Fullerén (C₆₀)

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá bola objavená na konci 80-tych rokov 20. storočia.

Chémia

Kľúčové slová

molekuly fulerenu, Fullerene, allotrope uhlíka, allotrope, nobelová cena, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Fullerén (C₆₀)

Vlastnosti

Fullerény v roku 1985 objavil Harold Kroto, Robert Curl a Richard Smalley. V roku 1996 objaviteľom molekuly C₆₀ udelili Nobelovu cenu za chémiu. Fullerény sa skladajú z päť- a šesťčlenných uhlíkových prstencov s presne priliehajúcimi stranami.
Architekt a filozof Richard Buckminster Fuller pri príležitosti svetovej výstavy v Montreale v roku 1967 postavil kupolu, ktorá odzrkadľovala štruktúru fullerénovej molekuly C₆₀, a tak fullerény boli pomenované po ňom.

C₆₀ je jedným z najznámejších fullerénov, tvorí ho 20 šesťuholníkov a 12 päťuholníkov. Jeho štruktúra je podobná futbalovej lopte. Vďaka svojej štruktúre je C₆₀ jedným z najstabilnejších fullerénov. Tenký film fullerénu C₆₀ má horčicovú farbu, vo veľkom množstve má tento fullerén tmavohnedú farbu.
Jeho fluorácia prebieha pomaly pri 70 °C, prostredníctvom mnohých farebných, iba sčasti fluorizovaných medziproduktov. Existujú aj fullerény s menším a väčším atómovým číslom, ale tie sú menej stabilné.

Výskyt a výroba

Existuje niekoľko spôsobov výroby fullerénov. Jedným z nich je spaľovanie aromatických uhľovodíkov a následné extrahovanie fullerénov zo získanej sadze. Molekuly sa dajú vyrobiť pomocou elektrického oblúka medzi grafitovými elektródami, respektíve použitím rádiofrekvenčnej plazmy. Prítomnosť fullerénu C₆₀ a C₇₀ bola preukázaná aj v niektorých prírodných horninách.

Použitie

Používajú sa na výrobu vrstvy s tvrdosťou diamantu, respektíve ako katalyzátor počas rafinácie ropy. Fullerény možno použiť aj v medicíne, napríklad ako kontrastnú látku pri MRI.
Ich dôležitou vlastnosťou je, že s kovovými iónmi vytvárajú supravodiče. Cena fullerénu C₆₀ sa v posledných rokoch výrazne znížila, ale aj tak je veľmi drahý, čo obmedzuje jeho využitie.

Plniaci priestor

Fullerén (C₆₀)

Vlastnosti

Fullerény v roku 1985 objavil Harold Kroto, Robert Curl a Richard Smalley. V roku 1996 objaviteľom molekuly C₆₀ udelili Nobelovu cenu za chémiu. Fullerény sa skladajú z päť- a šesťčlenných uhlíkových prstencov s presne priliehajúcimi stranami.
Architekt a filozof Richard Buckminster Fuller pri príležitosti svetovej výstavy v Montreale v roku 1967 postavil kupolu, ktorá odzrkadľovala štruktúru fullerénovej molekuly C₆₀, a tak fullerény boli pomenované po ňom.

C₆₀ je jedným z najznámejších fullerénov, tvorí ho 20 šesťuholníkov a 12 päťuholníkov. Jeho štruktúra je podobná futbalovej lopte. Vďaka svojej štruktúre je C₆₀ jedným z najstabilnejších fullerénov. Tenký film fullerénu C₆₀ má horčicovú farbu, vo veľkom množstve má tento fullerén tmavohnedú farbu.
Jeho fluorácia prebieha pomaly pri 70 °C, prostredníctvom mnohých farebných, iba sčasti fluorizovaných medziproduktov. Existujú aj fullerény s menším a väčším atómovým číslom, ale tie sú menej stabilné.

Výskyt a výroba

Existuje niekoľko spôsobov výroby fullerénov. Jedným z nich je spaľovanie aromatických uhľovodíkov a následné extrahovanie fullerénov zo získanej sadze. Molekuly sa dajú vyrobiť pomocou elektrického oblúka medzi grafitovými elektródami, respektíve použitím rádiofrekvenčnej plazmy. Prítomnosť fullerénu C₆₀ a C₇₀ bola preukázaná aj v niektorých prírodných horninách.

Použitie

Používajú sa na výrobu vrstvy s tvrdosťou diamantu, respektíve ako katalyzátor počas rafinácie ropy. Fullerény možno použiť aj v medicíne, napríklad ako kontrastnú látku pri MRI.
Ich dôležitou vlastnosťou je, že s kovovými iónmi vytvárajú supravodiče. Cena fullerénu C₆₀ sa v posledných rokoch výrazne znížila, ale aj tak je veľmi drahý, čo obmedzuje jeho využitie.

Súvisiace extra

Glyceraldehyd (C₃H₆O₃)

Je to najjednoduchší z bežných aldóz, opticky aktívna látka.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a...

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

Uzavretie kruhu glukózy

Táto animácia nám predstaví proces uzatvorenia kruhu z otvoreného reťazca glukózy.

Oxidácia alkoholu

Skúmanie farby medeného drôtu po vystavení teplu a následne etanolovej pare.

Cysteín

Cysteín je aminokyselina, ktorá obsahuje síru, je to jedna zo dvadsiatich proteínogénnych...

Added to your cart.