Geotermálna elektráreň

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Geografia

Kľúčové slová

geotermálnej, termálna voda, elektrický prúd, výroba energie, obnoviteľná energia, alternatívnych zdrojov energie, generátor, turbína, Energia, elektráreň, tepelný zdroj, voda, teplo, ochrana životného prostredia, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Na povrchu

 • ochladená voda
 • horúca para
 • elektrické vedenie
 • transformátor

Výroba

 • turbína
 • generátor

Pod povrchom

 • nepriepustná hornina
 • spätné prúdenie ochladenej vody
 • horúca para
 • horúca voda a para
 • priepustná hornina
 • nepriepustná hornina
 • termálny prameň

Proces

 • ochladená voda
 • horúca para
 • turbína
 • generátor
 • spätné prúdenie ochladenej vody
 • horúca para

Animácia

 • ochladená voda
 • horúca para
 • turbína
 • generátor
 • nepriepustná hornina
 • spätné prúdenie ochladenej vody
 • horúca para
 • horúca voda a para
 • priepustná hornina
 • nepriepustná hornina
 • termálny prameň

Rozprávanie

Teplota Zeme stúpa smerom k jadru. Toto zvyšovanie teploty je spôsobené hlavne procesmi rádioaktívneho rozpadu. Teplota narastá s každým kilometrom v priemere o 20-30 °C.
Túto tepelnú energiu možno zúžitkovať pomocou geotermálnych elektrární. Voda medzi vrstvami hornín je aj napriek teplote niekoľkých stoviek °C tekutá, a to kvôli vysokému tlaku. Táto voda je zdrojom horúcej pary.

Horúca para sa privádza k turbínam generátorov. Generátory produkujú elektrický prúd. Para sa ochladí, kondenzuje sa a voda sa potom odvedie späť do zemskej kôry.
Kvôli vysokému tlaku v zemskej kôre spätné odvedenie vody je energeticky náročnejšie, ako vyťaženie pary.

Geotermálne elektrárne sú v porovnaní s tradičnými elektrárňami na fosílne palivo šetrnejšie k životnému prostrediu.
Vyťažená voda však obsahuje oxid uhličitý, sírovodík, metán, respektíve amoniak, ktoré stupňovaním skleníkového efektu prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, respektíve môžu spôsobovať kyslý dážď.

Súvisiace extra

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Ako to funguje? - Impulzná turbína

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie impulznej turbíny.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Ako to funguje? - Solárny panel, solárny termálny kolektor

Energiu zo slnečného žiarenia môžeme využiť pomocou solárnych panelov a solárnych termálnych kolektrov.

Ako to funguje? - Vodárenská veža

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie vodárenskej veže.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Added to your cart.