Eugléna zelená (Euglena viridis)

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Biológia

Kľúčové slová

Euglena, jednobunkový, mixotrofní, chloroplast, bunkové ústa, bičík, utiahnuť vakuola, v nadpise, Jednobunkové eukaryoty, tráviaca vakuola, Euglenozoa, Fotosyntéza, zviera, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Anatómia

 • bunkové ústa - Eugléna zelená je mixotrofný živočích: v tme sa živí heterotrofným spôsobom, cez bunkové ústa prijíma organické látky; v prípade vhodného osvetlenia fotosyntetizuje.
 • bičík - Zabezpečuje pohyb bunky. Nachádza sa v prednej časti organizmu, je to bunková organela pokrytá jemnými chĺpkami.
 • stigma - Nakoľko eugléna zelená je schopná aj fotosyntézy, možno u nej pozorovať pozitívnu fototaxiu, t.j. pohyb v smere svetelného zdroja, ktorý je vyvolaný a riadený svetelným podnetom. Pomocou stigmy zisťuje smer svetelného zdroja.
 • pulzujúca vakuola - Zodpovedá za vylučovanie. Z bunky odstraňuje vodu a odpadové látky. Koncentrácia rozpustných látok bunkovej plazmy je väčšia ako okolitej sladkej vody, preto prostredníctvom osmózy sa do bunky dostáva voda z prostredia. Z tohto dôvodu je nutné aktívne a energeticky náročné odstraňovanie vody.
 • bunkové jadro - Obsahuje DNA bunky, riadi metabolické procesy.
 • uskladnené polysacharidy - Eugléna zelená je schopná fotosyntézy, využitím svetelnej energie vytvára z oxidu uhličitého glukózu. Glukózu potom syntetizuje na polysacharidy, ktoré uskladňuje vo forme zrniečok. Toto predstavuje pre bunku zásobu živín.
 • cytoplazma
 • bunková membrána
 • chloroplast - Eugléna zelená je mixotrofný živočích: v tme sa živí heterotrofným spôsobom, cez bunkové ústa prijíma organické látky; v prípade vhodného osvetlenia fotosyntetizuje. Fotosyntéza prebieha v chloroplastoch; bunka využitím svetelnej energie vytvára z oxidu uhličitého glukózu.
 • reziduálne teliesko - Obsahuje nestráviteľné látky.
 • tráviaca vakuola - Príjem potravy z bunkového hltanu sa uskutočňuje endocytózou. Čiastočky potravy sa zabalia do membárnovej vakuoly; to je potravová vakuola, v ktorej prebieha trávenie.
 • bunkový hltan - Sem sa dostáva potrava z bunkových úst a potom odtiaľto endocytózou do bunky.
 • mitochondria - "Reaktor" bunky: vyrába ATP rozkladaním organických látok.

Súvisiace extra

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Added to your cart.