Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá bola objavená na konci 80-tych rokov 20. storočia.

Súvisiace extra

Arginín

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Oxidácia alkoholu (pozorovanie)

Skúmanie farby medeného drôtu po vystavení teplu a následne etanolovej pare.

Dimetyléter (C₂H₆O)

Je to bezfarebný plyn s typickou vôňou, vyrába sa dehydratáciou metanolu.

Ako priviesť vodu k varu pomocou ľadu

Je možné, aby voda zovrela pod bodom varu, teda pod 100 °C?

Added to your cart.