Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Chémia

Kľúčové slová

fosfát ión, kyslý zvyšok ion, anión, ión, zlúčenina ion, kyselina fosforečná, fosfáty, fosforečnan sodný, superfosfát, RNK, DNA, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Fosforečnanový ión (PO₄³⁻)

Údaje

Molárna hmotnosť: 94,9 g/mol

Tvar molekuly: pravidelný štvorsten

Väzbový uhol: 109,5o

Vlastnosti

Fosforečnanový ión má tri záporné náboje a pokope ho drží kovalentná väzba. Väzby pí sú v ióne delokalizované. S kovovými a amoniakovými iónmi vytvára soli. Vo vode sa dobre rozpúšťajú iba amoniakové fosforečnany a fosforečnany alkalických kovov.

Výskyt a výroba

Fosforečnanový ión vzniká z kyseliny fosforečnej odtrhnutím troch protónov. Fosforečnany sa nachádzajú aj v pôde a horninách.

Použitie

Je dôležitou zložkou priemyselných hnojív. Pri výrobe superfosfátu fosforečnan vápenatý premieňajú pomocou kyseliny sírovej na rozpustnú zlúčeninu a následne k nej pridávajú sadrovcový prášok. Fosforečnan sodný sa používa na zmäkčovanie vody.

Priestorové znázornenie

Rozprávanie

Súvisiace extra

Biely fosfor (P₄)

Je to alotropickou modifikáciou fosfora.

Fosfor červený

Alotropická modifikácia fosforu.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká ako biely dym počas spaľovania fosforu.

β (beta)-D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Fosfor trichlorid (PCl₃)

Je to bezfarebná, na vlhkom vzduchu dymiaca kvapalina.

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je dôležitý v anabolických procesoch ako nosič vodíku.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Manganistanový ión (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mierny dezinfekčný prostriedok.

Added to your cart.