia prírodná látka.

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá bola objavená na konci 80-tych rokov 20. storočia.

Hexagonálna (šesťuholníková) sústava

Tieto kovy sú chladné, ťažko opracovateľné.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Priestorovo centrovaná mriežka

Priestorovo centrovaná mriežka je najmenej tesná kovová mriežka.

Tvár-centrovaná kubická mriežka

Tvár-centrovaná kubická mriežka umožňuje najbližšiu uloženiu atómov kovu.

Ako to funguje? - Guličkové pero

Objavenie guličkového pera výrazne uľahčilo písanie.

Kremík

Kryštalická látka, je vel'mi dôležitý materiál v elektronickom priemysle (polovodiče, integrované obvody).

Kysličník kremičitý (SiO₂)

Je polymorfná zlúčenina, jej najdôležitejšou modifikáciou je kremeň.

Added to your cart.