Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Známe dielo Franka Lloyda Wrighta je majstrovským kúskom modernej organickej architektúry.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Fallingwater, Frank Lloyd Wright, organická architektúra, moderná architektúra, chata, Bear Run, Edgar J. Kaufmann, 20. storočia, USA, építészettörténet, prirodzené prostredie, dejiny umenia, vodopád, terasa, harmónia, železobetón, architektúra, potok, Skala, les, Filozofia, moderné

Súvisiace extra

Scénky

Fallingwater

Fallingwater sa nachádza v americkom štáte Pensylvánia, v kraji Fayette. Tento víkendový dom bol postavený pre rodinu Kaufmannovcov z Pittsburghu. Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1936-1939. Túto výnimočnú stavbu navrhol jeden z priekopníkov modernej architektúry, Frank Lloyd Wright.

Mnohí ho považovali za najznámejšieho amerického architekta v prvých desaťročiach 20. storočia. Skĺbil filozofiu Chicagskej školy z 19. storočia s modernými smermi a vlastnými predstavami. Wright, ktorý bol v prvej polovici 20. storočia jedným z najvýznamnejších architektov, vytvoril organický štýl. Organická architektúra sa usilovala o harmóniu medzi budovami a prírodným prostredím. Vo Wrightovom prípade pojem "organický" znamenal aj vnútornú štrukturálnu jednotku, jednoduchosť a čistotu.

Dom Fallingwater sa čoskoro stal veľmi známym. Odborníci zdôrazňovali najmä inovatívnu štruktúru a dokonalý súlad s prírodným prostredím. Táto stavba sa dostala spolu so svojím projektantom na titulok slávneho magazínu Time už v roku 1938. V roku 1991 Americký inštitút architektov (AIA) tento dom vyhlásil za "najlepšie americké architektonické dielo všetkých čias".

Rodina Kaufmannovcov používala túto stavbu ako víkendový dom do roku 1963. V spomínanom roku Edgar Kaufmann Jr. dom daroval jednej neziskovej organizácii (Western Pennsylvania Conservancy) so sídlom v Pittsburghu. V tejto budove, ktorá sa teší neoblomnej obľúbenosti, zriadili múzeum. Každoročne ho navštívi množstvo turistov.

Hlavná budova

Hlavná budova a hosťovský dom, ktoré sú spojené krytým schodiskovým priechodom, sa zrodili v znamení organického štýlu.
Wright si počas navrhovania za určujúce prvky vybral potok, vodopád, skalu a les. Skala je prakticky súčasťou víkendového domu a na niektorých miestach trámy domu doslova objímajú okolité stromy. Steny železobetónovej konštrukcie boli pokryté kameňmi, ktoré boli vyťažené v blízkej bani. Voda je prítomná všade, nakoľko hlavná budova bola postavená nad vodopádom. Keď vykročíme na ktorúkoľvek terasu, okamžite sa staneme súčasťou okolitého prostredia.
Architekt použil iba 2 farby: červenú na oceľových prvkoch a okrovú na betónových prvkoch. To ďalej umocňuje organický charakter budov a ich súlad s prírodou.

Dynamizmus hlavnej budovy vytvárajú konzolové terasy a ploché strechy, ktorých tvar pripomína vodopád pod domom. Vodorovné línie parapetov a ríms sú vyvážené zvislými líniami kmeňov stromov. Exteriér a pôdorys domu sú založené na systéme pravouhlých línií.
Wright venoval veľkú pozornosťaj detailom. Zaokrúhlil okraj železobetónových terás a starostlivo navrhol aj rozmiestnenie obrovských sklenených povrchov. Budova vďaka tomu vyžaruje prirodzenú ľahkosť a dynamiku.

Hosťovský dom

Priechod

Vodopád

Dom Fallingwater bol postavený nad jedným z vodopádov potoka Bear Run. Objednávateľ, Edgar J. Kaufmann si pôvodne chcel dať postaviť dom na druhom brehu potoka, oproti vodopádu, ale Wright ho presvedčil, aby ho postavili nad vodopádom.
Podľa architekta budova sa týmto spôsobom stane súčasťou prírody a vodopád zas súčasťou majiteľovho života. Hoci vodopád sa z domu nedá vidieť, žblnkot vody počuť neustále.

Prechádzka

Rozprávanie

Fallingwater sa nachádza v USA, neďaleko mesta Pittsburgh. Tento víkendový dom navrhol pre rodinu Kaufmannovcov jeden z najvýznamnejších architektov 20. storočia, Frank Lloyd Wright.
Toto majstrovské dielo organického štýlu je postavené nad vodopádom a vytvára výnimočnú harmóniu s potokom, skalami a lesom. Železobetónová konštrukcia bola pokrytá kameňmi, ktoré boli vyťažené v okolí. Vďaka obrovským terasám obyvatelia domu sa cítia ako súčasť prírody.
Hosťovský dom, ktorý štýlom aj tvarom pripomína hlavnú budovu, bol dokončený v roku 1939. Budovy postavené na svahu sú spojené schodiskovým priechodom, ktorý je zvrchu krytý a zboku otvorený.
Víkendový dom, ktorý bol pomenovaný ako Fallingwater kvôli vodopádu, sa čoskoro stal veľmi známym a obľúbeným.
V roku 1991 Americký inštitút architektov vyhlásil toto Wrightovo umelecké dielo za "najlepšie americké architektonické dielo všetkých čias".

Súvisiace extra

Dom Rietvelda Schrödera (Utrecht, 1924)

Dom Rietvelda Schrödera v holandskom Utrechte môžeme považovať za predchodcu moderných domov.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou...

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského...

Palác Reök v Segedíne

Projektantom najkrajšej secesnej budovy v Segedíne je Ede Magyar.

Moderná kancelárska budova

Úspora energie a ochrana životného prostredia sú dôležitými faktormi pri návrhu...

Ivan Meštrović: Dejiny Chorvátov

Najslávnejšia práce legendárneho chorvátskeho sochára Zobrazuje ženskú postavu oblečenú...

Kaplnka Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francúzsko, 1950)

Túto pútnickú kaplnku navrhol francúzsky architekt Le Corbusier, jeden z najväčších...

Architektúra Bauhausu

Architektúra Bauhausu vytvorila jednoduché a predsa jedinečné budovy.

Added to your cart.