Farbosleposť

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Biológia

Kľúčové slová

Farbosleposť, farbosleposť, oko, videnie, zmyslový orgán, vnímanie, choroba, vízia problém, light vnímanie, light-detekčné, miešanie farieb, test farieb, farebné videnie, čapík, tyčinka, dedičný, Farba, bipolárne bunky, jodopsín, rodopsín, neurálnej membrány, zrakový nerv, žltá škvrna, slepá škvrna, očné bielko, cievovka, dúcsejtek, receptor, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Prierez oka

 • žltá škvrna - Zodpovedá za ostrosť videnia. Keď zaostríme na nejaký predmet, tu sa vytvorí obrátený, zmenšený obraz predmetu. V strede žltej škvrny nájdeme iba čapíky, smerom k okrajom sa zväčšuje pomer tyčiniek.
 • slepá škvrna - Je to miesto, kde vystupuje zrakový nerv. Tu sa nenachádzajú receptorové bunky (čapíky a tyčinky), tu premietnutý obraz nevidíme. Avšak náš mozog "vypĺňa" slepú škvrnu, takže vnímame úplný obraz.
 • očné bielko - Veľmi odolná vrstva, jej pokračovaním v prednej časti oka je rohovka.
 • cievovka - Cievy, ktoré sa v nej nachádzajú zásobujú tkanivá oka krvou. Jej pokračovaním v prednej časti je vráskovec a dúhovka.
 • retina - Iným názvom sietnica. Obsahuje receptorové bunky: čapíky a tyčinky. Žltá škvrna na retine zodpovedá za ostrosť videnia. Slepá škvrna je miestom, kde vystupuje zrakový nerv, tu sa nenachádzajú čapíky a tyčinky.
 • zrakový nerv - II. hlavový nerv. Prepravuje do mozgu impulzy, ktoré vznikajú v receptorových bunkách sietnice.

Retina

 • čapík - Existujú tri typy čapíkov, ktoré sú citlivé na svetlo troch rôznych farieb - na červené, zelené a modré svetlo. Stimulačný prah čapíkov je vyšší ako v prípade tyčiniek, preto v šere farby vidíme slabo. V strede žltej škvrny nájdeme iba čapíky, smerom k okrajom sa zväčšuje pomer tyčiniek.
 • tyčinka - Nevedia rozlišovať farby, lebo sú stimulované viditeľným svetlom každej vlnovej dĺžky. Stimulačný prah tyčiniek je nižší ako v prípade čapíkov, reagujú aj na jeden fotón, preto sú aktívne aj v šere, keď pre čapíky je už dané svetlo nedostatočné. V strede žltej škvrny nenájdeme tyčinky, ich počet je väčší smerom k okrajom.
 • bipolárna bunka - Prenášajú impulzy receptorov ku gangliovým bunkám.
 • gangliová bunka - Je stimulovaná bipolárnymi bunkami, jej dlhý výbežok prechádza zrakovým nervom.

Farbosleposť

 • čapík - Existujú tri typy čapíkov, ktoré sú citlivé na svetlo troch rôznych farieb - na červené, zelené a modré svetlo. Stimulačný prah čapíkov je vyšší ako v prípade tyčiniek, preto v šere farby vidíme slabo. V strede žltej škvrny nájdeme iba čapíky, smerom k okrajom sa zväčšuje pomer tyčiniek.
 • tyčinka - Nevedia rozlišovať farby, lebo sú stimulované viditeľným svetlom každej vlnovej dĺžky. Stimulačný prah tyčiniek je nižší ako v prípade čapíkov, reagujú aj na jeden fotón, preto sú aktívne aj v šere, keď pre čapíky je už dané svetlo nedostatočné. V strede žltej škvrny nenájdeme tyčinky, ich počet je väčší smerom k okrajom.
 • bipolárna bunka - Prenášajú impulzy receptorov ku gangliovým bunkám.
 • gangliová bunka - Je stimulovaná bipolárnymi bunkami, jej dlhý výbežok prechádza zrakovým nervom.

Farbosleposť sa častejšie objavuje u mužov ako u žien. Príčinou toho je, že sa táto choroba dedí vzhľadom na pohlavie. Chybný gén sa nachádza na chromozóme X. Muži majú jeden chromozóm X a jeden Y, kým ženy majú dva chromozómy X.
U mužov sa farbosleposť objaví, ak chromozóm X obsahuje chybný gén. U žien sa objaví iba vtedy, ak obidva chromozómy X sú nositeľmi chybného génu. Kvôli tomu v prípade žien je pravdepodobnosť výskytu farbosleposti 0,5%, kým v prípade mužov 8%.

Test farbosleposti

Animácia

 • čapík - Existujú tri typy čapíkov, ktoré sú citlivé na svetlo troch rôznych farieb - na červené, zelené a modré svetlo. Stimulačný prah čapíkov je vyšší ako v prípade tyčiniek, preto v šere farby vidíme slabo. V strede žltej škvrny nájdeme iba čapíky, smerom k okrajom sa zväčšuje pomer tyčiniek.
 • tyčinka - Nevedia rozlišovať farby, lebo sú stimulované viditeľným svetlom každej vlnovej dĺžky. Stimulačný prah tyčiniek je nižší ako v prípade čapíkov, reagujú aj na jeden fotón, preto sú aktívne aj v šere, keď pre čapíky je už dané svetlo nedostatočné. V strede žltej škvrny nenájdeme tyčinky, ich počet je väčší smerom k okrajom.
 • bipolárna bunka - Prenášajú impulzy receptorov ku gangliovým bunkám.
 • gangliová bunka - Je stimulovaná bipolárnymi bunkami, jej dlhý výbežok prechádza zrakovým nervom.

Súvisiace extra

Mechanizmus videnia

Zakrivenie očnej šošovky sa zmení, keď sa pozrieme na vzdialený alebo blízky objekt, s cieľom zabezpečiť ostrý obraz.

Oko

Oko je jedným z našich najdôležitejších zmyslových orgánov. Keď je stimulované svetlom, jeho receptory výrábajú elektrické impulzy.

Korekcia zraku

Spojné a rozptylné šošovky sa používajú na korekciu krátkozrakosti a ďalekozrakosti.

Ako funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytvára obraz pomocou aktivity kvapalných kryštálov.

Ako funguje plazmový televízor?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie plazmového televízora.

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Added to your cart.