Elektrický zvonček

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Fyzika

Kľúčové slová

Zvonček, elektrický zvonček, elektromagnet, elektrina, elektrický, prepínač, mäkké železo armatúra, cievka, elektrický kontakt, magnetická sila, sila pružiny, magnet, magnetizmus, magnetické pole, obvod, jar, chvenie, železné jadro, pylón, pravidlom pravej ruky, elektrický prúd, zdroj energie, elektrón, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Zvonček

 • zvonček
 • kladivko
 • elektromagnet - Vplyvom elektrického prúdu sa magnetizuje a priťahuje kotvu. To spôsobí, že kladivko udrie na zvonček. Zároveň dôjde k prerušeniu elektrického obvodu, zaniká magnetizmus, kladivko sa dostáva do pôvodnej polohy. Vtedy sa elektrický obvod znova uzatvorí a celý proces sa spustí od začiatku.
 • pružina - Ťahá späť kladivko, ktoré udiera na zvonček.
 • elektrický kontakt - Keď sa kladivko pohne smerom k zvončeku, elektrický obvod sa preruší, elektromagnet stratí svoj magnetizmus, kým sa kladivko nedostane do svojej pôvodnej polohy.
 • kotva - Priťahuje ju elektromagnet, a preto kladivko udrie na zvonček.

Spomalené fungovanie

 • zvonček
 • kladivko
 • elektromagnet - Vplyvom elektrického prúdu sa magnetizuje a priťahuje kotvu. To spôsobí, že kladivko udrie na zvonček. Zároveň dôjde k prerušeniu elektrického obvodu, zaniká magnetizmus, kladivko sa dostáva do pôvodnej polohy. Vtedy sa elektrický obvod znova uzatvorí a celý proces sa spustí od začiatku.
 • pružina - Ťahá späť kladivko, ktoré udiera na zvonček.
 • elektrický kontakt - Keď sa kladivko pohne smerom k zvončeku, elektrický obvod sa preruší, elektromagnet stratí svoj magnetizmus, kým sa kladivko nedostane do svojej pôvodnej polohy.
 • kotva - Priťahuje ju elektromagnet, a preto kladivko udrie na zvonček.

Elektromagnet

 • železné jadro - Magnetizuje sa vplyvom prúdu, ktorý preteká v cievke.
 • cievka - Prúd pretekajúci cievkou magnetizuje železné jadro.
 • kotva - Priťahuje ju elektromagnet, a preto kladivko udrie na zvonček.
 • elektrický kontakt

Spínač

Animácia

 • zvonček
 • kladivko
 • elektromagnet - Vplyvom elektrického prúdu sa magnetizuje a priťahuje kotvu. To spôsobí, že kladivko udrie na zvonček. Zároveň dôjde k prerušeniu elektrického obvodu, zaniká magnetizmus, kladivko sa dostáva do pôvodnej polohy. Vtedy sa elektrický obvod znova uzatvorí a celý proces sa spustí od začiatku.
 • pružina - Ťahá späť kladivko, ktoré udiera na zvonček.
 • elektrický kontakt - Keď sa kladivko pohne smerom k zvončeku, elektrický obvod sa preruší, elektromagnet stratí svoj magnetizmus, kým sa kladivko nedostane do svojej pôvodnej polohy.
 • kotva - Priťahuje ju elektromagnet, a preto kladivko udrie na zvonček.
 • železné jadro - Magnetizuje sa vplyvom prúdu, ktorý preteká v cievke.
 • cievka - Prúd pretekajúci cievkou magnetizuje železné jadro.
 • kotva - Priťahuje ju elektromagnet, a preto kladivko udrie na zvonček.
 • elektrický kontakt

Rozprávanie

V elektrickom zvončeku nájdeme elektromagnet. Keď cievkou preteká prúd, železné jadro elektromagnetu sa magnetizuje a priťahuje kotvu. To spôsobí, že kladivko udrie na zvonček. Zároveň dôjde k prerušeniu elektrického obvodu, zaniká magnetizmus, pružina potiahne kladivko späť do pôvodnej polohy. Vtedy sa elektrický obvod znova uzatvorí a celý proces sa spustí od začiatku.

Smer prúdu, ktorý preteká v cievke, nám podľa pravidla pravej ruky určuje smer magnetického poľa: Ak pravou rukou uchopíme cievku tak, že štyri prsty budú ukazovať smer prúdu, palec nám ukáže smer severného magnetického pólu, ktorý je označený červenou farbou.

Súvisiace extra

Ako to funguje? - Reproduktor

Zvukové vlny v reproduktoroch sú generované pomocou elektromagnetickej indukcie.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Typy vĺn

Vlny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých oblastiach nášho života.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až po LED osvetlenie.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Generátor a elektromotor

Kým generátor premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu, elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu.

Jednoduché harmonické kmitaniea rovnomerný kruhový pohyb

Jednoduché harmonické kmitanie môže byť považované za jednorozmernú projekciu jednotného kruhového pohybu.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Magnetrón

Magnetrón, ktorý vyrába mikrovlny, je dôležitou súčasťou mikrovlnnej rúry.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Ako funguje gramofón?

Táto animácia prezentuje mechanizmus a fungovanie gramofónu.

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Dynamo (základné)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Vlaky maglev

Jeden z najmodernejších dopravných prostriedkov, ktorý je schopný cestovať rýchlosťou viac ako 400 km/h.

Added to your cart.