Elektromotor

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Fyzika

Kľúčové slová

Elektromotor, motor, elektromotor, magnet, cievka, prepínač, štetec, prúd, magnetizmus, pylón, elektromagnet, permanentný magnet, železné jadro, Energia, ťažný vozík, čapovec, elektrina, electro, elektrický motor, elektrón, fyzika, stroj

Súvisiace extra

Scénky

Motor

Najjednoduchší elektromotor je napájaný jednosmerným prúdom.
Jeho hlavnými komponentmi sú: rotor a stator.
Stator je permanentný magnet, ktorý obklopuje rotor. Rotor pozostáva aspoň z jednej cievky, ktorá je navinutá na železné jadro.
Ak do kovovej cievky zavedieme prúd, vytvorí sa okolo nej magnetické pole, takže sa bude správať ako magnet: bude sa snažiť otočiť do smeru permanentného magnetu, ktorý sa nachádza v statore. Keď však dosiahne rovnovážny stav, komutátor zmení smer prúdu, preto sa elektromagnet bude snažiť nastaviť do opačného smeru. To spôsobuje, že rotor motora pokračuje v otáčaní dovtedy, kým je pod prúdom.

Cievka prijíma prúd cez rotujúce poloblúky komutátora, k nim sa prúd dostáva zvonka cez pohyblivé kontakty.
Pohyblivé kontakty sa nazývajú aj kefami. Zvyčajne sú vyrobené z uhlíka, lebo uhlíkový prášok vznikajúci pri opotrebovávaní ľahko opustí rotujúci motor. Ak by kefa bola vyrobená z kovu, kovový prášok by sa usádzal do škár komutátora, čo by spôsobilo skrat. Ak v bežiacom elektromotore vidíme iskry, tie vznikajú pri uhlíkových kefách.

Elektromotor pozostávajúci z jednej cievky má jednu polohu, z ktorej nevie znova naštartovať. V zložitejších jednosmerných motoroch je viac než jedna cievka, aby ich činnosť bola plynulejšia, a aby v každom prípade vedeli naštartovať.
V takomto prípade ani komutátor neobsahuje iba dva poloblúky, ale krúžok je rozdelený na niekoľko častí. Existujú aj také typy jednosmerných motorov, v ktorých aj stator je elektromagnetom.

Konštrukcia

Najjednoduchší elektromotor je napájaný jednosmerným prúdom.
Jeho hlavnými komponentmi sú: rotor a stator.
Stator je permanentný magnet, ktorý obklopuje rotor. Rotor pozostáva aspoň z jednej cievky, ktorá je navinutá na železné jadro.
Ak do kovovej cievky zavedieme prúd, vytvorí sa okolo nej magnetické pole, takže sa bude správať ako magnet: bude sa snažiť otočiť do smeru permanentného magnetu, ktorý sa nachádza v statore. Keď však dosiahne rovnovážny stav, komutátor zmení smer prúdu, preto sa elektromagnet bude snažiť nastaviť do opačného smeru. To spôsobuje, že rotor motora pokračuje v otáčaní dovtedy, kým je pod prúdom.

Cievka prijíma prúd cez rotujúce poloblúky komutátora, k nim sa prúd dostáva zvonka cez pohyblivé kontakty.
Pohyblivé kontakty sa nazývajú aj kefami. Zvyčajne sú vyrobené z uhlíka, lebo uhlíkový prášok vznikajúci pri opotrebovávaní ľahko opustí rotujúci motor. Ak by kefa bola vyrobená z kovu, kovový prášok by sa usádzal do škár komutátora, čo by spôsobilo skrat. Ak v bežiacom elektromotore vidíme iskry, tie vznikajú pri uhlíkových kefách.

Elektromotor pozostávajúci z jednej cievky má jednu polohu, z ktorej nevie znova naštartovať. V zložitejších jednosmerných motoroch je viac než jedna cievka, aby ich činnosť bola plynulejšia, a aby v každom prípade vedeli naštartovať.
V takomto prípade ani komutátor neobsahuje iba dva poloblúky, ale krúžok je rozdelený na niekoľko častí. Existujú aj také typy jednosmerných motorov, v ktorých aj stator je elektromagnetom.

Súvisiace extra

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby...

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Soľná hudba

V nasledujúcom pokuse môžete zistiť, či voda z vodovodu a kuchynská soľ vedie elektrický prúd.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Ako funguje atómová elektráreň

V tomto videu vám ukážeme, ako funguje atómová elektráreň s tlakovodnými reaktormi.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Added to your cart.