Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Súvisiace extra

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré...

Čajka tmavá

Druh čajky, ktorý je typický pre európske morské pobrežia. Občas sa objaví aj u nás.

Daniel škvrnitý

Obľubuje dubové lesy. Ľahko sa dá rozpoznať podľa hnedočervenej srsti s krémovými škvrnami.

Krt obyčajný

Krtkovia sú malé podzemné cicavce, ktoré majú na nohách mohutné pazúry prispôsobené na...

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život...

Tur domáci

Tur domáci je častým obyvateľom maštalí. Domestikovali ho v rovnakom čase ako ošípanú. Kravské...

Slon africký

Najväčšie suchozemské zviera.

Vlk

Domestikácia vlka sa začala pred viac než 10 000 rokmi. Po človeku je to najrozšírenejší cicavec.

Added to your cart.