Elektrický zvonček

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Fyzika

Kľúčové slová

Zvonček, elektrický zvonček, elektromagnet, elektrina, elektrický, prepínač, mäkké železo armatúra, cievka, elektrický kontakt, magnetická sila, sila pružiny, magnet, magnetizmus, magnetické pole, obvod, pružina, chvenie, železné jadro, pylón, pravidlom pravej ruky, elektrický prúd, zdroj energie, elektrón, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Zvonček

Spomalené fungovanie

Elektromagnet

Sily

Spínač

Rozprávanie

V elektrickom zvončeku nájdeme elektromagnet. Keď cievkou preteká prúd, železné jadro elektromagnetu sa magnetizuje a priťahuje kotvu. To spôsobí, že kladivko udrie na zvonček. Zároveň dôjde k prerušeniu elektrického obvodu, zaniká magnetizmus, pružina potiahne kladivko späť do pôvodnej polohy. Vtedy sa elektrický obvod znova uzatvorí a celý proces sa spustí od začiatku.

Smer prúdu, ktorý preteká v cievke, nám podľa pravidla pravej ruky určuje smer magnetického poľa: Ak pravou rukou uchopíme cievku tak, že štyri prsty budú ukazovať smer prúdu, palec nám ukáže smer severného magnetického pólu, ktorý je označený červenou farbou.

Súvisiace extra

Ako funguje atómová elektráreň

V tomto videu vám ukážeme, ako funguje atómová elektráreň s tlakovodnými reaktormi.

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Soľná hudba

V nasledujúcom pokuse môžete zistiť, či voda z vodovodu a kuchynská soľ vedie elektrický prúd.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme...

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Dynamo (základné)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Added to your cart.