Evolúcia mozgu stavovcov

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Biológia

Kľúčové slová

mozog, Typy, cephalisation, mozoček, mozgový kmeň, zviera, Stavovce, plaz, cicavce, ryby, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Typy mozgu stavovcov

Vývoj mozgu

Animácia

  • ryby
  • plazy
  • cicavce
  • veľký mozog - U rýb predstavuje iba malú oblasť a zodpovedá za čuch. U človeka je to najvyvinutejšia oblasť mozgu, predstavuje centrum vyšších mozgových činností (zmyslové vnímanie, plánovanie pohybu, reč, rozmýšľanie atď.).
  • mozoček - Mozgová oblasť, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri koordinácii pohybov.
  • mozgový kmeň - Je pokračovaním miechy, evolučne je najstaršou oblasťou mozgu. U človeka prestavuje centrum životne dôležitých reflexov (dýchanie, regulácia krvného tlaku, zvracanie, kašľanie atď.).
  • čuchové vlákna

Rozprávanie

Mozog sa počas evolúcie v prípade vyvinutejších zvierat rozšíril z hľadiska rozmerov aj jeho funkcií, stal sa centrom vyšších nervových činností. Tento proces sa nazýva cefalizáciou.

Hlavnými časťami mozgu sú mozgový kmeň, mozoček, medzimozog a veľký mozog. V mozgovom kmeni sa nachádzajú centrá životne dôležitých vegetatívnych reflexov. Jednou z častí mozgového kmeňa je stredný mozog, ktorý je centrom dôležitých reflexov, zohráva dôležitú úlohu pri zmyslovom vnímaní, hlavne v prípade zraku a sluchu.
Medzimozog je hormonálnym a vegetatívnym centrom, pokrýva ho veľký mozog. Veľký mozog v prípade rýb zabezpečuje čuch, počas evolúcie však nadobudol novú funkciu.
Počas evolúcie sa zmenil pomer jednotlivých mozgových oblastí.
V mozgu rýb je mozgový kmeň veľký. Veľký mozog ešte nie je vyvinutý a zodpovedá za čuch.

U plazov je veľký mozog už väčší, okrem čuchu zabezpečuje aj iné funkcie, tu sa objavuje kôra veľkého mozgu.

Aj v prípade mozgu cicavcov platí, že centrá najstarších, životne dôležitých reflexov, ako je zvracanie, kašľanie, regulácia krvného tlaku sa nachádzajú v mozgovom kmeni. Mozgový kmeň je už menej dôležitý pri zmyslovom vnímaní: väčšiu časť týchto jeho funkcií prevzal veľký mozog. V mozgu cicavcov jednoznačne prevláda veľký mozog. Vrásnenie mozgovej kôry vytvára brázdy a jarky, čo výrazne zväčšuje povrch kôry. Mozgová kôra s veľkým povrchom umožňuje veľkému mozgu, aby bol centrom vyšších mozgových činností, ako je napríklad ľudská reč alebo logické myslenie.

Súvisiace extra

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Darwinova legendárna plavba

Darwinova legendárna plavba na palube plachetnice HMS Beagle zohrala dôležitú úlohu pri vypracovaní evolučnej teórie.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Kengura sivá

Je jedným z najväčších vačkovcov.

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Slon africký

Najväčšie suchozemské zviera.

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Latiméria divná

Živá fosília, ktorá je dôležitým druhom z hľadiska evolúcie štvornožcov.

Tiktaalik

Prechodná forma medzi rybami a suchozemskými štvornohými stavovcami.

Added to your cart.