Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

gotika, Clermont-Ferrand, Katedrála, Deschamps, rezidencie, katedrála, architektúra, Budova, kostol, rozeta, oporný pilier, hlavná loď, svätyne, oblúk, bočná loď, veža, gotické okno, krížová klenba, biskup, Francúzsko, Katolíci, Francúzsky, náboženská budova, náboženstvo, pamätník, v stredoveku

Súvisiace extra

Scénky

Katedrála

Konštrukcia

Vchod

Hlavná loď

Svätyňa

Klenba

Animácia

Katedrála Nanebovstúpenia Panny Márie sa nachádza v meste Clermont-Ferrand, ktoré leží v údolí Limagne v Centrálnom masíve.
Toto biskupské sídlo je známe aj vďaka koncilu v roku 1095, ktorý viedol pápež Urban II. Od roku 2002 slúži aj ako sídlo clermontského arcibiskupa.
V tomto meste prvú katedrálu vybudovali už v 5. storočí, ale neskôr bola viackrát zničená a znovu postavená.

V roku 1248 miestny biskup, ktorého inšpirovala návšteva parížskej kaplnky Sainte-Chapelle, nariadil výstavbu novej katedrály.
Riadením stavebných prác poveril Jeana Deschampsa, ktorý sa predošle podieľal na výstavbe katedrály v meste Narbonne a Limoges.
Architekt začal stavať chrám v severnom gotickom štýle, pričom ako vzor použil katedrálu v meste Beauvais a Amiens.

Nasledujúce búrlivé desaťročia neumožnili dokončenie výstavby. Hoci väčšia časť katedrály stála už v 15. storočí, dnešnú podobu získala až koncom 19. storočia.
Ako stavebný materiál bola použitá tmavá vulkanická hornina, ktorá prepožičiava katedrále výnimočný vzhľad.
Konštrukčné prvky katedrály odrážajú základné formy gotického štýlu. Hlavnú loď sprevádzajú dve bočné lode, pretína ju priečna loď a uzatvára ju svätyňa.

Pre exteriér tejto 99 m dlhej stavby sú charakteristické západne orientované, 96 m vysoké veže, oporné piliere a klenby. Na múroch nájdeme aj rozety a gotické okná, ktoré boli novinkou v gotickej architektúre.

Očarujúci interiér katedrály vo výške 30 m uzatvára gotická krížová klenba.
Obrovská ťarcha strešnej konštrukcie spočíva na bočných múroch a zložených stĺpoch.
Osvetlenie interiéru zabezpečujú farebné rozety s priemerom 8,5 m, ktoré sú umiestnené na priečelí hlavného vchodu a na oboch stranách.

Clermontská katedrála je úžasným príkladom monumentálnych gotických katedrál, ktoré boli postavené v západnej Európe v posledných storočiach stredoveku a dodnes sú dominantou daných miest a ich okolia.

Rozprávanie

Katedrála Nanebovstúpenia Panny Márie sa nachádza v meste Clermont-Ferrand, ktoré leží v údolí Limagne v Centrálnom masíve.
Toto biskupské sídlo je známe aj vďaka koncilu v roku 1095, ktorý viedol pápež Urban II. Od roku 2002 slúži aj ako sídlo clermontského arcibiskupa.
V tomto meste prvú katedrálu vybudovali už v 5. storočí, ale neskôr bola viackrát zničená a znovu postavená.

V roku 1248 miestny biskup, ktorého inšpirovala návšteva parížskej kaplnky Sainte-Chapelle, nariadil výstavbu novej katedrály.
Riadením stavebných prác poveril Jeana Deschampsa, ktorý sa predošle podieľal na výstavbe katedrály v meste Narbonne a Limoges.
Architekt začal stavať chrám v severnom gotickom štýle, pričom ako vzor použil katedrálu v meste Beauvais a Amiens.

Nasledujúce búrlivé desaťročia neumožnili dokončenie výstavby. Hoci väčšia časť katedrály stála už v 15. storočí, dnešnú podobu získala až koncom 19. storočia.
Ako stavebný materiál bola použitá tmavá vulkanická hornina, ktorá prepožičiava katedrále výnimočný vzhľad.
Konštrukčné prvky katedrály odrážajú základné formy gotického štýlu. Hlavnú loď sprevádzajú dve bočné lode, pretína ju priečna loď a uzatvára ju svätyňa.

Pre exteriér tejto 99 m dlhej stavby sú charakteristické západne orientované, 96 m vysoké veže, oporné piliere a klenby. Na múroch nájdeme aj rozety a gotické okná, ktoré boli novinkou v gotickej architektúre.

Očarujúci interiér katedrály vo výške 30 m uzatvára gotická krížová klenba.
Obrovská ťarcha strešnej konštrukcie spočíva na bočných múroch a zložených stĺpoch.
Osvetlenie interiéru zabezpečujú farebné rozety s priemerom 8,5 m, ktoré sú umiestnené na priečelí hlavného vchodu a na oboch stranách.

Clermontská katedrála je úžasným príkladom monumentálnych gotických katedrál, ktoré boli postavené v západnej Európe v posledných storočiach stredoveku a dodnes sú dominantou daných miest a ich okolia.

Súvisiace extra

Vojnové stroje, vynálezy Leonarda da Vinciho

Kreativita Leonarda sa prejavila aj pri náčrtoch delostreleckých zbraní.

Brána torii icukušimskej svätyne

Torii je tradičná japonská brána postavená pri vchode do svätyne.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Románska architektúra

Raný architektonický sloh, pre ktorý sú charakteristické hrubé múry a úzke okná.

Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Budovy tradičnej samojskej rodinnej usadlosti odzrkadľujú výnimočnú kultúru miestnych...

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho...

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Added to your cart.