Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Geografia

Kľúčové slová

terén tvarovanie, dychový, piesok, deflácia, step, Oáza, brehu mora, erózia, vegetácie, piesočná duna, Povrch, landform, vonkajšie sily, more, zničenie, tvarovanie, fyzickej geografie, geomorfológie, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Eolická reliéfotvorná činnosť

Eolická reliéfotvorná činnosť sa spája s istými klimatickými, vegetačnými a geologickými podmienkami: reliéfotvorná činnosť vetra je najúčinnejšia v prípade suchých oblastí, kde je slabá alebo žiadna vegetácia a povrch pokrytý jemným zrnitým nánosom. K takýmto územiam patria púštne, polopúštne, glaciálne, pobrežné a vegetáciou iba čiastočne pokryté oblasti.

Vietor je schopný - aj v prípade väčšej rýchlosti - prenášať iba pieskové zrnká, ktorých priemer dosahuje nanajvýš 2 mm. Väčšie pieskové zrnká sú prepravované vlečením po povrchu, menšie sa dostávajú do vzduchu saltáciou a poskakujú, kým najmenšie sa prenášajú vo vzduchu vznášaním.

Väčšinu pieskových zrniečok vietor prepravuje saltáciou, pričom tieto zrniečka zvyčajne zodvihne iba do výšky 10 cm.

V piesočnatých oblastiach pokrytých vegetáciou iba čiastočne - ako sú napríklad stepi, oázy a pobrežia - vietor spôsobuje eróziu a zároveň vykonáva akumulačnú činnosť. Vietor vie prepravovať suchý piesok iba z oblastí, ktoré nie sú pokryté vegetáciou. Vietor strhne so sebou pieskové zrnká nachádzajúce sa na povrchu, to sa nazýva vyvievaním, resp. defláciou. Takto vznikajú menšie deflačné ryhy alebo väčšie deflačné vane. Jardangy sú zvyšky hrebeňov pôvodného povrchu, ktoré sú pokryté vegetáciou alebo sú tvorené tvrdšou horninou.

Keď vietor ustane, nastáva ukladanie prepravovaných častíc a vznikajú rôzne formy. Toto nazývame eolickou akumuláciou. Za priehlbinami vyhĺbenými vetrom sa vytvárajú parabolické duny v tvare polmesiaca.

Na morských pobrežiach materiál, ktorý vlny vyplavia na breh, vietor akumuluje súbežne s brehom. Rovnobežne s morským pobrežím môže vzniknúť z dún niekoľko radov, časť piesku týchto dún je následne pokrytá vegetáciou.

Na morských pobrežiach a v stepiach defláciu zmierňujú vysádzaním rastlín.

Preprava

Erózia

Akumulácia

Animácia

Rozprávanie

Eolická reliéfotvorná činnosť sa spája s istými klimatickými, vegetačnými a geologickými podmienkami: reliéfotvorná činnosť vetra je najúčinnejšia v prípade suchých oblastí, kde je slabá alebo žiadna vegetácia a povrch pokrytý jemným zrnitým nánosom. K takýmto územiam patria púštne, polopúštne, glaciálne, pobrežné a vegetáciou iba čiastočne pokryté oblasti.

Vietor je schopný - aj v prípade väčšej rýchlosti - prenášať iba pieskové zrnká, ktorých priemer dosahuje nanajvýš 2 mm. Väčšie pieskové zrnká sú prepravované vlečením po povrchu, menšie sa dostávajú do vzduchu saltáciou a poskakujú, kým najmenšie sa prenášajú vo vzduchu vznášaním.

Väčšinu pieskových zrniečok vietor prepravuje saltáciou, pričom tieto zrniečka zvyčajne zodvihne iba do výšky 10 cm.

V piesočnatých oblastiach pokrytých vegetáciou iba čiastočne - ako sú napríklad stepi, oázy a pobrežia - vietor spôsobuje eróziu a zároveň vykonáva akumulačnú činnosť. Vietor vie prepravovať suchý piesok iba z oblastí, ktoré nie sú pokryté vegetáciou. Vietor strhne so sebou pieskové zrnká nachádzajúce sa na povrchu, to sa nazýva vyvievaním, resp. defláciou. Takto vznikajú menšie deflačné ryhy alebo väčšie deflačné vane. Jardangy sú zvyšky hrebeňov pôvodného povrchu, ktoré sú pokryté vegetáciou alebo sú tvorené tvrdšou horninou.

Keď vietor ustane, nastáva ukladanie prepravovaných častíc a vznikajú rôzne formy. Toto nazývame eolickou akumuláciou. Za priehlbinami vyhĺbenými vetrom sa vytvárajú parabolické duny v tvare polmesiaca.

Na morských pobrežiach materiál, ktorý vlny vyplavia na breh, vietor akumuluje súbežne s brehom. Rovnobežne s morským pobrežím môže vzniknúť z dún niekoľko radov, časť piesku týchto dún je následne pokrytá vegetáciou.

Na morských pobrežiach a v stepiach defláciu zmierňujú vysádzaním rastlín.

Súvisiace extra

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Added to your cart.