Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Súvisiace extra

Izoprén (2-metybuta-1,3-dién) (C₅H₈)

Syntetický kaučuk sa vyrába polymerizáciou butadiénu.

Lyzín

Lyzín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Histidín

Histidín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Hexán (C₆H₁₄)

Šiesty člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Pokus s horúcim ľadom

Ako môže byť ľad horúci? Hneď nám napadne, že v tom musí byť nejaký trik. Pozrime sa na to!

Les čierneho hada

Hydrogénuhličitan sodný sa vďaka svojej rozložiteľnosti bežne používa aj v kuchyni: je základom...

Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Added to your cart.