Generátor a elektromotor

Generátor a elektromotor

Kým generátor premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu, elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu.

Fyzika

Kľúčové slová

Elektromotor, generátor, indukčné, Produkcia elektriny, pravidlom pravej ruky, electro, Energia, elektrický prúd, magnet, kotva, pohon, prepínač, zdroj energie, jednosmerný prúd, magnetizmus, power plant, Napätie, motor, podráždenie, pylón, cievka, elektrina, elektrón, fyzika, mechanické práce

Súvisiace extra

Scénky

Generátor

Princíp fungovania generátora

Generátor počas prevádzky

Elektromotor

Princíp fungovania elektromotora

Elektromotor počas prevádzky

Súvisiace extra

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Ako funguje atómová elektráreň

V tomto videu vám ukážeme, ako funguje atómová elektráreň s tlakovodnými reaktormi.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby...

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Soľná hudba

V nasledujúcom pokuse môžete zistiť, či voda z vodovodu a kuchynská soľ vedie elektrický prúd.

Added to your cart.