Eugléna zelená (Euglena viridis)

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Biológia

Kľúčové slová

Euglena, jednobunkový, mixotrofní, chloroplast, bunkové ústa, bičík, utiahnuť vakuola, v nadpise, Jednobunkové eukaryoty, tráviaca vakuola, Euglenozoa, Fotosyntéza, zviera, biológia

Súvisiace extra

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA; infikované bunky preprogramujú na tvorbu vírusov.

Added to your cart.